Programul de pregatire profesionala continua aferent anului 2010 pentru consultantii fiscali

In M. Of. nr. 175 din 18 martie 2010 a fost publicata Hotararea Consiliului superior al Camerei Consultantilor Fiscali nr. 9/2010 privind Programul de pregatire profesionala continua aferent anului 2010.
Din cuprins:
ART. 1 – Se aproba Programul de pregatire profesionala continua aferent anului 2010, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
ART. 2 – Directia de invatamant si Secretariatul general vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
ART. 3 – Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1

PROGRAMUL
de pregatire profesionala continua aferent anului 2010

CAPITOLUL I – Dispozitii generale

1. Camera Consultantilor Fiscali elaboreaza Programul de pregatire profesionala continua aferent anului 2010, in conformitate cu prevederile Normelor privind pregatirea profesionala continua a consultantilor fiscali, aprobate prin Hotararea Camerei Consultantilor Fiscali nr. 7/2007, cu modificarile ulterioare.
2. Programul de pregatire profesionala continua aferent anului 2010 se adreseaza tuturor membrilor Camerei Consultantilor Fiscali.
3. Pregatirea profesionala continua este un drept si in acelasi timp o obligatie a membrilor Camerei Consultantilor Fiscali in ceea ce priveste actualizarea cunostintelor si formarea eficienta cu garantarea calitatii serviciilor prestate catre clienti. Totodata, pregatirea profesionala continua este o exigenta impusa prin Codul de etica si deontologie profesionala in domeniul consultantei fiscale.
4. Incepand cu anul 2010, programul de pregatire profesionala continua se va desfasura sub doua forme:
– cursuri si seminare in salile de curs, cu posibilitatea transmiterii online a acestora;
– cursuri in sistem e-learning.
5. Cursurile care vor face obiectul pregatirii profesionale in sistem e-learning, precum si cursurile si seminarele din salile de curs care se vor transmite si in sistem online vor fi anuntate pe site-ul Camerei Consultantilor Fiscali.
6. In cadrul Programului de pregatire profesionala continua aferent anului 2010, consultantii fiscali activi trebuie sa efectueze 30 de ore de pregatire profesionala, din care 20 de ore gratuite si 10 ore cu plata, iar consultantii fiscali inactivi 15 ore de pregatire profesionala, din care 10 ore gratuite si 5 ore cu plata.
7. Pregatirea profesionala continua reprezinta participarea la cursurile obligatorii organizate de Camera Consultantilor Fiscali.
8. Pentru anul 2010, taxa de participare la cursurile de pregatire profesionala continua cu plata este de 200 lei, in cazul consultantilor fiscali activi, si, respectiv, 100 lei, in cazul consultantilor fiscali inactivi.
9. Programul de pregatire profesionala continua nu este obligatoriu in anul in care consultantii fiscali au sustinut examenul pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal.
10. In situatia in care consultantii fiscali au efectuat ore de pregatire profesionala in anul in care au sustinut examenul pentru atribuirea acestei calitati, aceste ore se vor include in numarul de ore de pregatire profesionala aferente anului urmator.
11. Fiecare participare a consultantilor fiscali la seminare, conferinte si colocvii interne si internationale, pe teme fiscale sau pe probleme legate de profesia de consultant fiscal, va fi recunoscuta ca ore de pregatire profesionala, care vor fi incluse in numarul de ore de pregatire prevazut pentru anul 2010.
12. Participarea la seminare, conferinte, colocvii internationale, pe teme fiscale sau pe probleme legate de profesia de consultant fiscal, va fi justificata pe baza unei adeverinte eliberate de organizatori.
13. Pentru consultantii fiscali care au si calitatea de lectori in cadrul Programului de pregatire profesionala continua aferent anului 2010 organizat de Camera Consultantilor Fiscali, orele de curs efectuate se vor recunoaste ca ore de pregatire profesionala continua.
14. Consultantii fiscali care publica articole in revista Camerei Consultantilor Fiscali pot solicita, pentru fiecare articol publicat, includerea unui numar de 5 ore in numarul de ore de pregatire profesionala.

CAPITOLUL II – Organizarea si desfasurarea Programului de pregatire profesionala continua aferent anului 2010 sub forma de cursuri si seminare in salile de curs, cu posibilitatea transmiterii online a acestora

1. Programul-cadru de pregatire profesionala continua aferent anului 2010 a consultantilor fiscali in sistem de cursuri si seminare in salile de curs este structurat pe module de pregatire, asa cum rezulta din anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul program.
2. Pregatirea profesionala continua in sistem cursuri si seminare in salile de curs poate fi transmisa online catre consultantii fiscali care solicita acest lucru.
3. Organizarea si desfasurarea actiunilor in cadrul Programului de pregatire profesionala continua aferent anului 2010 se realizeaza pe 7 centre zonale, respectiv: Bucuresti, Brasov, Cluj-Napoca, Constanta, Craiova, Iasi si Timisoara.
4. Fiecare actiune organizata cuprinde mai multe module, totalizand 15 ore de pregatire profesionala. Calendarul actiunilor de pregatire profesionala continua a consultantilor fiscali pe anul 2010 este prevazut in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul program.
5. Inscrierea consultantilor fiscali la una dintre actiuni se face direct pe site-ul Camerei Consultantilor Fiscali sau prin transmiterea unei cereri de inscriere la Directia de invatamant a Camerei Consultantilor Fiscali, prin posta, fax sau e-mail, cu cel putin 15 zile inaintea organizarii actiunii. Orice situatie de anulare a inscrierilor la cursuri trebuie sa fie efectuata cu cel putin 5 zile inainte de data de incepere a cursurilor. In situatia in care consultantii fiscali se inregistreaza la actiunile de pregatire profesionala dar absenteaza de la acestea, fara sa anunte in prealabil, vor fi obligati sa suporte 50% din taxa aferenta cursurilor de pregatire profesionala cu plata.
6. Actiunile de pregatire profesionala la care numarul de inscrisi este sub 50 vor fi reprogramate. Numarul membrilor inscrisi va fi analizat cu 7 zile inainte de perioada de desfasurare a cursurilor.
7. Membrii Camerei Consultantilor Fiscali pot opta sa participe la actiunile cuprinse in Programul de pregatire profesionala continua aferent anului 2010 in oricare dintre centrele zonale programate.
8. Participarea la cursurile de pregatire profesionala va fi consemnata intr-un catalog de prezenta, care va contine semnatura participantului, precum si cea a lectorului. In cazul transmiterii online a cursurilor si seminarelor din salile de curs, precum si in cazul cursurilor in sistem e-learning, catalogul de prezenta se completeaza cu rapoartele date de firmele care asigura aceasta transmisie.
9. Directia de invatamant va tine evidenta orelor de pregatire profesionala, pe fiecare membru, pe centre de pregatire si pe judete de resedinta ale consultantilor fiscali.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close