Decizia Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007

In M. Of. nr. 28 din 14 ianuarie 2010 a fost publicata Decizia Curtii Constitutionale nr. 1614/2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007.
Din cuprins:
Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, exceptie ridicata de Societatea Comerciala “Transbus” – S.A. din Brasov in Dosarul nr. 419/64/2008 al Curtii de Apel Brasov – Sectia de contencios administrativ si fiscal.
La apelul nominal raspunde autorul exceptiei, prin consilier juridic Andreea Olteanu, cu delegatie depusa la dosar, lipsind partea Ministerul Administratiei si Internelor, fata de care procedura de citare a fost legal indeplinita.
Cauza fiind in stare de judecata, presedintele Curtii acorda cuvantul partii prezente, care solicita admiterea exceptiei de neconstitutionalitate, sustinand, in esenta, ca, prin modalitatile diferite de aplicare de catre instantele de judecata, dispozitiile art. 39 alin. (2) din Legea nr. 92/2007 contravin prevederilor art. 16 si ale art. 45 din Constitutie. Lipsa de circumstantiere a faptelor ce pot fi calificate ca fiind “abateri grave de la prevederile contractelor de atribuire a serviciului, precum si de la reglementarile in vigoare privind transportul rutier si/sau protectia mediului” determina aprecieri arbitrare ale instantei de judecata, care, pentru situatii de fapt identice, poate aplica tratamente juridice diferite.
Reprezentantul Ministerului Public sustine ca textul de lege supus controlului de constitutionalitate este criticat, in realitate, din perspectiva unor pretinse omisiuni legislative, raportat la modalitatile de interpretare si aplicare de catre instantele judecatoresti. Prin urmare, solicita respingerea exceptiei, sustinand si ca cerinta de previzibilitate a legii, desi este o conditie esentiala a legii, nu poate avea un caracter absolut, deoarece risca sa dobandeasca, prin reglementarea tuturor posibilitatilor concrete de fapt, un caracter excesiv.
CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:
Prin Incheierea din 10 iunie 2009, pronuntata in Dosarul nr. 419/64/2008, Curtea de Apel Brasov – Sectia de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 39 alin. (2) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007.
Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicata de Societatea Comerciala “Transbus” – S.A. din Brasov intr-o actiune de contencios administrativ avand ca obiect anularea unui act administrativ.
In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine ca dispozitiile art. 39 alin. (2) din Legea nr. 92/2007 incalca principiul egalitatii in drepturi si libertatea economica, deoarece reglementeaza doar sanctiunea suspendarii copiilor conforme ale licentei de transport sau ale autorizatiei de transport, fara a preciza insa in ce anume constau acele “abateri grave sau repetate” pentru care autoritatea de autorizare poate dispune aceasta masura. In lipsa unor astfel de precizari si diferentieri legale, autoritatea competenta are libertatea de a aprecia subiectiv si arbitrar, astfel incat unor subiecte de drept aflate in aceeasi situatie de fapt, care au savarsit aceleasi fapte, sa le fie sau nu aplicata aceeasi sanctiune.
Curtea de Apel Brasov – Sectia de contencios administrativ si fiscal apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate nu este intemeiata.
Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicata.
Avocatul Poporului, in punctul sau de vedere, apreciaza ca dispozitiile art. 39 alin. (2) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007 sunt constitutionale.
Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere.
CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, sustinerile partii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:
Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.
Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile art. 39 alin. (2) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 262 din 19 aprilie 2007, cu urmatorul cuprins:
    – Art. 39 alin. (2): “(2) Copiile conforme ale licentei de transport sau ale autorizatiei de transport se suspenda de catre autoritatea de autorizare in cazul savarsirii unor abateri grave sau repetate de la prevederile contractelor de atribuire a serviciului, precum si de la reglementarile in vigoare privind transportul rutier si/sau protectia mediului.”
In opinia autorului exceptiei, textul de lege mentionat contravine prevederilor constitutionale ale art. 16 – Egalitatea in drepturi si ale art. 45 – Libertatea economica.
Analizand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea Constitutionala constata ca prin Decizia nr. 70 din 15 ianuarie 2009, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 112 din 25 februarie 2009, s-a pronuntat asupra aceleiasi exceptii de neconstitutionalitate, invocate de acelasi autor in acelasi dosar al aceleiasi instante de judecata. Cu acel prilej, Curtea a statuat, pentru considerentele acolo retinute, ca dispozitiile art. 39 alin. (2) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007 nu contravin prevederilor art. 21 alin. (1), (2) si (3) referitoare la accesul liber la justitie, art. 24 alin. (1) care garanteaza dreptul la aparare si nici celor ale art. 52 alin. (1) din Constitutie, care consacra dreptul persoanei vatamate de o autoritate publica.
In prezenta exceptie de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine neconformitatea acelorasi dispozitii legale fata de exigentele principiului egalitatii in drepturi, reglementat de art. 16 din Constitutie, si fata de principiul libertatii economice, consacrat de art. 45 din Legea fundamentala, invocand, in acest sens, omisiuni de reglementare ale acestor dispozitii, care favorizeaza astfel modalitati arbitrare de interpretare de catre instantele de judecata, care, in cazuri identice, aplica aceeasi norma juridica in mod diferit.
Fata de aceste sustineri, Curtea constata ca exceptia urmeaza sa fie respinsa ca inadmisibila, deoarece instanta de contencios constitutional nu se poate pronunta nici cu privire la probleme legate de omisiuni legislative, nici cu referire la aspecte ce vizeaza modalitatea de interpretare si aplicare a legislatiei de catre instantele de judecata. Jurisprudenta Curtii Constitutionale demonstreaza constanta practicii constitutionale in acest sens, de exemplu Decizia nr. 158 din 10 noiembrie 1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 77 din 24 februarie 1999, sau Decizia nr. 1.016 din 7 iulie 2009, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 567 din 14 august 2009.
Pentru considerentele expuse mai sus, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 – 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA CONSTITUTIONALA
In numele legii
DECIDE:
Respinge, ca inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 39 alin. (2) din Legea serviciilor de transport public local nr. 97/2007, exceptie ridicata de Societatea Comerciala “Transbus” – S.A. din Brasov in Dosarul nr. 419/64/2008 al Curtii de Apel Brasov – Sectia de contencios administrativ si fiscal.
Definitiva si general obligatorie.
Pronuntata in sedinta publica din data de 26 noiembrie 2009.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close