Modificarea Regulamentului nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

In M. Of. nr. 54 din 25 ianuarie 2010 a fost publicat Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2010 privind aprobarea Regulamentului nr. 1/2010 pentru modificarea Regulamentului nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare
Din cuprins:
ART. 1 – Se aproba Regulamentul nr. 1/2010 pentru modificarea Regulamentului nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2 – Regulamentul mentionat la art. 1 se publica impreuna cu ordinul de aprobare a acestuia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in Buletinul C.N.V.M. si pe site-ul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare (www.cnvmr.ro).

ANEXA 1

REGULAMENTUL Nr. 1/2010
pentru modificarea Regulamentului nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

ART. I – Regulamentul nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2006, republicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 872 din 15 decembrie 2009, se modifica dupa cum urmeaza:
– Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:
“ART. 10 – (1) Tarifele percepute in conformitate cu prevederile art. 13 alin. (2) lit. g) si j) din Statutul C.N.V.M. sunt evidentiate la pct. 6 si 8 din anexa.
(2) Sumele percepute pentru monitorizarea entitatilor autorizate si supravegheate de C.N.V.M. se determina prin aplicarea cotei prevazute la pct. 6.1 din anexa si au drept baza de calcul veniturile din exploatare obtinute lunar din activitatile autorizate de C.N.V.M. realizate de acestea, calculate conform reglementarilor contabile elaborate de C.N.V.M.
(3) Sumele datorate conform alin. (2) se vireaza trimestrial, pana la data de 25 a primei luni din trimestrul urmator celui pentru care se datoreaza, in contul indicat de C.N.V.M. In cazul in care aceste sume se platesc anticipat astfel:
a) pentru trimestrul I pana la data de 25 martie inclusiv;
b) pentru trimestrul II pana la data de 25 iunie inclusiv;
c) pentru trimestrul III pana la data de 25 septembrie inclusiv;
d) pentru trimestrul IV pana la data de 25 decembrie inclusiv, se acorda o reducere de 5%.
(4) Sumele provenite din tarifele de examinare si de coordonare a activitatii de formare profesionala se calculeaza prin aplicarea la veniturile incasate de la beneficiarii serviciilor, de catre organismele de formare profesionala atestate de C.N.V.M., a cotei evidentiate la pct. 6.1.1 din anexa.
(5) Sumele datorate conform alin. (4) se vireaza in termen de maximum 5 zile calendaristice de la data incasarii tarifelor de la beneficiarii serviciilor respective, in contul indicat de C.N.V.M.
(6) Sumele provenite din tarifele percepute pentru operatiunile prevazute la pct. 6.3, 6.8, 6.9, precum si la pct. 8.1 din anexa se achita de beneficiarii serviciilor la data efectuarii operatiunilor respective, in contul indicat de C.N.V.M.
(7) Sumele provenite din tarifele percepute pentru operatiunile prevazute la pct. 6.5 din anexa se platesc de catre emitentii de valori mobiliare cel mai tarziu in ultima luna a semestrului I al anului pentru care aceste sume se datoreaza.
(8) Sumele provenite din tarifele percepute pentru operatiunile prevazute la pct. 6.4 si 6.10 din anexa se achita de catre beneficiarii serviciilor anticipat, in contul indicat de C.N.V.M.
(9) Sumele provenite din tarifele percepute pentru operatiunile prevazute la pct. 6.11, precum si la pct. 8.2 din anexa se achita de beneficiarii serviciilor, in contul indicat de C.N.V.M.
(10) Emitentii valorilor mobiliare care se radiaza din evidentele C.N.V.M. in baza unor acte individuale emise in cursul primului semestru al unui an calendaristic vor plati 50% din tariful de mentinere a valorilor mobiliare prevazut la pct. 6.5 din anexa pentru acel an calendaristic.
(11) Pentru perioada cuprinsa intre deschiderea procedurii de insolventa, astfel cum este ea reglementata de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, si reinsertia debitorului in activitatea comerciala sau, dupa caz, trecerea la faliment in conditiile legii, obligatia de plata prevazuta la pct. 6.5 din anexa se suspenda.”
ART. II – Prezentul regulament intra in vigoare la data publicarii acestuia si a ordinului de aprobare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va fi publicat in Buletinul C.N.V.M. si pe site-ul C.N.V.M.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close