Decizia Curtii Constitutionale nr. 253/2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 48 raportate la cele ale art. 21 din Codul fiscal

In M. Of. nr. 191 din 25 martie 2010 a fost publicata Decizia Curtii Constitutionale nr. 253/2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 48 raportate la cele ale art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
Din cuprins:
Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 48 raportate la cele ale art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, exceptie ridicata de Alexandru Bodean in Dosarul nr. 3.612/CA/111/2008 al Tribunalului Bihor – Sectia comerciala.
La apelul nominal lipsesc partile, fata de care procedura de citare este legal indeplinita.
Cauza este in stare de judecata.
Presedintele acorda cuvantul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind inadmisibila.

CURTEA
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:
Prin Incheierea din 11 iunie 2009, pronuntata in Dosarul nr. 3.612/CA/111/2008, Tribunalul Bihor – Sectia comerciala a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 48 raportate la cele ale art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
Exceptia a fost ridicata de Alexandru Bodean intr-o cauza in contencios administrativ avand ca obiect anularea unui act administrativ, in contradictoriu cu Directia Generala a Finantelor Publice Bihor si Administratia Finantelor Publice a Municipiului Oradea.
In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, in esenta, ca dispozitiile de lege criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 16 si art. 44 alin. (2). In acest sens, arata, in esenta, ca “art. 48 nu cuprinde exceptia pe care o cuprinde art. 21”, ceea ce “creeaza o inegalitate de tratament intre categorii de persoane platitoare de impozite”. Astfel, “tuturor celorlalte persoane li se aplica un tratament avantajos comparativ cu liber profesionistii a caror activitate este reglementata de art. 48 din Codul fiscal”. De asemenea, autorul exceptiei este nemultumit de faptul ca statul nu isi indeplineste obligatia de garant al dreptului de proprietate, “obligandu-l pe cel caruia i s-a furat bunul sa suporte cheltuielile deductibile pentru bunul furat”.
Instanta de judecata apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata.
Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.
Guvernul considera ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata.
Avocatul Poporului apreciaza ca textul de lege criticat este constitutional.
Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:
Curtea Constitutionala este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizata.
Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile art. 48 raportate la cele ale art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003.
Autorul exceptiei considera ca aceste dispozitii de lege contravin prevederilor constitutionale ale art. 16 referitoare la egalitatea in drepturi si art. 44 alin. (2) privind dreptul de proprietate privata.
Examinand exceptia, Curtea constata ca autorul acesteia nu formuleaza o veritabila critica de neconstitutionalitate, in realitate, acesta fiind nemultumit de solutia legislativa adoptata de legiuitor, in sensul ca “art. 48 nu cuprinde exceptia pe care o cuprinde art. 21”.
Or, nici acest aspect si nici celelalte invocate in motivarea exceptiei nu intra in competenta instantei de contencios constitutional, asa cum aceasta este reglementata de Constitutie si de Legea nr. 47/1992, ci a legiuitorului.
Deoarece atributiile Curtii Constitutionale privind analiza conformitatii unor texte de lege cu Constitutia nu se pot extinde si asupra aspectelor invocate de autorul exceptiei in prezenta cauza, critica de neconstitutionalitate urmeaza sa fie respinsa ca inadmisibila.

Pentru considerentele expuse mai sus, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 – 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA CONSTITUTIONALA
In numele legii
DECIDE:
Respinge, ca fiind inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 48 raportate la cele ale art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, exceptie ridicata de Alexandru Bodean in Dosarul nr. 3.612/CA/111/2008 al Tribunalului Bihor – Sectia comerciala.
Definitiva si general obligatorie.
Pronuntata in sedinta publica din data de 16 martie 2010.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close