Procedura de primire a cererilor de rambursare a TVA achitate de catre persoanele impozabile stabilite in Romania pentru importuri si achizitii de bunuri/servicii efectuate in alt stat membru al Uniunii Europene

In M. Of. Nr. 32. a fost publicat Ordinul nr. 3 al presedintelui ANAF pentru aprobarea Procedurii de primire a cererilor de rambursare a TVA achitate de catre persoanele impozabile stabilite in Romania pentru importuri si achizitii de bunuri/servicii efectuate in alt stat membru al Uniunii Europene.
Art. 1. Se aproba Procedura de primire a cererilor de rambursare a TVA achitate de catre persoanele impozabile stabilite in Romania pentru importuri si achizitii de bunuri/servicii efectuate in alt stat membru al Uniunii Europene, prevazuta in anexa nr. 1.
Art. 2. Se aproba modelul si continutul urmatoarelor formulare:
a) “(318) Cerere de rambursare a taxei pe valoarea adaugata pentru persoanele impozabile stabilite in Romania, depusa conform art. 1472 alin. (2) din Codul fiscal”, cod MFP 14.13.03.02/18, prevazuta in anexa nr. 2;
b) “(319) Declaratie de ajustare a pro-ratei, potrivit dispozitiilor art. 1472 alin. (2) din Codul fiscal si ale pct. 491 alin. (8) din normele metodologice”, cod MFP 14.13.03.02/19, prevazuta in anexa nr. 3.
Art. 3. Instructiunile de completare a formularelor mentionate la art. 2 sunt prevazute in anexa nr. 4.
Art. 4. Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, utilizare si pastrare a formularelor mentionate la art. 2 sunt prevazute in anexa nr. 5.
Art. 5. (1) Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezinta trimiteri la titlul VI “Taxa pe valoarea adaugata” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, iar referirile la normele metodologice reprezinta trimiteri la Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Referirile la Codul de procedura fiscala din cuprinsul prezentului ordin reprezinta trimiteri la Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 6. Anexele nr. 1-5 fac parte integranta din prezentul ordin.
Art. 7. Pentru aplicarea prevederilor prezentului ordin, Directia generala de tehnologia informatiei din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pune la dispozitia persoanelor impozabile suportul informatic necesar transmiterii in format electronic a cererii de rambursare si a informatiilor solicitate.
Art. 8. Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si se aplica cererilor de rambursare depuse incepand cu 1 ianuarie 2010.
Art. 9. Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor si Directia generala de tehnologia informatiei vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Procedura de primire a cererilor de rambursare a TVA achitate de catre persoanele impozabile stabilite in Romania pentru importuri si achizitii de bunuri/servicii efectuate in alt stat membru al Uniunii Europene

I. Primirea cererilor de rambursare depuse de persoane impozabile stabilite in Romania si transmiterea acestor cereri statelor membre carora le sunt adresate
1. Potrivit dispozitiilor art. 1472 alin. (2) din Codul fiscal, coroborate cu prevederile pct. 491 din normele metodologice de aplicare a titlului VI “Taxa pe valoarea adaugata” din acelasi act normativ, persoana impozabila stabilita in Romania, denumita in continuare solicitant, poate beneficia de rambursarea taxei pe valoarea adaugata achitate pentru importuri si achizitii de bunuri/servicii efectuate in alt stat membru, denumit in continuare stat membru de rambursare.
2.1. Pentru a obtine o rambursare a taxei pe valoarea adaugata in statul membru de rambursare, solicitantul adreseaza o cerere, conform modelului prevazut in anexa nr. 2 la ordin, pe cale electronica, respectivului stat membru, pe care o inainteaza organului fiscal competent din Romania, prin intermediul portalului electronic pus la dispozitie de Agentia Nationala de Administrare Fiscala.
2.2. Cererea de rambursare se depune, in format electronic, la organul fiscal competent din Romania, pana la data de 30 septembrie a anului calendaristic care urmeaza perioadei de rambursare, in conditiile prevazute la pct. 491 alin. (15)-(18) din normele metodologice.
2.3. Informatiile din cererea de rambursare si eventualele informatii suplimentare trebuie furnizate de solicitant in limba stabilita de statul membru de rambursare.
3. Dupa primirea cererii adresate statului membru de rambursare, organul fiscal competent din Romania trimite solicitantului, de indata, o confirmare electronica de primire a acesteia.
4.1. Organul fiscal competent din Romania verifica, cu ajutorul aplicatiei informatice, daca in perioada de rambursare inscrisa in cerere solicitantul a fost persoana inregistrata in scopuri de TVA, potrivit art. 153 din Codul fiscal, precum si daca documentele inscrise in sectiunea “Lista operatiunilor pentru care se solicita rambursarea TVA” sunt emise in perioada de validitate a codului de inregistrare in scopuri de TVA al persoanei impozabile stabilite in Romania.
4.2. Daca solicitantul nu a fost in perioada de rambursare persoana inregistrata in scopuri de TVA, potrivit art. 153 din Codul fiscal, sau daca documentele inscrise in sectiunea “Lista operatiunilor pentru care se solicita rambursarea TVA” nu au fost emise in perioada de validitate a codului de inregistrare in scopuri de TVA al persoanei impozabile stabilite in Romania, organul fiscal competent din Romania nu inainteaza cererea de rambursare statului membru de rambursare si comunica solicitantului, pe cale electronica, aceasta decizie.
4.3. Daca solicitantul a fost in perioada de rambursare persoana inregistrata in scopuri de TVA, potrivit art. 153 din Codul fiscal, si daca documentele mentionate la punctul precedent au fost emise in perioada de validitate a codului de inregistrare in scopuri de TVA, organul fiscal competent din Romania atribuie un numar de referinta cererii si transmite, electronic, autoritatii competente din statul membru de rambursare cererea de rambursare, impreuna cu toate documentele care insotesc respectiva cerere. Numarul de referinta al cererii se comunica solicitantului pentru a fi inscris pe toate documentele referitoare la cererea respectiva.
5. Operatiunile descrise la pct. 2.1-4.3 se realizeaza cu ajutorul aplicatiei informatice puse la dispozitie de Directia generala de tehnologia informatiei.

II. Corectarea cererii de rambursare si rectificarea sumei solicitate la rambursare sau a sumei deja rambursate, ca urmare a stabilirii pro-ratei definitive
1.1. Cererea depusa initial se rectifica prin depunerea unei noi cereri, pe acelasi format, bifand casuta corespunzatoare de pe formular. In cazul in care o cerere initiala se rectifica, se inscrie in casuta corespunzatoare numarul de referinta al cererii initiale.
1.2. In cererea rectificativa se rectifica facturile/documentele de import care au fost acoperite de o cerere de rambursare precedenta. Cererea rectificativa nu trebuie sa contina facturi/documente de import noi.
1.3. Se completeaza cate o cerere rectificativa pentru fiecare perioada de raportare pentru care se opereaza rectificari.
2.1. Daca, ulterior depunerii cererii de rambursare, pro-rata de deducere se modifica, solicitantul trebuie sa rectifice suma solicitata la rambursare sau suma deja rambursata. Rectificarea se poate face printr-o cerere de rambursare, daca solicitantul depune respectiva cerere pe parcursul anului care urmeaza perioadei de rambursare pentru care s-a solicitat rambursarea taxei sau pentru care taxa a fost deja rambursata sau printr-o declaratie de ajustare a pro-ratei, daca solicitantul nu depune o alta cerere de rambursare pe parcursul respectivului an calendaristic.
2.2. Declaratia de ajustare a pro-ratei se completeaza potrivit modelului prevazut in anexa nr. 3 la ordin.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close