Modelul si continutul unor formulare de inregistrare in scopuri de

In M. Of. nr. 32 din 15 ianuarie 2010 a fost publicat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 7/2010 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata.
Din cuprins:
ART. 1 – Se aproba modelul si continutul formularelor:
a) “Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru contribuabilii nerezidenti stabiliti in spatiul comunitar, care se inregistreaza direct (090)”, cod MFP 14.13.01.10.11/n, prevazuta in anexa nr. 1;
b) “Declaratie de inregistrare in scopuri de TVA/Declaratie de mentiuni pentru alte persoane care efectueaza achizitii intracomunitare sau pentru servicii (091)”, cod MFP 14.13.01.10.11/a, prevazuta in anexa nr. 2;
c) “Declaratie de inregistrare in scopuri de TVA/Declaratie de mentiuni pentru persoanele impozabile care au sediul activitatii economice in afara Romaniei, dar sunt stabilite in Romania prin sedii fixe (093)”, cod MFP 14.13.01.10.11/s.f., prevazuta in anexa nr. 3;
d) “Declaratie privind cifra de afaceri in cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscala este trimestrul calendaristic si care nu au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri in anul precedent (094)”, cod MFP 14.13.01.10.11/t, prevazuta in anexa nr. 4.
ART. 2 – Instructiunile de completare a formularelor mentionate la art. 1 sunt prevazute in anexa nr. 5.
ART. 3 – Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si de pastrare a formularelor mentionate la art. 1 sunt prevazute in anexa nr. 6.
ART. 4 – Anexele nr. 1 – 6 fac parte integranta din prezentul ordin.
ART. 5 – Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezinta trimiteri la titlul VI “Taxa pe valoarea adaugata” al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, iar referirile la Codul de procedura fiscala reprezinta trimiteri la Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 6 – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
ART. 7 – La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, orice alte dispozitii contrare se abroga.
ART. 8 – Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de tehnologia informatiei si Directia generala de administrare a marilor contribuabili, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close