Regulamentul BNR si CNVM pentru completarea Regulamentului BNR si CNVM nr. 13/18/2006 privind determinarea cerintelor minime de capital pentru institutiile de credit si firmele de investitii

In M. Of. nr. 917 din 28 decembrie 2009 a fost publicat Ordinul comun al Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 14/71/2009 privind aprobarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 29/10/2009 pentru completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 13/18/2006 privind determinarea cerintelor minime de capital pentru institutiile de credit si firmele de investitii.
Din cuprins:
ART. 1 – Se aproba Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 29/10/2009 pentru completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 13/18/2006 privind determinarea cerintelor minime de capital pentru institutiile de credit si firmele de investitii, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2 – Prezentul ordin si regulamentul mentionat la art. 1 se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
ART. 3 – Banca Nationala a Romaniei si Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare vor urmari ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
ANEXA 1

REGULAMENT Nr. 29/10/2009
pentru completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 13/18/2006 privind determinarea cerintelor minime de capital pentru institutiile de credit si firmele de investitii

ARTICOL UNIC – Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 13/18/2006 privind determinarea cerintelor minime de capital pentru institutiile de credit si firmele de investitii, aprobat prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 10/107/2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.033 si 1.033 bis din 27 decembrie 2006, se completeaza dupa cum urmeaza:
– La articolul 4, dupa alineatul (5) se introduc cinci noi alineate, alineatele (51) – (55), cu urmatorul cuprins:
“(51) Institutiile care determina valoarea ponderata la risc a expunerilor potrivit prevederilor Regulamentului BNR-CNVM nr. 15/20/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, trebuie, pana la data de 31 decembrie 2011, sa dispuna de fonduri proprii care vor fi in permanenta cel putin egale cu nivelul indicat in alin. (53) sau, daca este cazul, in alin. (54).
(52) Institutiile care utilizeaza abordarea avansata de evaluare pentru determinarea cerintei de capital pentru riscul operational trebuie, pana la data de 31 decembrie 2011, sa dispuna de fonduri proprii cel putin egale cu nivelul indicat in alin. (53) sau, daca este cazul, in alin. (54).
(53) Nivelul la care se face referire in alin. (51) si (52) este de 80% din nivelul minim total al fondurilor proprii de care institutia ar fi trebuit sa dispuna in conformitate cu:
a) art. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 5/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul institutiilor de credit;
b) art. 8 – 12 din Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 9/2004, in cazul societatilor de servicii de investitii financiare.
(54) Cu aprobarea autoritatii competente, pentru institutiile indicate la alin. (55), nivelul la care se face referire in alin. (51) si (52) poate fi de 80% din nivelul minim total al fondurilor proprii de care acele institutii ar fi trebuit sa dispuna prin aplicarea Regulamentului BNR-CNVM nr. 14/19/2006, cu completarile ulterioare, sectiunii 1 sau sectiunii a 2-a, respectiv sectiunii a 3-a din capitolul II al Regulamentului BNR-CNVM nr. 24/29/2006 privind determinarea cerintelor minime de capital ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii pentru riscul operational si Regulamentului BNR-CNVM nr. 22/27/2006, in forma in care acestea erau aplicabile anterior datei de 1 ianuarie 2011.
(55) Institutiile pot aplica alin. (54) doar daca au inceput sa utilizeze abordarea bazata pe modele interne de rating sau abordarea avansata de evaluare pentru determinarea cerintelor de capital la data sau ulterior datei de 1 ianuarie 2010.”

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close