O.U.G. nr. 3/2010 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub forma de imprumut, a unor cantitati de combustibil pentru unii operatori economici

In M. Of. nr. 56 din 25 ianuarie 2010 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 3/2010 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub forma de imprumut, a unor cantitati de combustibil pentru unii operatori economici.
Din cuprins:
ART. 1 – Prin derogare de la prevederile art. 54 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se aproba scoaterea din rezerva de stat, cu titlu de imprumut, pana la data de 31 octombrie 2010, a cantitatilor de carbune energetic si pacura prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta, care vor fi acordate unor operatori economici aflati in coordonarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri sau in subordinea autoritatilor administratiei publice locale.
ART. 2 – (1) In cazul nerestituirii imprumutului prevazut la art. 1, operatorii economici vor suporta, pentru primele 30 de zile, penalitati de intarziere de 1% pe zi din valoarea produsului prevazuta in contractul de imprumut, dupa care Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale va emite facturi pentru valoarea produselor calculate la preturile pietei, exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata luand nastere, prin derogare de la art. 1342 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, la incasarea partiala sau totala a facturii.
(2) Pana la dezdaunarea integrala a Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale, operatorii economici debitori vor suporta majorari de intarziere la plata, la nivelul celor prevazute de lege pentru creantele bugetare, precum si dobanzi la nivelul pietei, percepute pe toata perioada derularii imprumutului.
(3) Restituirea cantitatilor de pacura ce vor fi imprumutate se va face ca produs cu continut de sulf sub 1%, in conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 470/2007 privind limitarea continutului de sulf din combustibilii lichizi.
ART. 3 – (1) Pentru cantitatile de combustibili ce vor fi imprumutate in baza prezentei ordonante, potrivit art. 1, precum si, dupa caz, in situatia aplicarii prevederilor art. 2 alin. (1) se vor percepe dobanzi practicate la nivelul pietei.
(2) Dobanzile vor fi percepute la valoarea de piata a combustibililor la data incheierii contractului de imprumut.
(3) Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale va stabili dobanda la pretul pietei pentru fiecare operator economic, pe baza ofertelor obtinute de catre acestia de la banci comerciale pentru imprumuturi asemanatoare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close