Normele metodologice de aplicare a dispozitiilor cap. VIII "Masuri pentru facilitarea accesului la finantarea acordata beneficiarilor din sectorul agricol si alimentar" din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International

In M. Of. nr. 6 din  5 ianuarie 2010 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 1619/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispozitiilor cap. VIII “Masuri pentru facilitarea accesului la finantarea acordata beneficiarilor din sectorul agricol si alimentar” din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International.
Din cuprins:
ARTICOL UNIC – Se aproba Normele metodologice de aplicare a dispozitiilor cap. VIII “Masuri pentru facilitarea accesului la finantarea acordata beneficiarilor din sectorul agricol si alimentar” din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
ANEXA 1

NORME METODOLOGICE
de aplicare a dispozitiilor cap. VIII “Masuri pentru facilitarea accesului la finantarea acordata beneficiarilor din sectorul agricol si alimentar” din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International

ART. 1 – Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, denumit in continuare MADR, din prevederile bugetare anuale, aloca fondurilor de garantare sumele necesare pentru garantarea finantarii capitalului de lucru acordat potrivit legii de catre institutiile finantatoare fermierilor si procesatorilor de produse.
ART. 2 – Ministerul Finantelor Publice, pe baza cererii MADR, deschide credite din bugetul de stat la cap. 83.01 “Agricultura, Silvicultura, Piscicultura si Vanatoare”. Din creditele bugetare deschise, MADR alimenteaza conturile fondurilor de garantare inscrise in registrele Bancii Nationale a Romaniei conform legii, pe baza unor esalonari de plati (trimestriale) si a justificarii sumelor acordate in perioada precedenta sub forma de garantii.
ART. 3 – Alocarea sumelor de catre MADR se efectueaza conform conventiilor de lucru incheiate de acesta cu fondurile de garantare, in care se stabilesc obligatiile partilor si normele de lucru.
ART. 4 – Sumele alocate si dobanzile aferente acestora vor fi evidentiate distinct in evidentele contabile ale fondurilor de garantare, fiind considerate “imprumuturi subordonate” acordate pe durata derularii garantiilor aferente creditelor angajate pentru finantarea beneficiarilor prevazuti la art. 52 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International.
ART. 5 – Sumele primite de fondurile de garantare vor fi plasate la bancile comerciale care ofera cele mai sigure si mai avantajoase conditii, stabilite pe baza de concurs de oferte, cu participarea reprezentantului MADR, numit prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.
ART. 6 – Sumele alocate si dobanzile aferente sunt utilizate de fondurile de garantare, cu incadrarea in cerintele Bancii Nationale a Romaniei, pentru:
a) constituirea plafonului anual de garantare cu o expunere de pana la 5 ori. Valoarea totala a garantiilor care pot fi acordate in anul urmator nu va putea depasi de 5 ori suma primita si dobanzile acumulate pana la finele fiecarui an din care se vor deduce soldurile garantiilor acordate deja de fondurile de garantare;
b) acordarea de garantii de catre fondurile de garantare, pe baza solicitarilor primite de la institutiile finantatoare, pentru fiecare finantare acordata de catre institutiile finantatoare beneficiarilor prevazuti la art. 52 din Legea nr. 329/2009.
Fondurile de garantare, la solicitarea institutiilor finantatoare, acorda garantii care pot acoperi pana la 80% din valoarea finantarii, diferenta si dobanda aferenta urmand a fi garantate de imprumutati.
Valoarea maxima a unei garantii acordate fiecarui beneficiar de catre un fond de garantare pentru fiecare solicitare a institutiei finantatoare nu va depasi echivalentul a 2,5 milioane euro, denominati in lei la cursul leu/euro de la data solicitarii de garantare transmisa de institutia finantatoare.
Suma garantata pe imprumutat, aferenta fiecarei finantari, reprezinta suma maxima pana la care fondurile de garantare raspund in cazul producerii riscului garantat, in limita garantiei acordate prin contractul de garantare.
Garantiile se acorda in lei sau in valuta, in functie de moneda in care a fost acordata finantarea de catre institutia finantatoare.
Aprobarea garantiei solicitate de institutia finantatoare are la baza documentatia de credit aprobata de aceasta si normele de lucru ale fondurilor de garantare aprobate de MADR;
c) acoperirea riscului asumat de fondurile de garantare din garantiile acordate in baza Legii nr. 329/2009 prin plata valorii garantiei/soldului garantiei, in cazul contractelor de garantare executate de finantator pentru imprumutatii care nu isi indeplinesc obligatiile asumate prin contractele de finantare.
Asumarea riscului de catre fondurile de garantare se face proportional pe masura acordarii si rambursarii creditului, potrivit graficului de esalonare a creditului si a efectuarii platilor. Valoarea garantiei se reduce cu suma ratelor rambursate de catre beneficiarul de credit, proportional cu procentul de garantare prevazut in contractele de garantare incheiate intre institutiile finantatoare si fondurile de garantare.
Soldul garantiei reprezinta soldul creditului la care se aplica procentul de garantare prevazut in contractul de garantare.
Riscul garantat asumat de fondurile de garantare consta in plata de catre acestea a valorii garantiei (soldul garantiei) la momentul declansarii procedurii de executare a debitorilor.
ART. 7 – Sumele rezultate dupa executarea de catre creditori a celorlalte garantii constituite de imprumutat din care se deduc cheltuielile aferente creditului (dobanzi, comisioane si cheltuieli ocazionate de recuperarea creantei) vor diminua, proportional cu procentul de garantare, pierderile platite de fondul de garantare si cele suportate de institutia finantatoare. In acest scop, fondurile de garantare mandateaza institutiile financiare sa constituie garantii ale imprumutatului, atat in favoarea acestora, cat si a fondurilor de garantare, in calitate de cocreditori.
ART. 8 – Executarea garantiilor imprumutatului se face in conditiile legii de catre institutia finantatoare creditoare. Valoarea neta a creantelor recuperate din executarea garantiilor constituite de debitor va reduce proportional pierderile suportate de catre creditor si garant.
ART. 9 – Sumele incasate conform art. 7 reintregesc fondurile alocate fondurilor de garantare de catre MADR.
ART. 10 – Primele de garantare minime pentru garantiile acordate de fondurile de garantare, in conformitate cu prevederile pct. 3.3 din Comunicarea Comisiei C155/02/2008 cu privire la aplicarea art. 87 si 88 din Tratatul CE privind ajutoarele de stat sub forma de garantii, sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezentele norme metodologice.
ART. 11 – Fondurile de garantare practica si incaseaza pentru fiecare beneficiar cel putin nivelul primelor de garantare minime prevazute in anexa, in functie de ratingul atribuit imprumutatului de institutia finantatoare creditoare in conformitate cu normele interne si corelat cu prevederile Comunicarii Comisiei C155/02/2008.
ART. 12 – Pentru intreprinderile nou-infiintate sau care nu au beneficiat de credite ori nu au un rating care are la baza evaluarea bilantului, in conformitate cu prevederile Comunicarii Comisiei C155/02/2008, prima de referinta este stabilita la nivelul de 3,8%. O intreprindere este considerata nou-infiintata daca este infiintata in anul depunerii cererii de finantare sau daca nu a inregistrat activitate pana in momentul depunerii acesteia, dar nu mai mult de 3 ani fiscali.
ART. 13 – In situatia in care la sfarsitul anului un beneficiar este incadrat de catre institutia finantatoare intr-o categorie de rating pentru care nu se pot acorda garantii, fondurile de garantare vor percepe in anul urmator nivelul maxim al primei de garantare prevazute in anexa.
ART. 14 – Sumele disponibilizate ca urmare a rambursarii creditelor garantate de fondurile de garantare vor fi reutilizate de catre fondurile de garantare cu aprobarea MADR in scopul acordarii de garantii in continuare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close