Decizia Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 32 alin. (1) si (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

In M. Of. nr. 21 din 12 ianuarie 2010 a fost publicata Decizia Curtii Constitutionale nr. 1608/2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 32 alin. (1) si (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.
Din cuprins:
Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 32 alin. (1) si (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, exceptie ridicata de Mariana Nicolae in Dosarul nr. 12.719/300/2007 al Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a IV-a civila.
La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare a fost legal indeplinita.
Cauza fiind in stare de judecata, presedintele Curtii acorda cuvantul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, indicand, in acest sens, Decizia nr. 820/2007 a Curtii Constitutionale, ale carei solutie si considerente se mentin si in aceasta cauza.
CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:
Prin Incheierea din 4 iunie 2009, pronuntata in Dosarul nr. 12.719/300/2007, Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a IV-a civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32 alin. (1) si (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.
Exceptia a fost ridicata de Mariana Nicolae intr-o cauza privind solutionarea unei cereri de recurs formulate impotriva unei decizii prin care a fost respins apelul referitor la o sentinta prin care recurenta a fost obligata la desfiintarea unor lucrari de constructii.
In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine ca dispozitiile art. 32 alin. (1) si (2) din Legea nr. 50/1991, prin aceea ca permit desfiintarea unei constructii proprietate privata edificate pe un teren proprietate privata si in conformitate cu prevederile certificatului de urbanism, sunt lipsite de orice ratiune economica si incalca dreptul de proprietate garantat de art. 44 din Constitutie. Mai mult, masura desfiintarii lucrarii apare ca o sanctiune suplimentara, pe langa amenda contraventionala, pentru aceeasi fapta.
Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a IV-a civila opineaza in sensul respingerii exceptiei de neconstitutionalitate.
Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicata.
Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere.
CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:
Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.
Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie prevederile art. 32 alin. (1) si (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, care au urmatoarea redactare:
– Art. 32 alin. (1) si (2): “(1) In cazul in care persoanele sanctionate contraventional au oprit executarea lucrarilor, dar nu s-au conformat in termen celor dispuse prin procesul-verbal de constatare a contraventiei, potrivit prevederilor art. 28 alin. (1), organul care a aplicat sanctiunea va sesiza instantele judecatoresti pentru a dispune, dupa caz:
a) incadrarea lucrarilor in prevederile autorizatiei;
b) desfiintarea constructiilor realizate nelegal.
(2) In cazul admiterii cererii, instanta va stabili termenele limita de executare a masurilor prevazute la alin. (1).”
Dispozitiile art. 28 alin. (1), la care textul mai sus redat face trimitere, prevad urmatoarele: “(1) O data cu aplicarea amenzii pentru contraventiile prevazute la art. 26 alin. (1) lit. a) si b) se dispune oprirea executarii lucrarilor, precum si, dupa caz, luarea masurilor de incadrare a acestora in prevederile autorizatiei sau de desfiintare a lucrarilor executate fara autorizatie ori cu nerespectarea prevederilor acesteia, intr-un termen stabilit in procesul-verbal de constatare a contraventiei.”
Autorul exceptiei apreciaza ca textele de lege criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 44 privind dreptul de proprietate privata, precum si dispozitiilor din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale si Declaratia Universala a Drepturilor Omului, care garanteaza dreptul de proprietate.
Analizand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea Constitutionala constata ca textele de lege criticate au mai fost examinate in numeroase randuri in cadrul controlului de constitutionalitate, prin raportare la aceleasi norme fundamentale ca si cele invocate in prezenta cauza. De pilda, prin Decizia nr. 433 din 15 aprilie 2008, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 363 din 12 mai 2008, Decizia nr. 820 din 2 octombrie 2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 767 din 13 noiembrie 2007, si Decizia nr. 881 din 16 octombrie 2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 750 din 5 noiembrie 2007, Curtea Constitutionala, pentru argumentele acolo retinute, a constatat ca dispozitiile art. 32 alin. (1) si (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii nu contravin exigentelor dreptului de proprietate, garantat de Constitutia Romaniei, de Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale si de Declaratia Universala a Drepturilor Omului.
Deoarece fata de criticile examinate prin deciziile indicate nu au intervenit elemente noi, care sa justifice schimbarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, cele acolo statuate isi mentin valabilitatea si in prezenta cauza.

Pentru considerentele expuse mai sus, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 – 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA CONSTITUTIONALA
In numele legii
DECIDE:
Respinge, ca neintemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32 alin. (1) si (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, exceptie ridicata de Mariana Nicolae in Dosarul nr. 12.719/300/2007 al Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a IV-a civila.
Definitiva si general obligatorie.
Pronuntata in sedinta publica din data de 26 noiembrie 2009.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close