Procedura de solutionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adaugata formulate de catre persoane impozabile neinregistrate in scopuri de TVA in Romania, stabilite in afara Comunitatii

In M. Of. nr. 32 a fost publicat Ordinul nr. 5 al presedintelui ANAF pentru aprobarea Procedurii de solutionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adaugata formulate de catre persoane impozabile neinregistrate in scopuri de TVA in Romania, stabilite in afara Comunitatii.
Art. 1. – Se aproba Procedura de solutionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adaugata formulate de catre persoane impozabile neinregistrate in scopuri de TVA in Romania, stabilite in afara Comunitatii, prevazuta in anexa nr. I.
Art. 2. – Se aproba modelul si continutul formularului 313 “Cerere de rambursare pentru persoanele impozabile neinregistrate in scopuri de TVA in Romania, stabilite in afara Comunitatii”, cod MFP 14.13.03.02/13, prevazut in anexa nr. II.
Art. 3. – Instructiunile de completare a formularului mentionat la art. 2 sunt prevazute in anexa nr. III.
Art. 4. – Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, utilizare si pastrare ale formularului mentionat la art. 2 sunt prevazute in anexa nr. IV.
Art. 5. – Se aproba modelul si continutul formularului “Decizie de rambursare a taxei pe valoarea adaugata pentru persoanele impozabile neinregistrate si care nu sunt obligate sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania, stabilite in afara Comunitatii”, cod MFP 14.13.02.02/13, prevazut in anexa nr. V.
Art. 6. – (1) Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezinta trimiteri la titlul VI “Taxa pe valoarea adaugata” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, iar referirile la normele metodologice reprezinta trimiteri la Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Referirile la Codul de procedura fiscala din cuprinsul prezentului ordin reprezinta trimiteri la Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 7. – Anexele nr. I-V fac parte integranta din prezentul ordin.
Art. 8. – La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga orice alte dispozitii contrare.
Art. 9. – Prevederile prezentului ordin se aplica cererilor de rambursare depuse dupa data de 31 decembrie 2009.
Art. 10. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Art. 11. – Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de reglementare a colectarii creantelor bugetare, Directia generala de tehnologia informatiei si Directia generala de administrare a marilor contribuabili, cat si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close