Stabilirea procedurii de efectuare a platii titlurilor executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din Ministerul Mediului si Padurilor

In M. Of. nr. 186 din 24 martie 2010 a fost publicat Ordinul ministrului mediului si padurilor nr. 360/2010 privind stabilirea procedurii de efectuare a platii titlurilor executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din Ministerul Mediului si Padurilor.
Din cuprins:
ART. 1 – Drepturile de natura salariala stabilite in favoarea personalului din cadrul Ministerului Mediului si Padurilor, prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii pana la data de 31 decembrie 2009, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare ordonanta, nu includ sumele ce reprezinta cheltuieli de judecata, despagubiri, taxe judiciare si altele asemenea.
ART. 2 – Procedura de efectuare a platii drepturilor de natura salariala, devenite executorii pana la 31 decembrie 2009, se desfasoara cu respectarea prevederilor legale referitoare la angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor bugetare.
ART. 3 – Plata sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului Ministerului Mediului si Padurilor, devenite executorii pana la 31 decembrie 2009, se realizeaza potrivit art. 1 alin. (1) si (3) din ordonanta.
ART. 4 – Fondurile publice necesare pentru plata sumelor aferente transelor prevazute la art. 1 alin. (1) din ordonanta vor fi alocate de la bugetul de stat pentru anii 2010, 2011 si 2012 si vor fi cuprinse in bugetul Ministerului Mediului si Padurilor.
ART. 5 – Prevederile prezentului ordin se aplica de catre toate structurile subordonate Ministerului Mediului si Padurilor al caror conducator are calitatea de ordonator de credite.
ART. 6 – (1) In termen de 10 zile lucratoare de la data publicarii prezentului ordin in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, denumita in continuare data publicarii, structurile financiar-contabile constituite la nivelul ordonatorilor tertiari de credite vor transmite datele aferente platii transei stabilite potrivit art. 1 alin. (1) lit. a) din ordonanta, pe categorii de drepturi recunoscute prin hotarari judecatoresti si pe alineatele clasificatiei economice, ordonatorilor de credite care le asigura finantare.
(2) In termen de 17 zile lucratoare de la data publicarii, structurile financiar-contabile constituite la nivelul ordonatorilor secundari de credite vor centraliza datele primite de la ordonatorii tertiari de credite, precum si pe cele reprezentand necesarul propriu si le vor transmite Directiei generale economice si financiare.
(3) In termen de 25 de zile lucratoare de la data publicarii, Directia generala economica si financiara va centraliza datele primite de la ordonatorii secundari si tertiari de credite din finantare, precum si pe cele reprezentand necesarul propriu de fonduri publice si va propune Ministerului Finantelor Publice modificarile corespunzatoare pentru proiectul de buget.
ART. 7 – In vederea alocarii fondurilor publice necesare aplicarii prevederilor art. 1 alin. (1) lit. b) si c) din ordonanta, propunerile ordonatorilor secundari si tertiari de credite se transmit potrivit calendarului bugetar in anul 2010, respectiv 2011.
ART. 8 – (1) Plata sumelor reprezentand drepturi salariale prevazute in titluri executorii se efectueaza de fiecare ordonator de credite care asigura plata drepturilor banesti personalului prevazut la art. 1, pe baza de state nominale, altele decat cele pentru plata salariilor, si nu se cumuleaza cu drepturile salariale din luna platii.
(2) Sumele prevazute la alin. (1) vor fi platite in conturile indicate de beneficiari.
ART. 9 – Ordonatorii secundari si tertiari de credite din cadrul Ministerul Mediului si Padurilor au obligatia de a angaja si de a utiliza creditele bugetare necesare aplicarii prezentului ordin numai in limita prevederilor si destinatiilor aprobate, cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 10 – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close