Decizie a Curtii Constitutionale a Romaniei referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 273 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei

In M. Of. nr. 13 a fost publicata Decizia Curtii Constitutionale a Romaniei nr. 1691 din 17.12.2009 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 273 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei.

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 273 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei, exceptie ridicata de Liviu Turdean in Dosarul nr. 30.272/3/2007 al Tribunalului Bucuresti – Sectia a II-a penala.
La apelul nominal se prezinta pentru autorul exceptiei aparatorul ales din cadrul Societatii civile de avocati Badiu & Matei – Baroul Mures, cu delegatie la dosar, si se constata lipsa celorlalte parti, fata de care procedura de citare a fost legal indeplinita.
La dosar, partea Nicolae Cristinel Olaneanu a depus concluzii scrise prin care solicita respingerea exceptiei de neconstitutionalitate.
Cauza fiind in stare de judecata, presedintele acorda cuvantul reprezentantului autorului exceptiei, care invoca lipsa de procedura cu partea Lucacel Viorica.
Reprezentantul Ministerului Public considera ca procedura de citare a fost legal indeplinita, in cauza fiind invocat drept viciu de procedura o eroare materiala evidenta cu privire la prenumele partii.
Curtea respinge cererea de acordare a unui nou termen de judecata pentru incidentul procedural invocat si acorda cuvantul pe fond.
Reprezentantul autorului exceptiei pune concluzii de admitere a exceptiei de neconstitutionalitate, sens in care reia aspectele invocate in notele scrise.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca nefondata.

Curtea,

avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
Prin Incheierea din 29 mai 2009, pronuntata in Dosarul nr. 30.272/3/2007, Tribunalul Bucuresti – Sectia a II-a penala a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 273 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei, exceptie ridicata de Liviu Turdean in dosarul de mai sus.
In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine ca prevederile legale mentionate incalca dispozitiile constitutionale ale art. 16 alin. (1) si (2), art. 23 alin. (12), art. 21 alin. (3) si ale art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, deoarece persoanele acuzate ca au folosit acte falsificate in fata autoritatilor vamale sunt discriminate de cetatenii care au folosit astfel de acte in fata altor autoritati. De asemenea, se sustine ca anterior unui eventual moment procedural al ramanerii definitive a hotararii de condamnare pentru falsificarea unui document vamal (de catre o alta persoana decat cea acuzata de folosirea lui) nu se poate sustine ca o anume persoana a savarsit o infractiune de fals fara sa se incalce prezumtia de nevinovatie. Asa fiind, este afectat si dreptul la un proces echitabil, atata vreme cat persoana acuzata nu este judecata de o instanta independenta si impartiala, care sa hotarasca numai dupa parcurgerea unei proceduri desfasurate sub semnul echitatii.
Tribunalul Bucuresti – Sectia a II-a penala opineaza ca exceptia de neconstitutionalitate este nefondata.
Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.
Avocatul Poporului considera ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata.
Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Curtea,

examinand incheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, sustinerile reprezentantului autorului exceptiei, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:
Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.
Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile art. 273 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 350 din 19 aprilie 2006, care au urmatorul cuprins:
“Folosirea, la autoritatea vamala, a documentelor vamale de transport sau comerciale falsificate constituie infractiunea de folosire de acte falsificate si se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.”
Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca dispozitiile legale criticate au mai fost supuse controlului sau din perspectiva unor critici similare. Astfel, cu prilejul pronuntarii Deciziei nr. 729 din 7 mai 2009, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 401 din 12 iunie 2009, Curtea Constitutionala a respins ca nefondata exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 273 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei.
Deoarece pana in prezent nu au intervenit elemente noi, de natura sa determine schimbarea acestei jurisprudente, considerentele deciziei mai sus mentionate isi pastreaza valabilitatea si in cauza de fata.

Pentru motivele expuse, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

Curtea Constitutionala

In numele legii

Decide:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 273 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei, exceptie ridicata de Liviu Turdean in Dosarul nr. 30.272/3/2007 al Tribunalului Bucuresti – Sectia a II-a penala.
Definitiva si general obligatorie.
Pronuntata in sedinta publica din data de 17 decembrie 2009.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close