Instructiunile privind accesul operatorilor economici la aplicatia EMCS-RO de control al miscarilor cu produse accizabile in regim suspensiv de accize

In M. Of. nr. 14 din 11 ianuarie 2010 a fost publicat Ordinul    vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3652/2009 pentru aprobarea Instructiunilor privind accesul operatorilor economici la aplicatia EMCS-RO de control al miscarilor cu produse accizabile in regim suspensiv de accize.
Din cuprins:
ART. 1 – Se aproba Instructiunile privind accesul operatorilor economici la aplicatia EMCS-RO de control al miscarilor cu produse accizabile in regim suspensiv de accize, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2 – Incepand cu data intrarii in vigoare a Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.599/2009 privind aprobarea Instructiunilor de completare a documentului administrativ de insotire in format electronic (e-DAI) utilizand aplicatia EMCS-RO de control al miscarilor cu produse accizabile in regim suspensiv de accize, se abroga prevederile Ordinului vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 5.823 din 23 iulie 2008 pentru aprobarea Instructiunilor privind accesul operatorilor economici la aplicatia informatica de urmarire a miscarilor cu produse accizabile in regim suspensiv RO-DAI, la nivel national, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 581 din 1 august 2008.
ART. 3 – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
ANEXA 1

INSTRUCTIUNI
privind accesul operatorilor economici la aplicatia EMCS-RO de control al miscarilor cu produse accizabile in regim suspensiv de accize

CAPITOLUL I – Dispozitii generale

1. Aplicatia EMCS-RO – componenta Miscari permite depunerea documentului administrativ de insotire in format electronic (e-DAI), urmarirea miscarii si inchiderea operatiunilor cu produse accizabile in regim suspensiv de accize pe teritoriul Romaniei.
2. Depunerea documentelor administrative de insotire in format electronic, prin intermediul aplicatiei EMCS-RO, se face de catre operatorii economici autorizati sa desfasoare operatiuni cu produse accizabile in regim suspensiv de accize.
3. Solutiile tehnice puse la dispozitie de Autoritatea Nationala a Vamilor pentru accesul operatorilor economici autorizati ca antrepozitar, operator inregistrat, operator neinregistrat sau utilizator final la aplicatia EMCS-RO sunt urmatoarele:
3.1. conectarea securizata la o interfata web a EMCS-RO, denumita in continuare solutia de conectare DTI (Direct Trader Input), ce permite:
3.1.1. introducerea datelor din documentul administrativ de insotire si procesarea acestuia conform fluxului de procesare a e-DAI;
3.1.2. incarcarea datelor din documentul administrativ de insotire dintr-un fisier XML generat de propriile aplicatii conform specificatiilor tehnice publicate pe pagina de internet a Autoritatii Nationale a Vamilor la sectiunea “EMCS/Conectare la sistemul informatic” si procesarea acestuia conform fluxului de procesare a e-DAI;
3.2. schimbul securizat de date intre aplicatiile operatorilor economici si aplicatia EMCS-RO, denumita in continuare solutia de conectare EDI (Exchange Data Interface), cu respectarea formatului si structurilor aferente mesajelor definite si publicate pe pagina de internet a Autoritatii Nationale a Vamilor la sectiunea “EMCS/Conectare la sistemul informatic”.
4. Operatorii economici care vor utiliza solutia tehnica recomandata la pct. 3.1 trebuie sa indeplineasca cerintele tehnice hardware si software, prezentate in anexa nr. 1 la instructiuni.
5. Accesul operatorilor economici la aplicatia EMCS-RO se realizeaza pe baza unei autorizatii eliberate de Autoritatea Nationala a Vamilor – Directia de tehnologia informatiei, comunicatii si statistica vamala.

CAPITOLUL II – Procedura de autorizare a accesului la EMCS-RO, componenta Miscari

A. Conditii de acces
6. Accesul operatorilor economici autorizati sa desfasoare operatiuni cu produse accizabile in regim suspensiv de accize la aplicatia EMCS-RO, care au optat pentru solutia de conectare DTI, se realizeaza pe baza unei autorizatii eliberate de Autoritatea Nationala a Vamilor.
7. Accesul operatorilor economici autorizati sa desfasoare operatiuni cu produse accizabile in regim suspensiv de accize la aplicatia EMCS-RO, care au optat pentru solutia de conectare EDI, se realizeaza pe baza certificatului de conformitate emis in urma parcurgerii cu succes a testelor de conformitate si a autorizatiei eliberate de Autoritatea Nationala a Vamilor.

B. Dosarul de autorizare
8. Autorizatia de acces al operatorilor economici autorizati sa desfasoare operatiuni cu produse accizabile in regim suspensiv de accize la aplicatia EMCS-RO se acorda pe baza unei cereri scrise, intocmita potrivit modelului prezentat in anexa nr. 2, care cuprinde: denumirea societatii comerciale, tipul autorizatiei, informatii privind sediul societatii (localitatea, adresa), codul unic de inregistrare (CUI), numele, prenumele si functiile persoanelor care reprezinta legal societatea comerciala, componenta pentru care se solicita acces la aplicatie, precum si solutia/solutiile tehnica(e) aleasa/alese. Cererea de autorizare pentru acces la aplicatia EMCS-RO se depune de catre reprezentantul legal al operatorului economic autorizat ca antrepozitar, operator inregistrat, operator neinregistrat sau utilizator final. Cererea se transmite la Autoritatea Nationala a Vamilor – Directia de tehnologia informatiei, comunicatii si statistica vamala impreuna cu:
8.1. copia autorizatiei de antrepozitar/antrepozit fiscal, operator inregistrat, operator neinregistrat sau utilizator final;
8.2. cererea de autorizare pentru accesul la aplicatia EMCS-RO, conform modelului prezentat in anexa nr. 2;
8.3. formularul de inregistrare in aplicatia EMCS-RO, conform modelului prezentat in anexa nr. 3;
8.4. lista directiilor judetene si a municipiului Bucuresti pentru accize si operatiuni vamale/birourilor vamale (DJAOV/BV) in a caror raza de competenta isi desfasoara activitatea solicitantul si a persoanelor desemnate sa depuna documente administrative de insotire in aplicatia EMCS-RO, conform modelului prezentat in anexa nr. 4;
8.5. o declaratie-angajament completata conform modelului prezentat in anexa nr. 5.

C. Emiterea autorizatiei de acces
9. Pentru operatorii economici care vor utiliza solutia de conectare DTI, dupa verificarea documentelor mentionate la lit. B, se intocmeste autorizatia de acces al operatorilor economici inregistrati la aplicatia EMCS-RO, in doua exemplare, si se semneaza de catre directorul Directiei de tehnologia informatiei, comunicatii si statistica vamala, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 6. Un exemplar al autorizatiei se transmite solicitantului, iar celalalt se pastreaza in evidenta Serviciului analiza si optimizarea aplicatiilor informatice din cadrul Directiei de tehnologia informatiei, comunicatii si statistica vamala.
10. Autorizatia de acces va contine informatii privind componenta la care se autorizeaza accesul, denumirea si sediul societatii, codul de acciza al antrepozitarului/operatorului inregistrat/operatorului neinregistrat/utilizatorului final, dupa caz, denumirea certificatului digital, precum si parola acestuia (fisier care asigura accesul criptat si securizat la aplicatia EMCS-RO), alocate pentru fiecare operator economic autorizat, in functie de DJAOV/BV pentru care este autorizat, precum si informatii privind data emiterii autorizatiei/actualizarii acesteia. Impreuna cu autorizatia se va transmite fisierul ce reprezinta certificatul digital, acesta din urma fiind transmis la adresa de e-mail comunicata de solicitant prin formularul de inregistrare prevazut la anexa nr. 3.
11. Pentru operatorii economici care vor utiliza solutia de conectare EDI, dupa efectuarea cu succes a testelor de conformitate (conditiile si etapele necesare derularii testelor de conformitate sunt descrise in documentul “Instructiunile de conectare, configurare/dezvoltare necesare pentru implementarea solutiei de conectare EDI”, publicat pe pagina de internet a Autoritatii Nationale a Vamilor) se intocmeste certificatul de atestare a conformitatii, in doua exemplare, si se semneaza de catre directorul Directiei de tehnologia informatiei, comunicatii si statistica vamala, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 7.
12. Dupa verificarea documentelor mentionate la lit. B si a certificatului de conformitate, se intocmeste autorizatia de acces al operatorilor economici inregistrati la aplicatia EMCS-RO, in doua exemplare, si se semneaza de catre directorul Directiei de tehnologia informatiei, comunicatii si statistica vamala, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 6. Un exemplar al autorizatiei se transmite solicitantului, iar celalalt se pastreaza in evidenta Serviciului analiza si optimizarea aplicatiilor informatice din cadrul Directiei de tehnologia informatiei, comunicatii si statistica vamala.
13. Autorizatia de acces va contine informatii privind componenta la care se autorizeaza accesul, denumirea si sediul societatii, codul de acciza al antrepozitarului sau codul de acciza al operatorului inregistrat/operatorului neinregistrat/utilizatorului final, dupa caz, numele si parola certificatului digital (fisier care asigura accesul criptat si securizat la aplicatia EMCS-RO), alocate pentru fiecare operator economic autorizat, in functie de DJAOV/BV pentru care a solicitat acces, precum si informatii privind data emiterii autorizatiei/actualizarii acesteia. Impreuna cu autorizatia se va transmite fisierul ce reprezinta certificatul digital, acesta din urma fiind transmis la adresa de e-mail comunicata de solicitant prin formularul de inregistrare prevazut la anexa nr. 3.
14. Dupa obtinerea autorizatiei de acces la aplicatia EMCS-RO, solicitantul va depune imediat o copie a acesteia la fiecare DJAOV/BV in a carei/carui raza de competenta este autorizat sa isi desfasoara activitatea, impreuna cu lista persoanelor (utilizatorilor) desemnate sa depuna documentele administrative de insotire in format electronic pentru fiecare DJAOV/BV, conform modelului prezentat in anexa nr. 4.

D. Suspendarea, revocarea si anularea autorizatiei de acces
15. Autoritatea Nationala a Vamilor poate suspenda autorizatia daca:
15.1. titularul solicita;
15.2. titularul nu respecta regulile si conditiile tehnice impuse de cerintele Sistemului informatic integrat vamal. Inainte de a dispune suspendarea autorizatiei/extinderii autorizatiei, Autoritatea Nationala a Vamilor pune in vedere titularului sa isi indeplineasca obligatiile si stabileste un termen pentru aceasta. Daca titularul nu isi indeplineste obligatiile in termenul stabilit, Autoritatea Nationala a Vamilor suspenda autorizatia pe o perioada de la 3 la 12 luni. Daca in aceasta perioada titularul isi indeplineste obligatiile, Autoritatea Nationala a Vamilor poate ridica masura suspendarii. Daca in termenul pentru care s-a dispus suspendarea titularul nu isi indeplineste obligatiile, Autoritatea Nationala a Vamilor anuleaza autorizatia.
16. Autoritatea Nationala a Vamilor poate anula sau revoca autorizatia in conditiile prevazute la art. 8 – 10 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar. Autoritatea Nationala a Vamilor poate dispune anularea autorizatiei/extinderii autorizatiei si atunci cand titularul nu respecta regulile de functionare, securitate si confidentialitate a datelor impuse de cerintele Sistemului informatic integrat vamal sau la solicitarea titularului.
17. Decizia de suspendare, revocare sau de anulare contine data de la care masura intra in vigoare si este transmisa titularului.

E. Actualizarea datelor privind autorizatia de acces
18. Autorizatia de acces al operatorilor economici la aplicatia EMCS-RO se actualizeaza, la cererea titularului, atunci cand:
a) au survenit modificari fata de situatia initiala privind depunerea documentelor administrative de insotire in format electronic;
b) unul sau mai multe dintre elementele care au stat la baza emiterii au fost modificate (actualizate).

CAPITOLUL III – Dispozitii finale

19. Operatorul economic solicitant va depune un singur dosar de autorizare pentru accesul la aplicatia EMCS-RO.
20. Operatorul economic care a obtinut autorizatia de acces la aplicatia EMCS-RO va parcurge toti pasii prezentati in “Instructiunile de instalare si configurare a aplicatiei EMCS-RO prin conexiuni internet”, publicate pe pagina de internet a Autoritatii Nationale a Vamilor.
21. Orice modificare intervenita in datele titularului autorizatiei se va transmite in scris Autoritatii Nationale a Vamilor sau DJAOV/BV in a carei/carui raza de competenta isi desfasoara activitatea solicitantul (pentru situatia in care sunt modificari privind personalul desemnat sa depuna documente administrative de insotire a produselor accizabile – anexa nr. 4 de catre operatorul economic solicitant in termen de 24 de ore de la producerea acesteia, cu completarea corespunzatoare a formularelor din anexele nr. 2, 3, 4 si 5.
22. Autoritatea Nationala a Vamilor va informa operatorii economici, prin publicare pe pagina de internet proprie, despre schimbarile ce pot surveni in politica de acces la aplicatia EMCS-RO, aprobate prin ordin al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor.
23. Anexele nr. 1 – 7 fac parte integranta din prezentele instructiuni.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close