Completarea art. 7 din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii

In M. Of. nr. 151 din  9 martie 2010 a fost publicata Legea nr. 34/2010 pentru completarea art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii.
Din cuprins:
ART. I
Dupa alineatul (3) al articolului 7 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 39 din 31 ianuarie 2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile ulterioare, se introduc doua noi alineate, alineatele (3^1) si (3^2), cu urmatorul cuprins:
“(3^1) Prin sintagme sau cuvinte susceptibile sa creeze confuzie cu denumirea unor autoritati sau institutii publice de interes national sau local se intelege includerea in denumirea asociatiei a unor termeni precum: <<comisariat>>, <<inspectorat>>, <<garda>>, <<academie>>, <<autoritate>>, <<consiliu>>, <<agentie>> sau derivatele acestora.
(3^2) Inscrierea unei asociatii folosind in denumirea sa cuvintele <<national>> sau <<roman>> ori derivatele acestora se realizeaza numai cu acordul prealabil al Secretariatului General al Guvernului.”
ART. II
Asociatiile si fundatiile legal constituite la data intrarii in vigoare a prezentei legi isi pastreaza denumirile chiar in conditiile incadrarii in prevederile art. 7 alin. (3^1) si (3^2) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile ulterioare, precum si cu completarea adusa prin prezenta lege.
ART. III
Prezenta lege intra in vigoare la 15 zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close