Nivelul comisioanelor percepute de Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clientilor

In M. Of. nr. 65 din 28 ianuarie 2010 a fost publicat Ordinul ministrului finantelor publice nr. 110/2010 privind stabilirea nivelului comisioanelor percepute de Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clientilor.
Din cuprins:
ART. 1 – Trezoreria Statului percepe comisioane pentru operatiunile de plati derulate prin intermediul sistemelor de decontare a platilor de mica si mare valoare in relatia cu institutiile de credit si pentru alte servicii prestate la solicitarea titularilor urmatoarelor conturi purtatoare de dobanda:
a) cont 50.69 “Disponibil al operatorilor economici”, deschis in baza art. 6 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) cont 50.25 “Disponibil al institutiilor publice ale administratiei centrale finantate integral din venituri proprii”;
c) cont 50.28 “Disponibil al institutiilor publice ale administratiei publice locale finantate integral din venituri proprii”;
d) cont 50.98 “Disponibil al operatorilor economici si al organismelor neguvernamentale nonprofit aferent proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare”;
e) cont 50.47.11 “Disponibil aferent prefinantarii pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare”;
f) cont 50.47.09 “Disponibil aferent proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare”.
ART. 2 – (1) Pentru operatiunile de plati dispuse din conturile mentionate la art. 1 se percep comisioane care se situeaza la nivelul comisioanelor platite de Trezoreria Statului catre Banca Nationala a Romaniei si se stabilesc prin reglementari ale Bancii Nationale a Romaniei si prin regulile de sistem aplicabile participantilor la sistemul electronic de plati.
(2) Pentru eliberarea extraselor de cont pentru fiecare titular de cont mentionat la art. 1 se percepe un comision lunar de 5,00 lei.
ART. 3 – (1) Plata comisioanelor stabilite la art. 2 se efectueaza astfel:
a) pentru conturile 50.47.11 “Disponibil aferent prefinantarii pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare”, 50.47.09 “Disponibil aferent proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare”, 50.25 “Disponibil al institutiilor publice ale administratiei centrale finantate integral din venituri proprii” si 50.28 “Disponibil al institutiilor publice ale administratiei publice locale finantate integral din venituri proprii” plata se efectueaza de catre institutiile publice in primele 5 zile lucratoare ale lunii curente pentru luna precedenta prestarii serviciilor, pe baza “Situatiei privind comisioanele de platit pentru luna …”, transmisa de unitatile Trezoreriei Statului. In situatia in care institutiile publice nu efectueaza plata in termen, unitatile Trezoreriei Statului debiteaza direct conturile acestora;
b) pentru conturile 50.69 “Disponibil al operatorilor economici” si 50.98 “Disponibil al operatorilor economici si al organismelor neguvernamentale nonprofit aferent proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare” plata se efectueaza prin debitarea directa a contului concomitent cu operatiunea de procesare a ordinului de plata. In situatia in care in conturi nu exista disponibilitati suficiente care sa permita debitarea acestora cu valoarea comisioanelor stabilite la art. 2 alin. (1), unitatile Trezoreriei Statului nu vor deconta ordinele de plata respective.
(2) In situatia in care in soldul conturilor prevazute la art. 1 nu exista suficiente disponibilitati care sa permita debitarea cu valoarea comisionului pentru eliberarea extraselor de cont de 5,00 lei/luna, unitatile Trezoreriei Statului debiteaza conturile respective cu suma existenta in sold astfel incat acesta sa devina zero, iar diferenta se inregistreaza drept comision de incasat.
ART. 4 – Directia generala de trezorerie si datorie publica, Directia generala de trezorerie si contabilitate publica si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 5 – Prevederile prezentului ordin se aplica incepand cu data de 1 februarie 2010.
ART. 6 – La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1/2006 privind nivelul comisioanelor percepute de Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clientilor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 4 din 3 ianuarie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.
ART. 7 – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close