Modificarea formularului 100

Pe site-ul ANAF a fost postat la rubrica Transparenta decizionala Proiectul de Ordin al presedintelui ANAF pentru modificarea si completarea modelului si continutului unor formulare utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa.
La baza proiectului de ordinal stau urmatoarele aspect prezentate in referatul de aprobare:
“Cresterea gradului de conformare a contribuabililor reprezinta un obiectiv important pentru Agentia Nationala de Administrare Fiscala in indeplinirea misiunii sale de colectare a veniturilor bugetare.
Avand in vedere ca, atingerea acestui obiectiv presupune efort, timp si uneori costuri din partea contribuabililor, Agentia Nationala de Administrare Fiscala si-a propus sa minimizeze eforturile de conformare pentru contribuabili, atat prin dezvoltarea cailor de comunicare a acestora cu unitatile fiscale pentru indeplinirea obligatiilor prevazute de lege, cat si prin simplificarea formularelor de declaratii fiscale.
Avand in vedere actualul sistem de declaratii utilizat pentru impozitele si taxele cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa, se propune renuntarea la gruparea obligatiilor de plata in declaratii distincte, in functie de destinatia platii si declararea acestora in cadrul aceluiasi formular.
Astfel, prin formularul 100 “Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat”, se vor declara toate impozitele si taxele datorate la bugetul de stat, pentru care exista obligatie declarativa, potrivit legii, cu exceptia taxei pe valoarea adaugata.
Totodata, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.22/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, a fost amanata, pana in anul 2012, aplicarea sistemului de plati anticipate in contul impozitului pe profit prevazut pentru platitorii de impozit pe profit. Astfel, contribuabilii, cu exceptia contribuabililor societati comerciale bancare pentru care sistemul platilor anticipate este aplicabil in continuare, au obligatia de a declara si plati trimestrial impozit pe profit, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se efectueaza plata, cu aplicarea dispoziitiilor referitoare la impozitul minim din Codul fiscal.
In sensul celor de mai sus, prin prezentul proiect de ordin, se propun urmatoarele:
1. Modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa, prin:
a) renuntarea la formularul 103 „Declaratie privind accizele”;
b) modificarea si completarea formularului 100 “Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat”, dupa cum urmeaza:
– crearea unui tabel distinct, care sa cuprinda indicatorii necesari administrarii accizelor si taxei de autorizare a jocurilor de noroc, regularizata periodic, in functie de realizari, avand in vedere reglementarile specifice din domeniu, impuse, fie de armonizarea legislatiei nationale cu legislatia comunitara, fie datorita unui mecanism de plata specific prevazut pentru aceste obligatii care nu se platesc in contul unic;
– reintroducerea indicatorului „Impozit minim” in continutul formularului, ca urmare a amanarii sistemului de plata anticipata a impozitului pe profit pentru contribuabilii prevazuti la art.34 alin.(1) lit.b) din Codul fiscal si mentinerea sistemului de declarare trimestriala a impozitului pe profit;
c) modificarea si completarea instructiunilor de completare a formularului 100;
d) modificarea si completarea Nomenclatorului obligatiilor de plata la bugetul de stat, prin introducerea obligatiilor reprezentand accize, preluarea taxelor de jocuri de noroc pentru care, potrivit legii, exista obligatie declarativa si eliminarea obligatiilor pentru care nu exista obligatii declarative, in conformitate cu prevederile art.81 alin.(1) din Codul de procedura fiscala.
2. Abrogarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.1451/2010 pentru aprobarea modelului si continutului formularului 105 “Declaratie privind taxele de organizare si exploatare a jocurilor de noroc”.”

Pentru a vizualiza proiectul de Ordin click aici  (http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/transparenta/ORDIN_2010.pdf)

Pentru a vizualiza Anexa nr. 1 click aici (http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/transparenta/Anexa_1ordin.pdf)

Pentru a vizualiaza Anexa nr. 2 click aici (http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/transparenta/Anexa2_ordin.pdf)

Pentru a vizualiza Anexa nr. 3 click aici (http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/transparenta/Anexa3_ordin.pdf)

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close