Decizia Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 108/2005 privind unele masuri in domeniul salarizarii persoanelor care ocupa functii de demnitate publica, alese si numite, din administratia publica locala si ale art. 57 alin. (5) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001

In M. Of. nr. 26 din 13 ianuarie 2010 a fost publicata Decizia Curtii Constitutionale nr. 1564/2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 108/2005 privind unele masuri in domeniul salarizarii persoanelor care ocupa functii de demnitate publica, alese si numite, din administratia publica locala si ale art. 57 alin. (5) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001.
Din cuprins:
Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 108/2005 privind unele masuri in domeniul salarizarii persoanelor care ocupa functii de demnitate publica, alese si numite, din administratia publica locala si ale art. 57 alin. (5) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, exceptie ridicata de Costica Sacaleanu in Dosarul nr. 7.022/99/2008 al Curtii de Apel Iasi – Sectia litigii de munca si asigurari sociale.
La apelul nominal lipsesc partile, fata de care procedura de citare este legal indeplinita.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca neintemeiata, aratand ca in preambulul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 108/2005 sunt aratate motivele care au justificat urgenta emiterii acesteia. De asemenea, arata ca, asa cum s-a retinut si in jurisprudenta Curtii Constitutionale, sporurile nu reprezinta un drept fundamental. In sfarsit, considera ca fiind relevante pentru speta considerentele retinute de Curte in Decizia nr. 487/2009.
CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
Prin Incheierea din 10 martie 2009, pronuntata in Dosarul nr. 7.022/99/2008, Curtea de Apel Iasi – Sectia litigii de munca si asigurari sociale a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 108/2005 privind unele masuri in domeniul salarizarii persoanelor care ocupa functii de demnitate publica, alese si numite, din administratia publica locala si ale art. 57 alin. (5) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001. Exceptia a fost ridicata de Costica Sacaleanu cu prilejul solutionarii unui litigiu de munca.
In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine ca prevederile art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 108/2005 sunt neconstitutionale in raport cu prevederile art. 115 alin. (4) din Constitutie, intrucat nu exista o situatie extraordinara legata de remunerarea functiei de demnitate publica alese in administratia publica locala care sa nu poata fi amanata. De asemenea, arata ca prin dispozitiile ordonantei de urgenta criticate sunt afectate drepturi fundamentale, precum dreptul la munca si dreptul la un nivel de trai decent, ceea ce contravine prevederilor art. 115 alin. (6) din Constitutie. In ceea ce priveste dispozitiile art. 57 alin. (5) din Legea nr. 215/2001, arata ca acestea infrang principiul egalitatii de tratament in stabilirea salariului, prevazut de art. 41 alin. (4) din Constitutie, intrucat nu prevad acordarea pe durata mandatului a sporului pentru vechime in munca si a altor sporuri pentru primar si viceprimar, sporuri de care beneficiaza restul salariatilor. De asemenea, considera ca nu sunt indeplinite obligatiile statului de a lua masuri de dezvoltare economica si protectie sociala, de natura sa asigure cetatenilor un nivel de trai decent si sa asigure conditiile necesare pentru cresterea calitatii vietii.
Curtea de Apel Iasi – Sectia litigii de munca si asigurari sociale considera ca exceptia de neconstitutionalitate nu este intemeiata.
In conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.
Avocatul Poporului considera ca prevederile de lege criticate sunt constitutionale.
Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele de vedere solicitate cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.
CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:
Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.
Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 108/2005 privind unele masuri in domeniul salarizarii persoanelor care ocupa functii de demnitate publica, alese si numite, din administratia publica locala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 654 din 22 iulie 2005 si aprobata prin Legea nr. 331/2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.013 din 15 noiembrie 2005, dispozitii potrivit carora: “(1) Pentru persoanele care ocupa functii de demnitate publica, alese si numite, din administratia publica locala, indemnizatiile prevazute in anexa reprezinta unica forma de remunerare a activitatii corespunzatoare functiei si reprezinta baza de calcul pentru stabilirea drepturilor si obligatiilor care se determina in raport cu venitul salarial.
(2) Persoanele prevazute la alin. (1) nu beneficiaza de sporul de vechime in munca si nici de alte sporuri prevazute de lege.”
De asemenea, obiect al exceptiei il constituie si dispozitiile art. 57 alin. (5) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007, dispozitii potrivit carora: “(5) Pe durata mandatului, primarul si viceprimarul primesc o indemnizatie lunara, ca unica forma de remunerare a activitatii corespunzatoare functiei de primar, respectiv de viceprimar, si care reprezinta baza de calcul pentru stabilirea drepturilor si obligatiilor care se determina in raport cu venitul salarial. Primarul si viceprimarul nu beneficiaza de sporul de vechime in munca si nici de alte sporuri prevazute de lege.”
Autorul exceptiei considera ca aceste texte de lege sunt contrare prevederilor constitutionale cuprinse in art. 1 alin. (4) si (5) referitoare la principiul separatiei puterilor in stat si respectarea Constitutiei, a suprematiei ei si a legilor, art. 20 alin. (1) referitor la tratatele internationale privind drepturile omului, art. 41 alin. (4) prin care se prevede remunerarea egala, la munca egala, a femeilor si barbatilor, art. 47 alin. (1) referitor la nivelul de trai si art. 135 alin. (2) lit. f) prin care se prevede obligatia statului de a crea conditiile necesare pentru cresterea calitatii vietii.
Examinand exceptia de neconstitutionalitate sub aspectul criticilor formulate cu privire la dispozitiile art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 108/2005, Curtea constata ca in cuprinsul notei de fundamentare a acestui act normativ este precizat motivul care impune emiterea de urgenta a acestei reglementari. Astfel, se arata ca, date fiind inechitatile create prin acordarea nejustificata a unor drepturi de natura salariala (spor de vechime in munca), in baza hotararilor definitive si irevocabile ale unor instante de judecata, precum si necesitatea de a se evita extinderea aplicarii unor dispozitii contrare prevederilor legale, ca urmare a altor actiuni in instanta in curs de solutionare, s-a impus emiterea de urgenta a unei reglementari privind remunerarea functiilor de demnitate publica, alese si numite, din administratia publica locala.
Prin urmare, dispozitiile de lege criticate nu au urmarit simpla reglementare a remunerarii functiilor amintite si nici nu s-a invocat punerea in aplicare a programului de guvernare ca fiind unicul fundament care a stat la baza emiterii ordonantei de urgenta, asa cum sugereaza autorul exceptiei, ci au fost avute in vedere considerente ce tin de necesitatea de a intari capacitatea institutionala din administratia publica locala, indepartarea unor inechitati sub aspectul remunerarii si, mai ales, evitarea de urgenta a extinderii aplicarii unor dispozitii contrare prevederilor legale, ca urmare a unor actiuni in justitie aflate in curs de solutionare.
Asa fiind, Curtea apreciaza ca nu pot fi retinute criticile de neconstitutionalitate raportate la prevederile art. 115 alin. (4) din Constitutie.
In ceea ce priveste sustinerea potrivit careia prin art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 108/2005 se aduce atingere unor drepturi fundamentale, incalcandu-se, pe cale de consecinta, si prevederile constitutionale prin care se interzice afectarea prin dispozitiile unei ordonante de urgenta a drepturilor si libertatilor prevazute de Constitutie, urmeaza a se analiza daca ipoteza legala criticata, care se regaseste si in art. 57 alin. (5) din Legea nr. 215/2001, aduce atingere dreptului la munca, la un nivel de trai decent, precum si celorlalte drepturi invocate de autorul exceptiei.
In acest sens, Curtea constata ca neacordarea unor sporuri nu poate fi considerata ca o piedica a exercitarii dreptului la munca, neaducandu-se nicio atingere dreptului persoanei de a alege locul de munca si de a presta o munca in conditiile stabilite de lege.
De asemenea, nu se poate considera ca se aduce vreo atingere dreptului persoanei ce decurge din obligatia corelativa a statului de a asigura un nivel de trai decent, precum si crearea conditiilor necesare pentru cresterea calitatii vietii. Semnificatia acestei obligatii este aceea de a se depune eforturi in sensul asigurarii unor conditii rezonabile de viata care sa ii asigure cetateanului si familiei un trai civilizat, decent si, in acelasi timp, de a crea conditiile necesare pentru cresterea calitatii vietii. Aceste obiective se realizeaza prin asigurarea premiselor, cadrului legal favorabil imbunatatirii conditiilor de trai, tinandu-se cont de o serie de factori economico-sociali si financiari. In acest sens, in ceea ce priveste reglementarea remunerarii ori salarizarii diferitelor categorii de persoane, statul intervine prin norme care prevad un anumit prag al salariului minim, norme obligatorii pentru toti angajatorii. In masura in care aceasta obligatie este indeplinita, stabilirea unui nivel mai ridicat al veniturilor, in raport cu diferitele criterii avute in vedere, asa cum sunt functia indeplinita, resursele financiare de care dispune statul, precum si politica economico-sociala urmarita de acesta, reprezinta optiunea exclusiva a legiuitorului, ce nu poate fi cenzurata de instanta de contencios constitutional.
Pe cale de consecinta, Curtea apreciaza ca nici dispozitiile art. 115 alin. (6) din Constitutie nu sunt incalcate, intrucat, asa cum s-a constatat, prevederile art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 108/2005 nu aduc nicio atingere drepturilor fundamentale invocate de autorul exceptiei.
In ceea ce priveste dispozitiile art. 41 alin. (4) din Constitutie, invocate de asemenea de autorul exceptiei, Curtea constata ca textele de lege criticate nu prevad nicio diferenta, sub aspectul remunerarii intre barbati si femei, discriminare interzisa prin textul constitutional mentionat.
In sfarsit, Curtea apreciaza ca prevederile art. 1 alin. (4) si (5) din Constitutie, prin continutul lor referitor la principiul separatiei puterilor in stat si la obligatia respectarii Constitutiei, a suprematiei ei si a legilor, nu au nicio relevanta in raport cu dispozitiile de lege criticate.
Pentru considerentele expuse, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 – 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA CONSTITUTIONALA
In numele legii
DECIDE:
Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 108/2005 privind unele masuri in domeniul salarizarii persoanelor care ocupa functii de demnitate publica, alese si numite, din administratia publica locala si ale art. 57 alin. (5) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, exceptie ridicata de Costica Sacaleanu in Dosarul nr. 7.022/99/2008 al Curtii de Apel Iasi – Sectia litigii de munca si asigurari sociale.
Definitiva si general obligatorie.
Pronuntata in sedinta publica din data de 19 noiembrie 2009.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close