Modificarea si completarea O.U.G. nr. 189/2002 privind operatiunile compensatorii referitoare la contractele de achizitii pentru nevoi de aparare, ordine publica si siguranta nationala

In M. Of. nr. 136 din 1 martie 2010 a fost publicata ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 7/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 189/2002 privind operatiunile compensatorii referitoare la contractele de achizitii pentru nevoi de aparare, ordine publica si siguranta nationala.
Din cuprins.
ART. I – Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 189/2002 privind operatiunile compensatorii referitoare la contractele de achizitii pentru nevoi de aparare, ordine publica si siguranta nationala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 942 din 23 decembrie 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 354/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 8, alineatul (13) se abroga.
2. La articolul 23, alineatele (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(4) Angajarea si creditarea operatiunilor compensatorii realizate in avans se fac in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta. La creditarea operatiunilor compensatorii in avans se aplica multiplicatorii de compensare prevazuti in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.
(5) Creditele acumulate in avans se mentin in contul firmei care le-a realizat pe o perioada de maximum 7 ani de la creditare.”
3. La articolul 23, dupa alineatul (5) se introduc doua noi alineate, alineatele (6) si (7), cu urmatorul cuprins:
“(6) Pentru indeplinirea obligatiei de compensare asumate prin contractul de achizitie, un contractant nu poate utiliza credite de compensare obtinute ca urmare a transferului de credite de compensare in avans de la terti in proportie mai mare de 30% din valoarea obligatiei de compensare asumate pentru acea categorie, cu exceptia cazului in care respectivele credite provin de la un tert care face parte din acelasi grup de companii cu contractantul.
(7) Un contractant, pentru indeplinirea obligatiei de compensare asumate prin contractul de achizitie, nu poate utiliza pentru o categorie credite de compensare rezultate ca urmare a transferului sau a transformarii de credite de compensare in avans, cumulat, in proportie mai mare de 50% din valoarea obligatiei de compensare asumate pentru fiecare categorie, cu exceptia cazului in care respectivele credite provin de la un tert care face parte din acelasi grup de companii cu contractantul.”
4. Dupa articolul 54 se introduce anexa “Domeniile prioritare care pot beneficia de operatiuni compensatorii in avans si ierarhizarea acestora prin multiplicatori de compensare” prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.
ART. II – Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 189/2002 privind operatiunile compensatorii referitoare la contractele de achizitii pentru nevoi de aparare, ordine publica si siguranta nationala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 942 din 23 decembrie 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 354/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close