Regulamentul BNR si CNVM pentru completarea Regulamentului BNR si CNVM nr. 22/8/2009 pentru modificarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 17/22/2006 privind supravegherea pe baza consolidata a institutiilor de credit si a firmelor de investitii

In M. Of. nr. 917 din 28 decembrie 2009 a fost publicat Ordinul comun al Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr.                     12/69/2009 privind aprobarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 22/8/2009 pentru modificarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 17/22/2006 privind supravegherea pe baza consolidata a institutiilor de credit si a firmelor de investitii.
Din cuprins:
ART. 1 – Se aproba Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 22/8/2009 pentru modificarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 17/22/2006 privind supravegherea pe baza consolidata a institutiilor de credit si a firmelor de investitii, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2 – Prezentul ordin si regulamentul mentionat la art. 1 vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
ART. 3 – Banca Nationala a Romaniei si Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare vor urmari ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
ANEXA 1

REGULAMENTUL Nr. 22/8/2009
pentru modificarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 17/22/2006 privind supravegherea pe baza consolidata a institutiilor de credit si a firmelor de investitii

ARTICOL UNIC – Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 17/22/2006 privind supravegherea pe baza consolidata a institutiilor de credit si a firmelor de investitii, aprobat prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 14/111/2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.034 si 1.034 bis din 27 decembrie 2006, se modifica dupa cum urmeaza:
1. La articolul 3, litera b) va avea urmatorul cuprins:
“b) o institutie de credit autorizata de Banca Nationala a Romaniei, care are ca societate-mama o societate financiara holding-mama la nivelul Romaniei sau la nivelul altui stat membru ori o societate financiara holding-mama la nivelul Uniunii Europene, fara ca, in ultimele doua cazuri, societatea-mama sa mai aiba ca filiale alte institutii de credit in state membre;”.
2. La articolul 4, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
“ART. 4 – (1) Fac obiectul supravegherii pe baza subconsolidata de catre Banca Nationala a Romaniei institutiile de credit, filiale in Romania, daca ele insele sau societatile-mama ale acestora, in cazul in care acestea sunt societati financiare holding, au intr-un stat tert o filiala institutie de credit, institutie financiara sau societate de administrare a investitiilor ori detin o participatie in astfel de entitati si supravegherea pe baza consolidata este exercitata de Banca Nationala a Romaniei, potrivit dispozitiilor art. 176 alin. (1) lit. c), d) sau e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.”
3. La articolul 5, litera c) va avea urmatorul cuprins:
“c) procesul intern de adecvare a capitalului la riscuri, prevazut la art. 148 si 149 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;”.
4. Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:
“ART. 13 – Fiecare institutie de credit, persoana juridica romana, societate-mama la nivelul Romaniei sau la nivelul Uniunii Europene, respectiv fiecare institutie de credit, persoana juridica romana, controlata de o societate financiara holding-mama la nivelul Romaniei sau la nivelul Uniunii Europene, in situatiile in care supravegherea pe baza consolidata este exercitata de Banca Nationala a Romaniei, trebuie sa indeplineasca, la nivel individual, obligatiile prevazute la art. 24 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si pe cele mentionate la art. 5 din regulament referitoare la cerintele minime de capital si la expunerile mari.”
5. La articolul 21, alineatele (1) si (3) vor avea urmatorul cuprins:
“ART. 21 – (1) In cazul participatiilor sau al legaturilor de capital, altele decat cele prevazute la art. 19 si 20, in institutii de credit, institutii financiare si societati de administrare a investitiilor sau societati prestatoare de servicii auxiliare, pentru includerea acestora in situatia consolidata a societatii-mama se va folosi metoda punerii in echivalenta. Totusi, aplicarea acestei metode nu va reprezenta o includere a respectivelor entitati in supravegherea pe baza consolidata.
………………………………………………………………..
(3) In cazul participatiilor sau al altor legaturi de capital in entitati, altele decat institutii de credit, institutii financiare si societati de administrare a investitiilor sau societati prestatoare de servicii auxiliare, se va folosi metoda punerii in echivalenta. Totusi, aplicarea acestei metode nu va reprezenta o includere a respectivelor entitati in supravegherea pe baza consolidata.”
6. La articolul 26 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“a) autoritatea responsabila cu supravegherea pe baza individuala a entitatii;”.
7. Articolul 27 va avea urmatorul cuprins:
“ART. 27 – Institutiile de credit care fac obiectul supravegherii pe baza consolidata de catre Banca Nationala a Romaniei vor transmite trimestrial Bancii Nationale a Romaniei orice modificare a informatiilor furnizate potrivit art. 25 si 26, in termen de cel mult 10 zile de la implinirea perioadei de referinta”.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close