Modificarea Ordinului BNR nr. 12/2007 privind raportarea cerintelor minime de capital pentru institutiile de credit

In M. Of. nr. 192 din 26 martie 2010 a fost publicat Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 5/2010 pentru modificarea Ordinului Bancii Nationale a Romaniei nr. 12/2007 privind raportarea cerintelor minime de capital pentru institutiile de credit.
Din cuprins:
ART. I – Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 12/2007 privind raportarea cerintelor minime de capital pentru institutiile de credit, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 703 si 703 bis din 18 octombrie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
1. La articolul 2, litera b) va avea urmatorul cuprins:
“b) pentru raportarile transmise la nivel consolidat, pentru sfarsitul exercitiului financiar, pana la data de 15 mai a exercitiului financiar urmator;”.
2. Articolul 3^1 va avea urmatorul cuprins:
“ART. 3^1 – In cazul in care, ca urmare a aprobarii situatiilor financiare anuale de catre adunarea generala a actionarilor, nivelul fondurilor proprii sau cel al unor elemente componente care intra in calculul indicatorilor de prudenta bancara calculati in functie de fondurile proprii pentru data de 31 decembrie se modifica, raportarile aferente fondurilor proprii si respectivilor indicatori de prudenta bancara afectati de modificari, intocmite pentru ultima luna a exercitiului financiar precedent si pentru fiecare luna din perioada scursa de la inceputul anului in curs si pana la data aprobarii situatiilor financiare anuale, vor fi refacute si retransmise Bancii Nationale a Romaniei, in termen de 20 de zile calendaristice de la data aprobarii situatiilor financiare anuale, dar nu mai tarziu de data de 15 mai.”
ART. II – Prevederile prezentului ordin sunt aplicabile incepand cu situatiile financiare aferente exercitiului financiar al anului 2009.
ART. III – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close