Procedura de solutionare a deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare

In M. Of. nr. 131 din 26 februarie 2010 a fost publicat Ordinul ministrului finantelor publice nr. 263/2010 pentru aprobarea Procedurii de solutionare a deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare.
Din cuprins:
ART. 1 – Se aproba Procedura de solutionare a deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2 – In intelesul prezentului ordin, prin “persoana impozabila” se intelege persoana impozabila in sensul taxei pe valoarea adaugata, astfel cum este aceasta definita la art. 1251 alin. (1) pct. 18 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, iar prin “decont de TVA” se intelege decontul de taxa astfel cum este acesta definit la art. 1251 alin. (1) pct. 10 din Codul fiscal.
ART. 3 – (1) Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezinta trimiteri la titlul VI “Taxa pe valoarea adaugata” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, iar referirile la normele metodologice reprezinta trimiteri la Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Referirile la Codul de procedura fiscala din cuprinsul prezentului ordin reprezinta trimiteri la Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 4 – (1) Deconturile cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare in curs de solutionare la data aplicarii prezentului ordin se solutioneaza potrivit procedurii in vigoare la data depunerii lor.
(2) Dispozitiile cap. III lit. C pct. 4.2 – 4.11 din procedura prevazuta in anexa la prezentul ordin se aplica si pentru deconturile cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare aflate in curs de solutionare la data intrarii in vigoare a prezentului ordin.
ART. 5 – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si se aplica incepand cu deconturile aferente lunii februarie 2010.
ART. 6 – Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de reglementare a colectarii creantelor bugetare, Directia generala coordonare inspectie fiscala, Directia generala de administrare a marilor contribuabili si Directia generala de tehnologia informatiei din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close