Contractele de asistenta juridica incheiate anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 255/2004 privind modificarea si completarea Legii nr. 51/1995, au caracter de titlu executoriu

In M. Of. nr. 111 din 18 februarie 2010 a fost publicata Decizia nr. 31/2009 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie – Sectiile Unite.
Din cuprins:
Sub presedintia doamnei judecator Lidia Barbulescu, presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie,
Inalta Curte de Casatie si Justitie, constituita in Sectii Unite, in conformitate cu dispozitiile art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, s-a intrunit pentru a examina recursul in interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, privind caracterul de titlu executoriu al contractelor de asistenta juridica incheiate inainte de intrarea in vigoare a Legii nr. 255/2004 privind modificarea si completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat (republicata), precum si interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 30 alin. (3) teza a II-a din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata, modificate prin Legea nr. 255/2004, coroborate cu dispozitiile art. 3741 din Codul de procedura civila, cu referire la necesitatea investirii cu formula executorie a contractelor de asistenta juridica.
Sectiile Unite au fost constituite cu respectarea dispozitiilor art. 34 din Legea nr. 304/2004, republicata, fiind prezenti 69 de judecatori din 105 aflati in functie.
Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a fost reprezentat de procuror Antoaneta Florea – procuror sef al Biroului de reprezentare din cadrul Sectiei judiciare – Serviciul judiciar civil.
Reprezentanta procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a sustinut recursul in interesul legii, punand concluzii pentru admiterea acestuia in sensul de a se stabili ca au caracter de titlu executoriu si contractele de asistenta juridica incheiate anterior intrarii in vigoare a prevederilor Legii nr. 255/2004 si ca, pentru a putea fi puse in executare, contractele de asistenta juridica au nevoie de investire cu formula executorie.

SECTIILE UNITE,
deliberand asupra recursului in interesul legii, constata urmatoarele:
In practica instantelor de judecata nu exista un punct de vedere unitar in legatura cu caracterul de titlu executoriu al contractelor de asistenta juridica incheiate inainte de intrarea in vigoare a Legii nr. 255/2004 privind modificarea si completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, precum si cu interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 30 alin. (3) teza a II-a din Legea nr. 51/1995, republicata, astfel cum au fost modificate si completate prin Legea nr. 255/2004, coroborate cu dispozitiile art. 3741 din Codul de procedura civila, cu referire la necesitatea investirii cu formula executorie a contractelor de asistenta juridica.
Cu privire la primul aspect, unele instante au considerat ca au caracter de titlu executoriu numai contractele de asistenta juridica incheiate dupa data intrarii in vigoare a Legii nr. 255/2004, potrivit principiului tempus regit actum, o solutie contrara ducand la incalcarea principiului neretroactivitatii legii civile consacrat de art. 1 din Codul civil si de art. 15 alin. (2) din Constitutie.
Alte instante, dimpotriva, tinand seama de principiul aplicarii imediate a legii noi, au considerat ca au calitatea de titlu executoriu si contractele incheiate anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 255/2004, in conditiile in care actele si faptele juridice privitoare la executarea silita sunt ulterioare edictarii acestui act normativ.
In legatura cu cel de-al doilea aspect, unele instante au respins ca lipsita de interes sau inadmisibila cererea de investire cu formula executorie a contractelor de asistenta juridica.
In argumentarea solutiei s-a retinut, in esenta, ca dupa intrarea in vigoare a art. 3741 din Codul de procedura civila, titlul executoriu reprezentat de contractul de asistenta juridica poate fi pus in executare silita prin cerere adresata executorului judecatoresc, fara a mai fi necesara parcurgerea procedurii judiciare necontencioase de investire cu formula executorie.
Alte instante insa au solutionat pe fond cererea de investire cu formula executorie a contractului de asistenta juridica, retinand ca prin Legea nr. 51/1995, republicata, nu i se recunoaste acestui tip de contract caracterul executoriu, ci doar natura de inscris care constituie titlu executoriu si care poate fi pus in executare numai dupa investirea lui cu formula executorie.
S-a apreciat astfel ca punerea in executare a contractelor de asistenta juridica este reglementata de norma speciala prevazuta de art. 30 alin. (3) din Legea nr. 51/1995, republicata, care impune investirea acestora cu formula executorie, prin derogare de la prevederile art. 3741 din Codul de procedura civila.
In ceea ce priveste prima problema in discutie, instantele care au retinut ca au caracter de titlu executoriu si contractele de asistenta juridica incheiate anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 255/2004 au interpretat si aplicat corect dispozitiile legii.
Potrivit art. 30 alin. (3) teza I din Legea nr. 51/1995, republicata, astfel cum a fost modificat si completat prin Legea nr. 255/2004, “contractul de asistenta juridica, legal incheiat, este titlu executoriu”.
Acest text de lege, prin care se stabileste caracterul de titlu executoriu al unui asemenea contract, constituie, in mod evident, o norma procedurala ce priveste executarea silita, fiind menita sa ii asigure celeritatea.
Dobandirea valorii de titlu executoriu, ce are loc exclusiv prin vointa legiuitorului, nu vizeaza raportul juridic de drept material existent intre parti, caci nu modifica in niciun fel conventia partilor sau vreunul dintre efectele generate de aceasta.
De asemenea, nu sunt afectate cu nimic conditiile de formare si de validitate a contractului, astfel ca nici din aceasta perspectiva nu se poate sustine ca dispozitia legala examinata ar apartine dreptului material, si nu celui procedural.
Normele de procedura propriu-zise, carora le sunt asimilate si normele de executare silita, fie ca sunt cuprinse in Codul de procedura civila, fie in legi speciale, se supun principiului aplicarii imediate, cu respectarea regulii tempus regit actum.
De aceea, in materie de executare silita, este incidenta norma in vigoare la data realizarii executarii, inclusiv cu privire la constituirea titlului, ca prima etapa in declansarea procedurii executionale si indiferent daca nasterea creantei a avut loc anterior.
Asa cum s-a aratat, dispozitiile art. 30 alin. (3) teza I din Legea nr. 51/1995, republicata, astfel cum au fost modificate si completate prin Legea nr. 255/2004, se situeaza in materia normelor procedurale de executare silita.
Intrucat legiuitorul nu distinge in raport cu momentul la care s-a incheiat contractul de asistenta juridica, se impune a se aprecia ca au caracter executoriu si contractele ce au fost incheiate anterior intrarii in vigoare a dispozitiilor modificatoare continute de Legea nr. 255/2004.
Prin aceasta nu are loc o nesocotire a principiului neretroactivitatii legii, inscris in art. 15 alin. (2) din Constitutie si art. 1 din Codul civil, deoarece legea noua nu vine sa modifice raporturile juridice dintre parti, ci doar recunoaste contractului o calitate superioara, exclusiv in vederea unei eventuale executari silite.
Altfel spus, prin aplicarea imediata a noii norme de procedura nu sunt surprinse partile, acestora nefiindu-le impuse conditii sau efecte pe care nu le-au avut in vedere la data perfectarii contractului.
Cu privire la cea de-a doua problema in discutie, instantele care au apreciat ca este necesara investirea cu formula executorie a contractelor de asistenta juridica au interpretat si aplicat corect dispozitiile legii.
Problema de drept care se cere a fi solutionata, in acest caz, vizeaza interpretarea dispozitiilor art. 30 alin. (3) teza a II-a din Legea nr. 51/1995, republicata, astfel cum au fost modificate si completate prin art. 1 pct. 28 din Legea nr. 255/2004, in sensul aplicabilitatii sau neaplicabilitatii dispozitiilor art. 3741 din Codul de procedura civila contractelor de asistenta juridica pentru care s-a statuat ca sunt titluri executorii, punandu-se in discutie raportul dintre norma generala si norma speciala.
Astfel, art. 3741 din Codul de procedura civila prevede ca “inscrisurile carora legea le recunoaste caracterul de titlu executoriu sunt puse in executare fara investirea cu formula executorie”.
Totodata, potrivit art. 30 alin. (3) teza a II-a din Legea nr. 51/1995, republicata, astfel cum a fost modificat si completat prin Legea nr. 255/2004, “investirea cu formula executorie este de competenta judecatoriei in a carei raza teritoriala se afla sediul profesional al avocatului”.
Rezulta ca, pentru a fi pus in executare silita, contractul de asistenta juridica trebuie sa fie investit cu formula executorie, cata vreme este stabilita instanta competenta in acest scop.
Prevederile art. 30 alin. (3) din Legea nr. 51/1995 se impun in virtutea raportului dintre norma generala si norma speciala, potrivit principiului specialia generalibus derogant.
Altfel spus, ori de cate ori pentru o anumita materie exista o reglementare speciala, aceasta se aplica in locul reglementarii generale.
Norma speciala se va aplica in mod prioritar fata de cea cu caracter general ori de cate ori se gaseste in fata unui caz care intra in prevederile sale, chiar daca norma generala este mai noua, deoarece aceasta din urma nu poate, fara o dispozitie expresa a legiuitorului, sa afecteze norma speciala.
Asadar, desi potrivit legii contractul de asistenta juridica este titlu executoriu, punerea sa in executare este conditionata de investirea cu formula executorie in instanta.
In consecinta, in temeiul dispozitiilor art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 329 alin. 2 si 3 din Codul de procedura civila, urmeaza a se admite recursul in interesul legii in sensul ca, in interpretarea si aplicarea unitara a dispozitiilor art. 30 alin. (3) teza I din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata, astfel cum au fost modificate si completate prin Legea nr. 255/2004, se stabileste ca au caracter de titlu executoriu si contractele de asistenta juridica incheiate anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 255/2004.
De asemenea, in interpretarea si aplicarea unitara a prevederilor art. 30 alin. (3) teza a II-a din Legea nr. 51/1995, republicata, astfel cum au fost modificate si completate prin Legea nr. 255/2004 raportat la prevederile art. 3741 din Codul de procedura civila, se stabileste ca desi contractele de asistenta juridica au caracter de titlu executoriu conferit prin lege, pot fi puse in executare silita numai daca au fost investite cu formula executorie.

PENTRU ACESTE MOTIVE
in numele legii
DECID:

Admit recursul in interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.
In interpretarea si aplicarea unitara a dispozitiilor art. 30 alin. (3) teza I din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata, se stabileste ca au caracter de titlu executoriu si contractele de asistenta juridica incheiate anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 255/2004 privind modificarea si completarea Legii nr. 51/1995.
In interpretarea si aplicarea unitara a prevederilor art. 30 alin. (3) teza a II-a din Legea nr. 51/1995, republicata, raportat la art. 3741 din Codul de procedura civila, se stabileste ca desi contractele de asistenta juridica au caracter de titlu executoriu conferit prin lege, pot fi puse in executare silita numai daca au fost investite cu formula executorie.
Obligatorie, potrivit art. 329 alin. 3 din Codul de procedura civila.
Pronuntata in sedinta publica, astazi, 16 noiembrie 2009.

1 comentariu to “Contractele de asistenta juridica incheiate anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 255/2004 privind modificarea si completarea Legii nr. 51/1995, au caracter de titlu executoriu”

  1. amihalachioaie gabriela spune:

    cu mult respect adresez dnei.Lidia Barbulescu o sesizare care a luat nastere din convingerea mea subiectiva ,ca parte intr-un litigiu ce i-a sfarsit in mod nefavorabil mie se finalizeaza pe raza judecatoriei Targoviste,jud.Dambovita. AM FERMA,CONVINGEREA CA LEGILE STATULUI ROMAN ,SUNT CORECTE SI CU MODIFICARI ,PREALABILE POZITIVE,IN SLUJBA DREPTATII! CE POATE FACE UN OM,CETATEAN SEVIT DE INTENTIILE LEGII,ATUNCI CAND,URMARESTE COD.CIVIL IN AMANUNT SI VEDE CUM LEGILE SI AMENDAMENTELE ADUSE IN BENEFICIUL SAU SUNT FRAGRANT INCALCATE DE MAGISTRATI CARE CUNOSC DOAR O PARTE A COD.CIVIL.PARTEA CARE ACOPERA INFRACTIUNEA ,DECLARAND-O LEGALA? DACA ACEST OM ,MOARE DE SUPARARE,CINE ESTE VINOVAT,CU MULT RESPECT VA ROG RASPUNDETI.COPIII MEI VA VOR INTREBA ACELAS LUCRU,VOR FI URMATORIIMAGISTRATI SAU DELICVENTI…OAMANI SIMPLI,NU VOR MAI DORI!

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close