Conferinţa anuală de taxe a Ernst & Young

Ernst & Young a susţinut în data de 28 ianuarie 2010 Conferinţa anuală de taxe. În cadrul acestui eveniment au fost prezentate principalele modificări aduse Codului fiscal, Normelor de aplicare a Codului fiscal şi altor acte normative fiscal-contabile, care vor fi aplicabile în anul 2010.
Temele abordate s-au axat pe ultimele schimbări legislative referitoare la: impozitul pe profit şi regimul impozitării nerezidenţilor, impozitul pe venit şi contribuţiile la asigurările sociale, tratamentul de TVA, noul regim al accizelor, noile reglementari contabile, abordarea autorităţilor fiscale în anul 2010.
În deschiderea evenimentului, Venkatesh Srinivasan, Partener şi Director al departamentului de Asistenţă fiscală al Ernst & Young România, care a prezentat o perspectivă economică a României în 2010. “Şi anul acesta firmele îşi vor desfăşura activitatea într-un mediu economic dificil, care nu le va oferi prea multe opţiuni sau o a doua şansă. De aceea trebuie să îşi concentreze atenţia pe optimizarea eficienţei operaţionale, cu accent pe gestionarea riscurilor din zona fiscală”, a spus Venkatesh.
Alex Milcev, Partener în departamentul de Asistenţă Fiscală, a continuat prima sesiune de lucrări a conferinţei vorbind despre două aspecte fiscale fierbinţi ale începutului de an 2010, respectiv taxarea averilor şi modificările în impunerea microîntreprinderilor “Impozitarea averilor este foarte dificil de implementat, nu în ultimul rând din cauza faptului că vor exista foarte multe posibilităţi de a se evita”.  În privinţa microîntreprinderilor, el a afirmat că “din 2010 regimul special de impunere în funcţie de cifra de afaceri a microîntreprinderilor şi-a încetat efectele şi toate societăţile vor deveni plătitoare de impozit pe profit.”
În prezentarea sa, Adrian Rus, Tax Senior Manager, a menţionat că în 2010 este important ca societăţile multinaţionale care operează în România să aibe în vedere riscurile fiscale legate de stabilirea şi implementarea politicilor privind preţurile de transfer. „Companiile trebuie să acorde o atenţie sporită problemelor privind aplicarea şi documentarea politicilor privind preţurile de transfer, deoarece este probabil ca preţurile de transfer să ocupe în 2010 un loc important în priorităţile autorităţilor fiscale cu ocazia inspecţiilor fiscale”.
Claudia Duruş, Human Capital Manager a facut apoi o trecere în revistă a modificărilor aduse la impozitul pe venit şi contribuţiile la asigurările sociale de la 1 ianuarie 2010, arătând care sunt schimbările cu aspect practic introduse de noul regulament de securitate socială al Uniunii Europene, aplicabil începând cu luna mai 2010.

“Datorită uriaşei diversităţi de costuri sociale în întreaga Uniune Europeană (care pot fi chiar mai mari de 50% din compensaţia brută a individului), există oportunităţi semnificative de a optimiza contractele de munca transfrontaliere. Prin urmare, este esenţial ca angajatorii care preconizează că vor folosi mobilitatea forţei de muncă, să cunoască schimbările din legislaţia de securitate socială la nivel european şi modul în care acestea afectează entitatea care face angajarea, entitatea care primeşte angajatul, precum şi angajatul in plan individual”, a spus Claudia.
Ioana Iorgulescu, Tax Manager, a încheiat prima parte a conferinţei, prezentând principalele modificări legislative din domeniul TVA. “Una din cele mai semnificative schimbări introduse în legea de TVA începând cu 1 ianuarie 2010 se referă  la locul prestărilor de servicii şi noile obligaţii declarative, pe care societăţile vor trebui să le îndeplinească”.  De asemenea, Ioana a prezentat şi alte modificări ale legislaţiei de TVA cu privire la operaţiuni în sfera de aplicare a TVA, faptul generator şi exigibilitatea, baza de impozitare, corectarea documentelor.
În cea de-a doua parte a conferinţei, Radu Tudoran, Director Executiv şi Diana Codreanu, Senior Manager, au trecut în revistă principalele modificări ale reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene aprobate prin Ordinul 3055/2009, care a intrat în vigoare începând cu 1 ianuarie 2010. Un element de noutate introdus de Ordinul 3055/2009 este reprezentat de prevederile referitoare la organizarea unui sistem de control intern. “Procedurile de control intern au ca obiectiv pe de o parte, urmărirea înscrierii activităţii entităţii şi a comportamentului personalului în cadrul definit de legislaţia aplicabilă, valorile, normele şi regulile interne ale entităţii, iar pe de altă parte, verificarea faptului ca informaţiile contabile, financiare şi de gestiune comunicate reflectă corect activitatea şi situaţia entităţii”, a arătat Radu Tudoran. Au fost menţionate şi principalele modificări cu privire la organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii valabile începând cu închiderea exerciţiului financiar 2009.
La conferinţa anuală de taxe Ernst & Young din 2010 s-au prezentat şi cele mai importante măsuri care ar trebui avute în vedere de către directorii financiari, controlorii financiari şi directorii de taxe pentru a putea gestiona în mod corespunzător riscurile aferente sistemului de raportare contabilă şi managementul riscurilor fiscale in anul 2010.

Prezentarile de la conferinta pot fi vizualizate mai jos:

Romania in 2010 – o analiza economica

Noile reglementari fiscale aplicabile din 2010

Modificari ale reglementarilor contabile romanesti aplicabile din 2010

Accize – modificari importante in 2010

***
Despre Ernst & Young
Ernst & Young este una dintre cele mai mari companii la nivel mondial în domeniul serviciilor de audit financiar, consultanţă fiscală şi consultanţă în tranzacţii, având peste 144.000 de angajaţi în întreaga lume. În România    Ernst & Young s-a impus ca unul dintre liderii de pe piaţa serviciilor profesionale chiar de la înfiinţarea sa în anul 1992. Cu o echipă formată din 450 de angajaţi, Ernst & Young România oferă servicii de audit şi consultanţă unor clienţi prestigioşi, de la firme multinaţionale la companii locale. În România avem birouri în Bucureşti, Cluj-Napoca şi Timişoara. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi pagina noastră de internet: www.ey.com.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close