Modalitatea si termenele de plata a cotizatiilor fixe in anul 2010 si a cotizatiilor variabile datorate de consultantii fiscali pentru veniturile realizate in anul 2009 si depunerea declaratiilor in anul 2010

In M. Of. nr. 68 din 29 ianuarie 2010 a fost publicata Hotararea Camerei Consultantilor Fiscali nr. 3/2010 privind modalitatea si termenele de plata a cotizatiilor fixe in anul 2010 si a cotizatiilor variabile datorate de consultantii fiscali pentru veniturile realizate in anul 2009 si depunerea declaratiilor in anul 2010.
Din cuprins:
ART. 1 – (1) Pentru anul 2010 cuantumul cotizatiei fixe, precum si cel al cotizatiei variabile (aferenta veniturilor realizate in anul 2009 din activitatea de consultanta fiscala) datorate de consultantii fiscali, persoane fizice si juridice, sunt cele prevazute in Hotararea Conferintei ordinare a Camerei Consultantilor Fiscali nr. 9/2009 privind nivelul cotizatiilor membrilor Camerei Consultantilor Fiscali pentru anul 2009, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 341 din 21 mai 2009, si anume:
1. pentru persoane fizice:
a) cotizatia fixa pentru consultantii fiscali activi    210 lei;
b) cotizatia fixa pentru consultantii fiscali inactivi   70 lei;
c) cotizatia variabila – din cifra de afaceri          0,35%;
2. pentru societatile comerciale de consultanta fiscala:
a) cotizatia fixa                                       350 lei;
b) cotizatia variabila:
– la o cifra de afaceri de pana la 100.000 euro, cota este de 0,35%;
– la o cifra de afaceri cuprinsa intre 100.001 euro si 1.000.000 euro, cota este de 0,7%;
– la o cifra de afaceri ce depaseste 1.000.000 euro, cota este de 1,05%.
(2) In anul 2010 plata cotizatiilor fixe si variabile datorate de consultantii fiscali, persoane fizice si juridice, se efectueaza pana la data de 15 martie a anului in curs.
(3) Cotizatia variabila pentru consultantii fiscali activi persoane fizice se calculeaza pentru anul 2009 din luna urmatoare inregistrarii la Camera Consultantilor Fiscali.
(4) Cotizatia variabila pentru societatile comerciale de consultanta fiscala se calculeaza incepand cu luna urmatoare autorizarii de catre Biroul permanent al Camerei Consultantilor Fiscali.
(5) Membrii Camerei Consultantilor Fiscali isi vor achita cotizatiile variabile anuale in raport cu veniturile obtinute, diminuate cu sumele care au fost cedate subcontractorilor si colaboratorilor consultanti fiscali, membri ai Camerei Consultantilor Fiscali.
ART. 2 – (1) Consultantii fiscali activi au obligatia sa depuna la Camera Consultantilor Fiscali, pana la data de 15 martie, declaratia privind veniturile obtinute in anul precedent de raportare (anexele nr. 1 si 2).
(2) In cazul in care consultantii fiscali, persoane fizice active, nu au desfasurat activitate de consultanta fiscala in nume propriu, ci doar in numele sau in contul unei persoane juridice, ori nu au desfasurat deloc activitate de consultanta fiscala, vor transmite Camerei Consultantilor Fiscali o declaratie in care vor specifica aceasta situatie, pana la data de 15 martie (anexa nr. 3).
(3) Societatile comerciale de consultanta fiscala care nu au desfasurat activitate de consultanta fiscala vor transmite Camerei Consultantilor Fiscali o declaratie pana la data de 15 martie (anexa nr. 4).
ART. 3 – Pentru anul 2010, viza anuala pentru exercitarea profesiei de catre consultantii fiscali se acorda daca au fost indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) achitarea in intregime a obligatiilor fata de Camera Consultantilor Fiscali, prevazute la art. 1;
b) depunerea declaratiei anuale completate la toate rubricile, conform art. 2;
c) depunerea dovezii privind asigurarea de risc profesional;
d) nu este suspendat dreptul de exercitare a profesiei.
ART. 4 – Plata sumelor datorate reprezentand cotizatii fixe si variabile se face in contul Camerei Consultantilor Fiscali:
CUI: 18677087
IBAN RO36BTRL04101202D58602XX
Banca Transilvania, Sucursala Lipscani
ART. 5 – Declaratiile prevazute la art. 2 se depun la sediul Camerei Consultantilor Fiscali din municipiul Bucuresti, str. Alecu Russo nr. 13 – 19, et. 4, ap. 9, sectorul 2, sau se transmit prin servicii postale cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire, prin fax la nr. 021/3110966, prin e-mail: viza@ccfiscali.ro
ART. 6 – Nerespectarea prezentei hotarari se sanctioneaza conform prevederilor art. 19 pct. 1 lit. c) si pct. 2 lit. c) si ale art. 25 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea si exercitarea activitatii de consultanta fiscala, aprobata cu modificari prin Legea nr. 198/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 53 alin. (2) lit. f), g) si i) si art. 54 din Regulamentul de organizare si functionare al Camerei Consultantilor Fiscali, aprobat prin Hotararea Consiliului superior al Camerei Consultantilor Fiscali nr. 5/2007.
ART. 7 – Secretariatul general, Directia de servicii pentru membri si Directia de servicii generale vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
ART. 8 – Anexele nr. 1 – 4 fac parte integranta din prezenta hotarare.
ART. 9 – Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close