Proiect de modificare a Codul de procedura fiscala – certificarea declaratiilor de catre un consultant fiscal

Pe site-ul Miniterului Finantelor Publice, la rubrica Informatii publice / Transparenta decizionala a fost postat proiectul ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala. 

ORDONANTA DE URGENTA
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala

In scopul reglementarii unei practici unitare in emiterea deciziilor de aplicare a legilor fiscale si tinand cont de numarul mare de solicitari in vederea emiterii unor asemenea solutii;
In vederea cresterii gradului de corectitudine in stabilirea impozitelor anuale de catre contribuabilii mari si mijlocii, precum si in vederea intaririi disciplinei financiar-fiscale;
Pentru evitarea sanctiunilor in cazul erorilor de stabilire a impozitelor si taxelor;
Tinand cont de iminenta primului termen de depunere a declaratiilor fiscale anuale, respectiv 25 februarie 2010;
In considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare, a caror reglementare nu poate fi amanata,
In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I – Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 513 din 31 august 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 4 se abroga.
2. La articolul 5, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
“(2) Comisia fiscala centrala constituita potrivit art. 6 din Codul fiscal, are responsabilitati de elaborare a deciziilor cu privire la aplicarea unitara a prezentului cod si a legislatiei subsecvente acestuia.”
3. La articolul 83, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(5) Contribuabilii mari si mijlocii, stabiliti conform reglementarilor in vigoare, depun la organul fiscal competent declaratiile anuale de impozit pe profit dupa certificarea acestora de catre un consultant fiscal, cu exceptia contribuabililor care, potrivit legii, au obligatia auditarii situatiilor financiare anuale.”
4. La articolul 83, dupa alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (6)-(8), cu urmatorul cuprins:
„(6) Contribuabilii mari si mijlocii, stabiliti conform reglementarilor in vigoare, depun la organul fiscal competent, dupa certificarea de catre un consultant fiscal:
a) deconturile cu suma negativa de taxa pe valoarea adaugata;
b) declaratiile fiscale prin care se corecteaza impozite, taxe, contributii si alte sume ce constituie venituri ale bugetului general consolidat, administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala.
(7) Certificarea declaratiilor fiscale prevazute la alin. (5) si (6) consta in verificarea exactitatii si realitatii datelor inscrise in declaratii pe baza informatiilor si documentelor prezentate de contribuabili. Certificarea se face conform normelor elaborate de Camera Consultantilor Fiscali cu consultarea Ministerului Finantelor Publice.
(8) In cazul depunerii declaratiilor fara respectarea prevederilor alin. (5) si (6), organul fiscal notifica contribuabilii cu privire la neindeplinirea obligatiei de certificare prevazute de lege.”

Art. II – Prin derogare de la prevederile art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare conform art. 115 alin. (5) din Constitutia Romaniei, republicata.

Sursa: www.mfinante.ro

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close