Incepând cu 1 ianuarie 2010 persoanele impozabile care nu au solicitat înregistrarea în scopuri de TVA în termenul prevăzut de lege au dreptul să ajusteze TVA în primul decont depus după înregistrare sau într-un decont ulterior

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală anunţă printr-un comunica de presă din data de 12 martie 2010 că, urmare modificării Normelor metodologice de aplicare a Titlului VI din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, prin Hotărârea Guvernului nr.1620/2009, începând cu data de 1 ianuarie 2010, persoanele impozabile care nu au solicitat înregistrarea în scopuri de TVA în termenul prevăzut de lege, au dreptul să ajusteze TVA în primul decont depus după înregistrare sau într-un decont ulterior, indiferent dacă au făcut sau nu obiectul controlului organelor fiscale.
Astfel, este posibilă ajustarea:
1. taxei deductibile aferente bunurilor aflate în stoc şi serviciilor neutilizate la data la care persoana respectivă ar fi fost înregistrată în scopuri de TVA dacă ar fi solicitat înregistrarea în termenul prevăzut de lege;
2. taxei deductibile aferente activelor corporale fixe, inclusiv a celor aflate în curs de execuţie, aflate în proprietatea sa la data la care persoana respectivă ar fi fost înregistrată în scopuri de TVA dacă ar fi solicitat înregistrarea în termenul prevăzut de lege;
3. taxei deductibile aferente achiziţiilor de bunuri şi servicii efectuate în perioada cuprinsă între data la care persoana respectivă ar fi fost înregistrată în scopuri de TVA dacă ar fi solicitat în termenul prevăzut de lege înregistrarea şi data la care a fost înregistrată.
Totodată, modificările aduse au avut în vedere faptul că persoanele fizice care nu au solicitat înregistrarea în scopuri de TVA în termenul prevăzut de lege, nu au înscris în facturile pentru achiziţiile de bunuri/servicii efectuate înainte de înregistrarea în scopuri de TVA menţiunea referitoare la codul lor de TVA, prin urmare s-a luat măsura introducerii la pct. 61 alin. (8) din Norme a unor prevederi conform cărora, prin excepţie de la prevederile art. 155 alin. (5) din Codul fiscal, factura nu trebuie să conţină această menţiune.
În ceea ce priveşte procedura aplicabilă de organele de inspecţie fiscală în situaţia în care acestea constată nerespectarea de către persoana impozabilă a prevederilor legale referitoare la înregistrare, este important de reţinut faptul că prevederile aplicabile sunt cele în vigoare la data inspecţiei fiscale, respectiv pct. 62 alin. (2) din Normele în vigoare începând cu 01.01.2010. Aceste prevederi se aplică deopotrivă în cazul inspecţiilor fiscale a căror dată de începere este dupa 1 ianuarie 2010, dar şi celor aflate în curs de desfăşurare la data intrării în vigoare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1620/2009. În scopul ajustării deducerii, persoanele impozabile vor avea de asemenea în vedere prevederile pct. 62 din Norme astfel cum acestea au fost modificate începând cu data de 1 ianuarie 2010.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală precizează că începând cu 1 ianuarie 2010 persoanele fizice care au efectuat tranzacţii cu construcţii noi şi terenuri construibile în perioada 2005 – 2009, chiar dacă nu au fost înregistrate ca plătitori de TVA la momentul iniţierii construcţiilor, îşi pot deduce taxa pe valoare adaugată aferentă cheltuielilor efectuate, în primul decont depus după înregistrare sau într-un decont ulterior, indiferent dacă au făcut sau nu obiectul controlului organelor fiscale.

Sursa: www.anaf.ro

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close