Modificarea si completarea O.M.F.P. nr. 2.281/2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale

In M. Of. nr. 916 din 28 decembrie 2009 a fost publicat ordinal ministrului finantelor publice nr. 3426/2009 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.281/2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale.
Din cuprins:
ART. I – Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.281/2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 487 din 14 iulie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 4, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 4
(1) In cadrul perioadei de raportare, ordonatorii de credite pot solicita in ziua <<z>> pentru ziua <<z+2>> si numai in situatii de urgenta suplimentarea platilor peste cele prognozate, inclusiv peste abaterea pozitiva de cel mult 10% prevazuta la art. 5 alin. (1) pct. 21.”
2. La articolul 4, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
“(11) In cazul solicitarii de suplimentare a platilor in conditiile alin. (1), ordonatorii de credite vor justifica intreaga suma care a fost solicitata peste prognoza depusa initial, intocmita potrivit modelului prevazut in anexa nr. 1.”
3. La articolul 5 alineatul (1), dupa punctul 20 se introduce un nou punct, punctul 21, cu urmatorul cuprins:
“21. platile care se dispun in limita unei abateri pozitive sau negative de cel mult 10%, zilnic, pentru fiecare categorie de plati prognozata potrivit modelului prevazut in anexa nr. 1.”
4. La articolul 7, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Situatia prevazuta in anexa nr. 3 se intocmeste distinct pentru fiecare decada a lunii si se depune la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal, cu cel putin 3 zile lucratoare inainte de inceputul fiecarei decade, cu exceptia decadei I, pentru care situatia se depune cel mai tarziu pana la data de 4 a fiecarei luni.”
5. La articolul 8, punctul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“5. plata comisionului catre Compania Nationala <<Posta Romana>> – S.A. aferent transmiterii pensiilor si altor drepturi de asigurari sociale la domiciliul beneficiarilor;”.
6. La articolul 11, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) In cazul in care sumele programate zilnic sunt mai mari decat platile efectuate, inclusiv in situatia abaterilor negative de cel mult 10%, prevazute la art. 5 alin. (1) pct. 21, institutiile publice depun in termen de 5 zile de la terminarea lunii, la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului, o situatie in care vor prezenta motivele care au stat la baza diferentelor inregistrate.”
ART. II – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close