Conditiile si modalitatile de suspendare a inspectiei fiscale

In M.Of. nr. 40 a fost publicat Ordinul nr. 14 al presedintelui ANAF privind conditiile si modalitatile de suspendare a inspectiei fiscale
Art. 1. – Inspectia fiscala poate fi suspendata de catre conducatorul activitatii de inspectie fiscala competent, la propunerea sefului de serviciu si a organelor de inspectie fiscala care efectueaza inspectia fiscala.
Art. 2. – Inspectia fiscala poate fi suspendata cand este indeplinita una dintre urmatoarele conditii si doar daca neindeplinirea acesteia impiedica finalizarea inspectiei fiscale:
a) pentru efectuarea unuia sau mai multor controale incrucisate;
b) pentru remedierea unor deficiente constatate in timpul inspectiei fiscale si care au facut obiectul unei “dispozitii privind masurile stabilite de organele de inspectie fiscala”;
c) pentru emiterea unei decizii a Comisiei fiscale centrale;
d) pentru efectuarea unei expertize conform Codului de procedura fiscala;
e) pentru efectuarea de cercetari specifice pentru identificarea unor persoane fizice sau stabilirea realitatii unor tranzactii;
f) la solicitarea scrisa a contribuabilului ca urmare a aparitiei unei situatii obiective, confirmata de echipa de inspectie fiscala, care conduce la imposibilitatea continuarii inspectiei fiscale. Pe parcursul unei inspectii fiscale contribuabilul poate solicita suspendarea acesteia, doar o singura data;
g) pentru solicitarea unor informatii suplimentare de la autoritatile fiscale similare din alte state membre ale Uniunii Europene sau din state cu care Romania are incheiate conventii internationale pentru schimburi de informatii in scopuri fiscale;
h) pentru elaborarea si prezentarea dosarului preturilor de transfer in cazul contribuabililor care desfasoara tranzactii cu persoane afiliate;
i) la propunerea directiei generale din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala care coordoneaza activitatea de inspectie fiscala, pentru valorificarea unor informatii rezultate din alte actiuni de inspectie fiscala, primite de la alte institutii ale statului sau de la terti.
Art. 3. – (1) Propunerea de suspendare va fi facuta in scris de catre organele de inspectie fiscala prin intocmirea unui referat, supus pentru avizare sefului de serviciu coordonator.
(2) Referatul va contine una sau mai multe dintre conditiile prevazute la art. 2 care au stat la baza propunerii de suspendare, precum si actiunile care urmeaza a se efectua.
(3) In cazul avizarii, referatul va fi supus aprobarii conducatorului activitatii de inspectie fiscala.
(4) Referatul aprobat de conducatorul activitatii de inspectie fiscala va fi anexat la raportul de inspectie fiscala, incheiat la finalizarea inspectiei fiscale.
Art. 4. – Data de la care se suspenda actiunea de inspectie fiscala va fi comunicata in scris contribuabilului.
Art. 5. – Dupa incetarea conditiilor care au generat suspendarea, inspectia fiscala va fi reluata, data acesteia fiind comunicata in scris contribuabilului.
Art. 6. – Actiunile de inspectie fiscala suspendate in baza prevederilor art. 2 din Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 708/2006 privind conditiile si modalitatile de suspendare a inspectiei fiscale, cu modificarile si completarile ulterioare, se vor relua la data la care inceteaza conditiile care au generat suspendarea.
Art. 7. – Directia generala coordonare inspectie fiscala, Directia generala de administrare a marilor contribuabili si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor lua masuri pentru aplicarea si ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
Art. 8. – La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 708/2006 privind conditiile si modalitatile de suspendare a inspectiei fiscale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 768 din 8 septembrie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 9. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close