Precizari pentru efectuarea modificarilor in executia bugetului de stat pe anul 2010

In M. Of. nr. 99 din 12 februarie 2010 a fost publicat Ordinul ministrului finantelor publice nr. 197/2010 privind aprobarea Precizarilor pentru efectuarea modificarilor in executia bugetului de stat pe anul 2010, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale.
Din cuprins:
ART. 1 – Se aproba Precizarile pentru efectuarea modificarilor in executia bugetului de stat pe anul 2010, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2 – Ordonatorii de credite a caror activitate a fost reorganizata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2009, directiile generale/directiile din cadrul Ministerului Finantelor Publice care au atributii in executia bugetara, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si unitatile lor subordonate vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a dispozitiilor prezentului ordin.
ART. 3 – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1

PRECIZARI
pentru efectuarea modificarilor in executia bugetului de stat pe anul 2010, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale

In scopul introducerii in executia bugetului de stat pe anul 2010 a modificarilor determinate de aplicarea prevederilor art. 1 – 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale, se aplica urmatoarele precizari:
ART. 1 – (1) Ministerele nou-infiintate, prevazute la art. 1, 2, 3 si 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2009, intocmesc si prezinta Activitatii de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti conturi de executie bugetara, in structura prevazuta in anexa nr. 1, pentru activitatile noi, preluate de la alte ministere.
(2) Conturile de executie bugetara se intocmesc pe baza protocoalelor de predare-preluare si se prezinta de catre ministerele nou-infiintate la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti pana la data de 15 februarie 2010.
ART. 2 – Secretariatul General al Guvernului intocmeste contul de executie bugetara pe modelul prevazut in anexa nr. 1, pe baza protocoalelor de predare-preluare, atat pentru cheltuielile finantate din bugetul Ministerului Afacerilor Externe, pentru Departamentul pentru relatiile cu romanii de pretutindeni, cat si pentru cheltuielile finantate din bugetul Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National, pentru Secretariatul de Stat pentru Culte.
ART. 3 – Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti, pe baza conturilor de executie bugetara primite in conformitate cu prevederile art. 1 si 2, transfera in conturile ministerelor nou-infiintate si, respectiv, ale Secretariatului General al Guvernului, pe baza de nota contabila, atat creditele bugetare deschise si repartizate, cat si platile de casa efectuate din bugetul ministerelor de la care au fost preluate activitatile respective.
ART. 4 – (1) Ministerele nou-infiintate care au pastrat atat codul de identificare fiscala, cat si codul atribuit in “Clasificatia in profil departamental” al unui minister reorganizat vor solicita in scris Activitatii de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti modificarea corespunzatoare a denumirii titularilor de conturi, potrivit noii denumiri a ministerului.
(2) Ministerele nou-infiintate carora le-au fost atribuite coduri de identificare fiscala noi vor solicita in scris Activitatii de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti transferul creditelor bugetare deschise si al platilor efectuate in limita acestora din conturile ministerului reorganizat in conturi corespunzatoare deschise pe numele si pe codul de identificare fiscala al ministerului nou-infiintat.
(3) Solicitarea prevazuta la alin. (1) si (2) se depune la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti dupa finalizarea operatiunilor de transfer prevazute la art. 3.
ART. 5 – (1) Pe numele institutiilor publice ai caror conducatori au calitatea de ordonatori secundari sau tertiari de credite, finantate integral de la bugetul de stat, care au trecut in subordinea altor ordonatori de credite bugetare, dar si-au pastrat aceleasi coduri de identificare fiscala, raman deschise la unitatile Trezoreriei Statului aceleasi conturi de credite bugetare deschise si repartizate si de cheltuieli bugetare, iar transferul executiei de casa a bugetului de stat si al creditelor bugetare deschise se asigura la nivelul unitatilor Trezoreriei Statului in sistem informatic, prin arondarea conturilor respective la codurile de identificare fiscala ale ordonatorilor principali de credite in subordinea carora au trecut.
(2) Institutiile publice prevazute la alin. (1) au obligatia de a solicita in scris unitatilor Trezoreriei Statului rearondarea la codurile ordonatorilor principali de credite in subordinea carora au fost transferate.
ART. 6 – (1) Sumele aflate in soldul conturilor de disponibilitati deschise pe numele ministerelor desfiintate se transfera ministerelor nou-infiintate care au preluat activitatea acestora, la solicitarea scrisa adresata unitatilor Trezoreriei Statului de catre noii ordonatori de credite.
(2) Conturile de disponibilitati deschise pe numele institutiilor publice ai caror conducatori au calitate de ordonatori secundari/tertiari de credite si care au fost preluate in subordinea unor ministere nou-infiintate, dar si-au pastrat aceleasi coduri de identificare fiscala, raman nemodificate, iar transferul sumelor aflate in soldul acestor conturi se asigura la nivelul unitatilor Trezoreriei Statului, in sistem informatic, prin arondarea conturilor respective la codurile de identificare fiscala ale noilor ordonatori principali de credite.
(3) Institutiile publice prevazute la alin. (2) au obligatia de a solicita in scris unitatilor Trezoreriei Statului rearondarea la codurile ordonatorilor principali de credite in subordinea carora au fost transferate.
ART. 7 – Pana la data de 26 februarie 2010, activitatile de trezorerie si contabilitate publica judetene, Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti si trezoreriile statului ale sectoarelor municipiului Bucuresti transmit Ministerului Finantelor Publice – Directia generala trezorerie si contabilitate publica Situatia creditelor bugetare deschise si repartizate, transferate intre ordonatorii principali de credite, conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 115/2009, potrivit structurii prevazute in anexa nr. 2.
ART. 8 – In termen de doua zile lucratoare de la transferul executiei bugetare aferente anului 2010, institutiile publice implicate au obligatia de a sesiza unitatile Trezoreriei Statului asupra eventualelor erori constatate.
ART. 9 – Pentru situatiile particulare determinate de aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 115/2009, care nu se incadreaza in prevederile prezentelor precizari, Ministerul Finantelor Publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite implicati, va elabora precizari specifice.
ART. 10 – Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentele precizari.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close