Organizarea si executarea activitatilor de mentinere a ordinii si sigurantei publice

In M. Of. nr. 148 din  8 martie 2010 a fost publicat ordinal ministrului administratiei si interenlor nr. 60/2010 privind organizarea si executarea activitatilor de mentinere a ordinii si sigurantei publice
Din cuprins:
Avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 196/2005 privind aprobarea Strategiei Ministerului Administratiei si Internelor de realizare a ordinii si sigurantei publice, pentru cresterea sigurantei cetateanului si prevenirea criminalitatii stradale, in scopul mentinerii ordinii si sigurantei publice in sistem integrat si eliminarii suprapunerilor in activitatile desfasurate de structurile Departamentului Ordine si Siguranta Publica,
in conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002 privind organizarea si functionarea Politiei Romane, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 550/2004 privind organizarea si functionarea Jandarmeriei Romane, precum si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea si functionarea Politiei de Frontiera Romane, aprobata cu modificari prin Legea nr. 81/2002, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul administratiei si internelor emite urmatorul ordin:

CAPITOLUL I – Dispozitii generale

ART. 1 – (1) Mentinerea ordinii si sigurantei publice reprezinta ansamblul masurilor intreprinse si al activitatilor desfasurate cotidian de catre Politia Romana, pentru protejarea si respectarea drepturilor fundamentale ale cetatenilor, functionarea normala a institutiilor statului, a normelor de conduita civica, regulilor de convietuire sociala, a celorlalte valori supreme, precum si a avutului public si privat.
(2) Mentinerea ordinii si sigurantei publice se realizeaza, pe intreg teritoriul national, de catre Politia Romana, prin activitati specifice executate de structurile proprii cu atributii in domeniu.
(3) Jandarmeria Romana si Politia de Frontiera Romana participa la planificarea si executarea activitatilor de mentinere a ordinii si sigurantei publice, sub conducerea Politiei Romane.
(4) Directia Generala de Informatii si Protectie Interna pune la dispozitie datele si informatiile de interes operativ necesare organizarii si executarii activitatilor de mentinere a ordinii si sigurantei publice.

CAPITOLUL II – Organizarea, conducerea, coordonarea, executarea si evaluarea activitatilor de mentinere a ordinii si sigurantei publice in sistem integrat. Interventia la evenimente

ART. 2 – Organizarea activitatilor curente pentru mentinerea ordinii si sigurantei publice, in sistem integrat, pe teritoriul unitatilor administrativ-teritoriale, se realizeaza de catre Politia Romana, conform Planului unic de ordine si siguranta publica.
ART. 3 – Planul unic de ordine si siguranta publica este documentul operativ de lucru prin care se organizeaza anual activitatea pentru mentinerea ordinii si sigurantei publice pe teritoriul unui judet/municipiului Bucuresti.
ART. 4 – Constituirea dispozitivelor de mentinere a ordinii si sigurantei publice si derularea activitatilor specifice pentru mentinerea ordinii si sigurantei publice se realizeaza in functie de evolutia situatiei operative, folosind in acest sens analizele tactice care vizeaza criminalitatea stradala, intocmite la nivelul structurilor de analiza a informatiilor.
ART. 5 – (1) Analiza tactica este un proces cognitiv si tehnic care permite o abordare a conducerii activitatilor desfasurate de politie prin prisma suportului informational oferit.
(2) Analiza tactica stabileste zonele cu potential criminogen ridicat, natura faptelor sau evenimentelor inregistrate, intervalul orar de producere, modurile de operare, suspectii si ofera recomandari cu privire la modalitatile de actiune.
(3) Analiza tactica se intocmeste pe perioade scurte si medii de timp, la solicitarea sefilor structurilor de politie, in functie de evolutia starii infractionale si de informatiile detinute.
ART. 6 – (1) Dispozitivele de mentinere a ordinii si sigurantei publice pe raza localitatilor urbane si rurale se organizeaza de sefii de politie municipala/oraseneasca, cu forte proprii, iar in functie de particularitatile elementelor situatiei operative, se solicita forte suplimentare de la jandarmerie si politia de frontiera, care se utilizeaza pentru constituirea de patrule mixte.
(2) Cand situatia operativa o impune se pot constitui patrule de jandarmi, care vor actiona sub coordonarea politiei.
ART. 7 – In baza solicitarilor primite saptamanal, jandarmeria si politia de frontiera comunica structurilor de politie corespondente efectivele disponibile ce vor participa la activitatile de mentinere a ordinii si sigurantei publice.
ART. 8 – (1) In vederea mentinerii ordinii si sigurantei publice si asigurarii interventiei operative la evenimente, teritoriul localitatilor urbane se imparte in sectoare de siguranta publica, in care se stabilesc mai multe zone de patrulare.
(2) La nivelul sectiilor de politie din municipiul Bucuresti, teritoriul se imparte in zone de siguranta publica, in care se stabilesc mai multe zone de patrulare.
ART. 9 – (1) Efectivele angrenate in activitatile de mentinere a ordinii si sigurantei publice, repartizate intr-un sector/zona de siguranta publica, desfasoara activitati de patrulare pedestra si auto, pe itinerare stabilite in functie de evolutia criminalitatii, si asigura interventia la evenimentele semnalate.
(2) In localitatile rurale cu infractionalitate ridicata sau stari conflictuale cu riscuri la adresa ordinii si sigurantei publice, activitatea de mentinere se realizeaza prin efectuarea de patrulari intra si/sau intercomunale, sub coordonarea sefilor structurilor de politie pentru mediul rural din cadrul politiilor municipale si orasenesti, conform metodologiei.
(3) Pe traseele turistice din afara localitatilor urbane si rurale, mentinerea ordinii si sigurantei publice se va realiza prin patrule de jandarmi, stabilite impreuna cu politia pe baza planurilor de cooperare.
ART. 10 – (1) Activitatea de patrulare este organizata pe urmatoarele principii:
a) patrulele pedestre actioneaza in zonele de patrulare cu situatie operativa complexa, unde se concentreaza un numar mare de persoane, unitati comerciale, institutii publice etc. ori unde accesul cu mijloace auto este dificil, pentru asigurarea preventiei si interventiei;
b) patrulele auto desfasoara activitati specifice pe raza sectorului/zonei de siguranta publica, acoperind in special locurile unde frecvent se inregistreaza infractiuni stradale;
c) in zonele cunoscute cu stare infractionala ridicata (violenta, trafic si consum stradal de droguri etc.) pot fi folosite efective dotate cu caini de insotire;
d) in zonele cu infractionalitate ridicata, interventia la evenimente si activitatea de patrulare se realizeaza prin suplimentarea componentei patrulei sau a numarului de echipaje auto.
(2) La nivelul fiecarei structuri, in urma analizei de risc, se stabilesc zonele in care in mod obligatoriu se constituie mai multe patrule de interventie. Acestea se includ in Planul unic de ordine si siguranta publica.
ART. 11 – (1) In cazul adunarilor publice amanate sau anulate, efectivele planificate in misiunile de asigurare a ordinii si sigurantei publice se replanifica in patrule de jandarmi in cadrul dispozitivului de mentinere a ordinii si sigurantei publice, sub coordonarea structurii de politie competente teritorial, sau se directioneaza pentru interventia la evenimente, in functie de necesitatile reale ce reies din analiza situatiei operative.
(2) In cazul unor situatii urgente, neprevazute, care implica adoptarea masurilor de restabilire a ordinii si sigurantei publice, iar efectivele de jandarmi sunt insuficiente, seful unitatii de jandarmi competente teritorial poate dispune retragerea efectivelor proprii aflate in dispozitivele de patrulare pentru mentinerea ordinii si sigurantei publice, cu informarea prealabila a sefului unitatii de politie similara.
ART. 12 – (1) Prin dispozitia sefului politiei municipale/orasenesti, in mediul urban si rural se pot constitui zone speciale de siguranta publica, in care se instituie dispozitive suplimentare de ordine si siguranta publica, folosindu-se inclusiv personal de la alte formatiuni ale politiei – investigatii criminale, detasamente de interventie rapida etc.
(2) Constituirea zonei speciale de siguranta publica are loc atunci cand pe un spatiu restrans se concentreaza un fenomen infractional – violente, trafic si consum de droguri, prostitutie etc.
(3) In momentul in care cauzele ce au determinat constituirea zonei speciale de siguranta publica au fost inlaturate, masurile speciale luate inceteaza.
ART. 13 – Constituirea patrulelor mixte se realizeaza de catre ofiterul anume desemnat din cadrul structurilor de ordine si siguranta publica pentru mediul urban/rural care consemneaza si completeaza registrul dispozitivului de ordine si siguranta publica si patrulare existent.
ART. 14 – Compunerea si logistica patrulelor mixte se stabilesc in functie de situatia concreta din zonele de patrulare, efectivele si mijloacele disponibile.
ART. 15 – (1) Instruirea premergatoare intrarii in serviciu a efectivelor din dispozitivul de mentinere a ordinii si sigurantei publice are ca scop informarea acestora cu privire la evolutia situatiei operative, aspectele identificate din analiza tactica, informatiile detinute si zonele de patrulare.
(2) Activitatea de instruire/pregatire se realizeaza in cadrul programului efectiv de lucru, pe parcursul a maximum 15 minute.
(3) Programul de lucru al efectivelor din dispozitivele de ordine si siguranta publica constituite in mediul urban si rural este de 8 ore/zi.
(4) Instruirea efectivelor angrenate in activitati de mentinere a ordinii si sigurantei publice se efectueaza la sediul structurii de politie sau in alta locatie, in functie de conditiile existente pe plan local, de catre ofiteri desemnati de sefii structurilor de politie, cu participarea reprezentantilor jandarmeriei si politiei de frontiera.
ART. 16 – (1) Interventia la evenimentele semnalate se realizeaza pe principiul “cea mai apropiata patrula de locul evenimentului intervine”.
(2) Pentru fiecare eveniment la care s-a intervenit se intocmeste, in mod obligatoriu, “Fisa interventiei la eveniment”.
ART. 17 – (1) La iesirea din serviciu, membrii patrulelor de siguranta publica intocmesc un raport cu activitatile desfasurate, care, impreuna cu “Fisa interventiei la eveniment”, se implementeaza la structura de politie in Sistemul National de Raportare a Incidentelor, denumit in continuare S.N.R.I.
(2) Datele consemnate stau la baza intocmirii analizelor tactice.
ART. 18 – Controlul dispozitivului de mentinere a ordinii si sigurantei publice se efectueaza de catre ofiterii desemnati din cadrul structurilor participante.
ART. 19 – Analiza eficientei activitatii de mentinere a ordinii si sigurantei publice desfasurate de catre patrulele mixte se realizeaza zilnic de catre politie, iar un exemplar al sintezei se trimite fiecarei structuri participante.
ART. 20 – Conducerea activitatilor de mentinere a ordinii si sigurantei publice revine directorului general al Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti/sefului inspectoratului de politie judetean sau inlocuitorului legal.
ART. 21 – Sefii politiilor de sector, municipale, orasenesti, sectiilor si sefii structurilor pentru mediul rural coordoneaza toate activitatile de mentinere a ordinii si sigurantei publice desfasurate in zona lor de competenta.

CAPITOLUL III – Organizarea cooperarii si colaborarii in activitatea de mentinere a ordinii si sigurantei publice

ART. 22 – (1) In activitatea de mentinere a ordinii si sigurantei publice, Politia Romana coopereaza cu Jandarmeria Romana si Politia de Frontiera Romana, prin organizarea de sedinte tactice care vizeaza schimbul de date si informatii de interes operativ, initierea, organizarea si desfasurarea de actiuni comune, sarcini specifice menite sa conduca la mentinerea ordinii si sigurantei publice si asigurarea unui climat de siguranta civica corespunzator.
(2) Sedinta tactica se convoaca de catre sefii structurilor de politie, in functie de evolutia situatiei operative, stabilita prin consultarea S.N.R.I. si a analizelor tactice.
(3) In cadrul sedintelor tactice se urmareste evaluarea situatiei operative, identificarea masurilor de ordine si siguranta publica, a modului de actiune si a disfunctionalitatilor aparute in operatiunile anterioare, in scopul optimizarii angrenarii resurselor umane si logistice in actiunile viitoare.
(4) Cu aceasta ocazie, se decide asupra activitatilor ce urmeaza a fi desfasurate, prin elaborarea planurilor de actiune, in baza analizelor tactice, intocmite de structurile de analiza a informatiilor.
ART. 23 – (1) La structurile de politie, in cadrul sedintelor tactice, se constituie Grupul de coordonare si trasare a sarcinilor, denumit in continuare G.C.T.S.
(2) G.C.T.S. are rol de organizare si decizie si este constituit din reprezentanti ai structurilor prevazute la art. 22 alin. (1), cu rol de decizie, si un analist din cadrul structurilor de analiza a informatiilor din raza de competenta teritoriala.
ART. 24 – (1) Atunci cand situatia operativa o impune, G.C.T.S. poate angrena, in conditiile legii, structuri de politie aflate in subordinea autoritatilor administratiei publice locale, in activitatea de mentinere a ordinii si sigurantei publice, prin intocmirea de planuri comune de actiune sau prin desfasurarea de actiuni punctuale, in scopul adaptarii permanente a misiunilor la situatia operativa existenta.
(2) In functie de situatia operativa, pe baza planurilor de actiune, in activitatile de mentinere a ordinii si sigurantei publice pot fi angrenate alte persoane juridice, in limitele legii.
ART. 25 – (1) Cu ocazia actiunilor organizate in zone cu potential criminogen ridicat, identificate in cadrul analizelor tactice, instruirea efectivelor angrenate se efectueaza de catre ofiterii desemnati de sefii structurilor de politie si analisti, in baza produselor analitice puse la dispozitie de structurile de analiza a informatiilor.
(2) Actiunile organizate in zone cu potential criminogen ridicat, identificate pe raza a doua sau mai multe judete, pot fi coordonate si de catre Inspectoratul General al Politiei Romane, denumit in continuare I.G.P.R.

CAPITOLUL IV – Dispozitii finale

ART. 26 – (1) Lunar sau ori de cate ori situatia operativa o impune, la nivelul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti/inspectoratului de politie judetean se analizeaza activitatile desfasurate si rezultatele obtinute, cu participarea conducerilor unitatilor prevazute la art. 22 alin. (1).
(2) La aceasta analiza, atunci cand se considera necesar, pot fi invitati prefectul, presedintele consiliului judetean, presedintele autoritatii teritoriale de ordine publica, primarii si reprezentanti ai societatii civile.
ART. 27 – (1) In termen de 20 de zile de la intrarea in vigoare a prezentului ordin, I.G.P.R. va elabora metodologia de punere in aplicare a acestuia, prin care se stabilesc:
a) modul de organizare a dispozitivului de mentinere a ordinii si sigurantei publice;
b) modelul “Fisei interventiei la eveniment”, prevazuta la art. 16 alin. (2);
c) modelul raportului privind activitatea desfasurata, prevazut la art. 17 alin. (1);
d) responsabilitatile, pe paliere decizionale, ale structurilor prevazute la art. 22 alin. (1).
(2) Metodologia se avizeaza de adjunctul sefului Departamentului ordine si siguranta publica si se aproba de secretarul de stat, sef al Departamentului ordine si siguranta publica.
ART. 28 – Responsabilitatea asigurarii necesarului de efective si a modului de pregatire al acestora revine conducerilor fiecarei structuri implicate.
ART. 29 – Planurile unice de ordine si siguranta publica si planurile de cooperare elaborate in baza ordinelor ministrului administratiei si internelor, in vigoare pana la data prezentului ordin, precum si celelalte documente conexe se modifica si se completeaza corespunzator masurilor stabilite prin prezentul ordin.
ART. 30 – (1) Necesarul de resurse umane si logistice in vederea realizarii prevederilor prezentului ordin se stabileste prin ordin al ministrului administratiei si internelor.
(2) Aplicarea prezentului ordin se va realiza etapizat, in functie de implementarea S.N.R.I. la fiecare unitate de politie teritoriala.
ART. 31 – Directia generala management operational, Directia generala control si audit intern si inspectoratele generale implicate verifica modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.
ART. 32 – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close