Regulamentul nr. 7/2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale

In M. Of. nr. 186 din 24 martie 2010 a fost publicat Ordinul Presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 14/2010 privind aprobarea Regulamentului nr. 7/2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, aprobat prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 44/2009
Din cuprins:
ART. 1 – Se aproba Regulamentul nr. 7/2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, aprobat prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 44/2009, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 588 din 24 august 2009, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2 – Regulamentul mentionat la art. 1 intra in vigoare la data publicarii acestuia si a prezentului ordin in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va fi publicat si in Buletinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si pe site-ul acesteia (www.cnvmr.ro).
ANEXA 1

REGULAMENTUL Nr. 7/2010
pentru modificarea si completarea Regulamentului nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, aprobat prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 44/2009

ART. I – Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, aprobat prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 44/2009, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 588 din 24 august 2009, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 7, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(3) Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la alin. (1) lit. a) si b) in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.”
2. La articolul 17, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
“(4) In conditiile in care se utilizeaza mijloace electronice, procura speciala se va putea transmite prin semnatura electronica extinsa.”
ART. II – Prezentul regulament intra in vigoare la data publicarii acestuia si a ordinului de aprobare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va fi publicat in Buletinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si pe site-ul acesteia.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close