Reuniunea Consiliului Ecofin de la Bruxelles, 16 martie 2010

În data de 16 martie 2010 a avut loc, la Bruxelles, reuniunea Consiliului ECOFIN, la care România a fost reprezentată de către domnul Sebastian Vlădescu, ministrul finanţelor publice. În cadrul reuniunii a fost dezbătută şi aprobată abordarea generală privind propunerea de Directivă pentru modificarea prevederilor Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată referitoare la facturare, propunere care vizează încurajarea utilizării facturilor electronice, reducerea poverii administrative pentru operatorii economici, sprijinirea IMM-urilor şi acordarea de ajutor statelor membre în combaterea eficientă a fraudei TVA. Ca parte a procesului de pregătire a Consiliului European de primăvară, miniştrii au discutat şi aprobat:

• Concluziile Consiliului privind Strategia UE 2020 – strategie care vizează dezvoltarea unei economii susţinute de creştere inovativă, sustenabilă şi incluzivă în UE, respectiv prin dezvoltarea unei economii europene bazate pe cunoaştere şi inovare, ecologică şi competitivă şi care să susţină o rată înaltă de ocupare a forţei de muncă;

• Concluziile Consiliului privind Strategiile de retragere a măsurilor de stimulare pentru sectorul financiar – prin care Consiliul ia notă de eforturile Comisiei pentru realizarea unei analize privind modul actual de folosire a schemelor de garantare. De asemenea, Consiliul invită Comisia să continue demersurile iniţiate şi să finalizeze evaluarea schemelor de garantare a împrumuturilor bancare şi invită Comitetul Economic şi Financiar să analizeze rezultatele acestor evaluări, luând în considerare caracteristicile specifice existente la nivelul statelor membre şi să raporteze periodic Consiliului asupra progreselor înregistrate;

• Concluziile Consiliului privind Strategiile de retragere a măsurilor în domeniile pieţei bunurilor şi pieţei muncii – care prezintă o serie de principii referitoare la retragerea coordonată a măsurilor temporare legate de aceste domenii, introduse pentru perioada 2009-2010 ca răspuns la criza economică; se urmăreşte direcţionarea resurselor pentru implementarea reformelor pe termen mediu şi lung care susţin creşterea şi angajarea şi se propune ca retragerea măsurilor să se facă în funcţie de situaţia economică din fiecare stat membru, la momentul când este sigur că respectivul stat membru a ieşit din criză;

• Concluziile privind finanţarea schimbărilor climatice – în care se reiterează angajamentul UE faţă de Acordul de la Copenhaga, precum şi continuarea lucrărilor privind aspectele legate de finanţare derivate din acest acord. Totodată, au fost adoptate Concluziile Consiliului privind orientările bugetare pentru 2011 – în contextul în care bugetul pentru 2011 este primul ce va fi adoptat în conformitate cu prevederile Tratatului de la Lisabona, pe parcursul unei singure lecturi a Consiliului şi Parlamentului European şi acesta trebuie să ţină cont de constrângerile economice şi bugetare ale statelor membre. În ceea ce priveşte aplicarea Pactului de Stabilitate şi Creştere de către Grecia, măsurile implementate de la începutul anului de către autorităţile elene şi cele recent anunţate şi adoptate sunt considerate a fi suficiente pentru atingerea ţintelor bugetare stabilite în Decizia Consiliului din 16 februarie 2010 şi în Programul de Stabilitate.

Sursa: site-ul Ministerului Finantelor Publice

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close