Decizia Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 24 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

In M. Of. nr. 26 din 13 ianuarie 2010 a fost publicata Decizia Curtii Constitutionale nr. 1566/2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 24 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.
Din cuprins:
Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 24 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, exceptie ridicata de primarul municipiului Galati in Dosarul nr. 7.646/121/2008 al Tribunalului Galati – Sectia comerciala, maritima si fluviala si de contencios administrativ si care face obiectul Dosarului nr. 2.335D/2009 al Curtii Constitutionale.
La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare a fost legal indeplinita.
Curtea dispune a se face apelul si in dosarele nr. 2.336D/2009 si nr. 2.337D/2009, avand ca obiect aceeasi exceptie de neconstitutionalitate, ridicata de acelasi autor in dosarele nr. 7.697/121/2008 si nr. 7.645/121/2008 ale Tribunalului Galati – Sectia comerciala, maritima si fluviala si de contencios administrativ.
La apelul nominal se constata lipsa autorului exceptiei, fata de care procedura de citare a fost legal indeplinita.
Curtea, observand identitatea de obiect a acestor dosare, din oficiu, pune in discutie conexarea acestora.
Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea.
Curtea, in temeiul art. 14 si al art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, raportate la art. 164 din Codul de procedura civila, dispune conexarea dosarelor nr. 2.336D/2009 si nr. 2.337D/2009 la Dosarul nr. 2.335D/2009, care a fost primul inregistrat.
Cauza fiind in stare de judecata, presedintele acorda cuvantul reprezentantului Ministerului Public. Acesta pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, intrucat norma legala criticata cuprinde un criteriu clar si previzibil de stabilire a cuantumului amenzii pe care o poate dispune judecatorul in temeiul art. 24 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, astfel ca nu se aduce atingere prevederilor constitutionale la care isi raporteaza critica autorul exceptiei.
CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarelor, constata urmatoarele:
Prin incheierile din 3 februarie 2009, pronuntate in dosarele nr. 7.646/121/2008, nr. 7.697/121/2008 si nr. 7.645/121/2008, Tribunalul Galati – Sectia comerciala, maritima si fluviala si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 24 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.
Exceptiile au fost ridicate de primarul municipiului Galati in cadrul solutionarii unor actiuni in contencios administrativ avand ca obiect “sanctiune pentru neexecutare hotarare”.
In motivarea exceptiilor de neconstitutionalitate autorul acestora sustine ca, prin adoptarea masurii coercitive a aplicarii unei amenzi judiciare in cuantum de 20% din salariul minim brut pe economie pe fiecare zi de intarziere, legiuitorul a lasat la latitudinea instantei de judecata “posibilitatea de exercitare a unui abuz”. In opinia sa, cuantificarea raspunderii patrimoniale a autoritatii publice administrative prin raportare la salariul minim brut pe economie “este gresita”, intrucat retributia reprezentantilor autoritatilor publice administrative este stabilita printr-o ordonanta a Guvernului care nu face nicio referire la salariul minim brut pe economie, acesta din urma fiind stabilit printr-o hotarare a Guvernului.
Tribunalul Galati – Sectia comerciala, maritima si fluviala si de contencios administrativ apreciaza ca prevederile art. 24 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 nu aduc atingere textelor si principiilor constitutionale invocate de autorul exceptiei.
Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.
Avocatul Poporului, prin punctele de vedere comunicate, considera ca dispozitiile art. 24 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt constitutionale.
Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.
CURTEA,
examinand actele de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, rapoartele intocmite de judecatorul-raportor si concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:
Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.
Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie, potrivit incheierilor de sesizare, prevederile art. 24 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.154 din 7 decembrie 2004. Ca urmare a modificarilor aduse prin art. I pct. 33 din Legea nr. 262/2007 pentru modificarea si completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 510 din 30 iulie 2007, textul de lege criticat are urmatoarea redactare:
“Obligatia executarii
Art. 24. – (1) Daca in urma admiterii actiunii autoritatea publica este obligata sa incheie, sa inlocuiasca sau sa modifice actul administrativ, sa elibereze un alt inscris sau sa efectueze anumite operatiuni administrative, executarea hotararii definitive si irevocabile se face in termenul prevazut in cuprinsul acesteia, iar in lipsa unui astfel de termen, in cel mult 30 de zile de la data ramanerii irevocabile a hotararii.
(2) In cazul in care termenul nu este respectat, se aplica conducatorului autoritatii publice sau, dupa caz, persoanei obligate o amenda de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de intarziere, iar reclamantul are dreptul la despagubiri pentru intarziere.
(3) Neexecutarea din motive imputabile sau nerespectarea hotararilor judecatoresti definitive si irevocabile pronuntate de instanta de contencios administrativ, in termen de 30 de zile de la data aplicarii amenzii prevazute la alin. (2), constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda de la 2.500 lei la 10.000 lei.”
Din motivarea scrisa a exceptiilor de neconstitutionalitate Curtea observa insa ca autorul acestora are in vedere exclusiv prevederile alin. (2) al articolului amintit. Prin urmare, Curtea Constitutionala apreciaza ca obiectul exceptiei il constituie dispozitiile art. 24 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, acesta urmand sa fie examinat de instanta de control constitutional.
In opinia autorului exceptiei, dispozitiile de lege criticate aduc atingere urmatoarelor prevederi din Legea fundamentala: art. 1 alin. (4) referitor la organizarea statului potrivit principiului separatiei si echilibrului puterilor, in cadrul democratiei constitutionale, art. 120 care instituie principiile de baza ale organizarii administratiei publice locale, art. 121 privind autoritatile comunale si orasenesti, art. 124 referitor la infaptuirea justitiei, art. 125 care stabileste statutul judecatorilor si art. 126 care reglementeaza cu privire la instantele judecatoresti.
Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea observa ca autorul exceptiei isi axeaza critica pe sustinerea potrivit careia stabilirea cuantumului unei amenzi prin raportare la salariul brut pe economie – care este aprobat printr-o hotarare a Guvernului -, in conditiile in care retributia reprezentantului autoritatii publice administrative careia aceasta sanctiune ii este aplicata este calculata in baza unei ordonante a Guvernului, “reprezinta o masura lipsita de vreun temei legal si, implicit, inaplicabila”. Curtea nu poate retine aceasta critica, fiind lipsita de relevanta distinctia pe care autorul exceptiei o face sub aspectul tipului de act normativ prin care sunt reglementate categoriile de drepturi salariale la care acesta face referire in motivarea pretinsei neconstitutionalitati a prevederilor art. 24 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.
Curtea retine ca aplicarea amenzii prevazute de textul de lege criticat este consecinta neexecutarii culpabile a unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile. Aceasta intervine in virtutea legii, iar cuantumul amenzii este determinat in mod cert si neechivoc prin insasi norma criticata.
Curtea constata ca prevederile art. 24 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 nu sunt de natura sa infranga principiul separatiei puterilor in stat, intrucat prerogativele judecatorului in legatura cu fixarea cuantumului amenzii nu constituie o intruziune a autoritatii judecatoresti in atributiile celorlalte puteri ale statului.
Totodata, Curtea observa ca autorul exceptiei nu aduce argumente in sprijinul sustinerii potrivit careia ar fi nesocotite normele constitutionale referitoare la infaptuirea justitiei, la statutul judecatorilor ori la instantele de judecata. De asemenea, dispozitiile din Legea fundamentala privitoare la principiile de baza ale organizarii administratiei publice locale si la autoritatile comunale si orasenesti nu au incidenta in solutionarea cauzei de fata.
Pentru considerentele expuse mai sus, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 – 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA CONSTITUTIONALA
In numele legii
DECIDE:
Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 24 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, exceptie ridicata de primarul municipiului Galati in dosarele nr. 7.646/121/2008, nr. 7.697/121/2008 si nr. 7.645/121/2008 ale Tribunalului Galati – Sectia comerciala, maritima si fluviala si de contencios administrativ.
Definitiva si general obligatorie.
Pronuntata in sedinta publica din data de 19 noiembrie 2009.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close