Amanarea platilor anticipate in contul impozitului pe profit

Pe site-ul Ministerului Finantelor publice a fost postat proiectul unei Ordonante de urgenta a Guvernului de modificare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Proiect

GUVERNUL ROMANIEI
ORDONANTA DE URGENTA
pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003
privind Codul Fiscal

Avand in vedere necesitatea reducerii influentelor bugetare ale unor prevederi fiscale care sunt prevazute in actualul cadru legislativ sa se aplice din anul 2010, in scopul sustinerii mediului de afaceri si in vederea perfectionarii continue a legislatiei fiscale, in temeiul art. 115 alin (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta:

Art. I – Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 18 dupa alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alineatele (5), (6) si (7) cu urmatorul cuprins:
˝(5) Contribuabilii prevazuti la art. 34 alin. (1) lit. b) efectueaza pentru trimestrele I-III comparatia impozitului pe profit trimestrial cu impozitul minim prevazut la alin. (3), recalculat in mod corespunzator pentru trimestrul respectiv, prin impartirea impozitului minim anual la 12 si inmultirea cu numarul de luni aferent trimestrului respectiv. In situatia in care perioada impozabila incepe sau se incheie in cursul unui trimestru, impozitul minim prevazut la alin. (3), se recalculeaza corespunzator numarului de zile aferente trimestrului respectiv. Pentru definitivarea impozitului pe profit datorat se efectueaza comparatia impozitului pe profit anual cu impozitul minim anual prevazut la alin. (3), iar in situatia in care perioada impozabila incepe sau se incheie in cursul anului pentru definitivarea impozitului pe profit se efectueaza comparatia impozitului pe profit aferent perioadei respective cu impozitul minim anual prevazut la alin. (3) recalculat in mod corespunzator pentru aceeasi perioada.
(6) In cazul sucursalelor din Romania ale bancilor persoane juridice straine inregistrate in cursul anului dintr-o operatiune prevazuta la art. 271 in care a fost implicata o persoana juridica prevazuta la art. 34 alin.(1) lit.a), pentru stabilirea impozitului minim anual, incadrarea in transa de venituri totale prevazuta la alin.(3) se efectueaza in functie de veniturile totale anuale inregistrate de persoana juridica – societate cedenta.
(7) Contribuabilii prevazuti la art. 34 alin. (1) lit. a) si alin. (5), pentru definitivarea impozitului pe profit anual, aplica prevederile alin. (2) prin compararea impozitului pe profit datorat la sfarsitul anului fiscal cu impozitul minim anual, prevazut la alin. (3).˝
2. La articolul 34 alineatul (1) litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
˝b) contribuabilii, altii decat cei prevazuti la lit. a), au obligatia de a declara si plati impozitul pe profit trimestrial pana la data de 25 inclusiv a primei luni urmatoare trimestrului pentru care se calculeaza impozitul, daca in prezentul articol nu se prevede altfel. Incepand cu anul 2015, acesti contribuabili urmeaza sa aplice sistemul platilor anticipate prevazut pentru contribuabilii mentionati la lit. a).˝
3. La articolul 34 dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (71) cu urmatorul cuprins:
˝(71) Prin exceptie de la prevederile alin.(7), in cazul sucursalelor din Romania ale bancilor persoane juridice straine inregistrate in cursul anului dintr-o operatiune prevazuta la art. 271 in care a fost implicata o persoana juridica prevazuta la alin.(1) lit.a), impozitul pe profit pentru anul precedent, pe baza caruia se determina platile anticipate, este impozitul pe profit datorat de catre persoana juridica – societate cedenta, fara a lua in calcul platile anticipate efectuate in acel an.˝
4. La articolul 34 dupa aplineatul (18) se introduce un nou alineat, alineatul (19), cu urmatorul cuprins:
˝(19) Prin exceptie de la prevederile alin.(6), contribuabilii prevazuti la alin. (1) lit. a) infiintati in cursul anului precedent care nu au fost obligati la plata impozitului minim si care la sfarsitul anului fiscal precedent inregistreaza pierdere fiscala, efectueaza trimestrial plati anticipate in contul impozitului pe profit in suma de o patrime din impozitul minim anual, prevazut la art. 18 alin. (3) recalculat in mod corespunzator pentru perioada impozabila aferenta anului in care s-au infiintat.˝
Art. II. Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica pentru determinarea impozitului pe profit incepand cu anul 2010.

Sursa www.mfinante.ro

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close