Punctul de vedere al MFP cu privire la impozitul pe veniturile microintreprinderilor si cateva comentarii asupra lor

In data de 27 ianuarie 2010 Directia de Comunicare, Relatii publice, Mass-media si Transparenta a Ministerului Finantelor Publice a dat urmatorul comunicat referitor la impozitul pe veniturile microintreprinderilor:

“Referitor la impozitarea activitatii microintreprinderilor in anul 2010 va aducem la cunostinta urmatoarele:
In conformitate cu prevederile art. 107 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, sistemul de impozitare pentru microintreprinderi, a avut o aplicabilitate limitata in timp, respectiv pâna la data de 31 decembrie 2009, prin modul de reglementare a cotelor de impozitare numai pentru anii 2007-2009.
Astfel, pe cale de consecinta, incepând cu 1 ianuarie 2010, prevederile Titlului IV “Impozit pe veniturile microintreprinderilor”, normele metodologice de aplicare corespunzatoare, precum si alte prevederi incidente acestui sistem, nu mai produc efecte juridice.
Prin urmare, incepând cu data de 1 ianuarie 2010, microintreprinderile care pâna la data de 31 decembrie 2009 au aplicat prevederile Titlului IV din Codul fiscal, vor intra in categoria contribuabililor platitori de impozit pe profit, potrivit Titlului II “Impozitul pe profit” din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.”
Sursa www.mfinante.ro

In cazul in care punctul de vedere al MFP ramane cel mentionat in comunicat (si acest punct de vedere va fi considerat corect din punct de vedere legal), fara a avea loc o alta modificare legislativa prin care sa se abroge Titlul IV din Codul fiscal si, de asemenea, nu se va stabili ca trecerea de la impozitul pe veniturile microintreprinderilor la impozitul pe profit sa se faca din oficiu, fara depunerea declaratiei de mentiuni (Formularul 010) exista riscul intrarii sub incidenta prevederilor din Codul de procedura fiscala mentionate mai jos.
Conform art 77 alin (1) din Codul de procedura fiscala, modificarile ulterioare ale datelor din declaratia de inregistrare fiscala trebuie aduse la cunostinta organului fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administre Fiscala in termen de 30 de zile de la data producerii acestora , prin completarea si depunerea declaratiei de mentiuni. In acest caz este vorba de Formularul 010.
Conform art. 219 alin (1) din Codul de procedura fiscala: constituie contraventii urmatoarele fapte: a) nedepunerea la termenele prevazute de lege a declaratiilor de inregistrare fiscala sau de mentiuni.
De asemenea, conform aliniatului (2) al aceluiasi articol: contraventiile prevazute la aliniatul (1) se sanctioneaza astfel” … d) cu amenda de la 500 lei la 1000 lei, pentru persoanele fizice, si cu amenda de la 1000 lei la 5000 lei pentru persoanele juridice, in cazul savarsirii faptelor prevazute la alin (1) lit a) .
Cu toate acestea, probabil că, organele fiscale vor uza de prevederile art. 78 alin. (3) din Codul de procedură fiscală potrivit cărora „(3) Datele din registrul contribuabililor pot fi modificate din oficiu ori de câte ori se constată că acestea nu corespund stării de fapt reale şi vor fi comunicate contribuabililor” şi vor modifica din oficiu datele înscrise în vectorul fiscal, repspectiv trecerea automată a contribuabililor de la plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor la platitori de impozit pe profit, fără:
• a aştepta sau solicita depunerea unei declaraţii de menţiuni;
• a sancţiona contribuabilii pentru nedepunerea declaraţiei de menţiuni.
În opinia noastră, contribuabilii nu pot fi sancţionaţi contravenţional pentru nedepunerea declaraţiei de menţiuni deoarece, dispoziţiile art. 77 alin. (1) din Codul de procedură fiscală sunt aplicabile doar în situaţia în care „modificările ulterioare ale datelor din declaraţia de înregistrare fiscală” se referă doar la cazurile în care aceste modificări se datorează unui fapt sau act al contribuabilului.

În ce priveşte această modalitate tehnică de a considera că, începând cu 1 ianuarie 2010 nu mai există impozit pe veniturile microîntreprinderilor ca urmare a faptului că legea nu prevde cota de impozit pentru anul 2010, este criticabilă şi periculoasă întrucât există posibilitatea ca într-un act normativ de rangul Legii să se strecoare o prevedere care să prevadă cota de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, fără să prevadă anul, caz în care această cotă să fie aplicabilă pentru viitor.
Şi de aici începe distracţia. Se va pune întrebarea: ce impozit datorează contribuabilii de la 1 ianuarie şi până la intrarea în vigoare a unei asemenea legi, ţinând cont că legea nu poate să retroactiveze?
Şi întrebări vor mai fi.

Ca urmare, corect ar fi ca legiuitorul să abroge expres prevederile Titlul IV din Codul fiscal iar contribuabilii vor şti foarte clar care politica fiscală.
Altfel, mulţi contribuabili aşteaptă să-şi asume cineva (Guvern sau Parlament) această decizie de politică fiscală adică de eliminare a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close