Modificarea modelelor situatiilor financiare periodice si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora, aplicabile institutiilor financiare nebancare

In M. Of. nr. 196 din 29 martie 2010 a fost publicat Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 4/2010 pentru modificarea modelelor situatiilor financiare periodice si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora, aplicabile institutiilor financiare nebancare, aprobate prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 18/2007.
Din cuprins:
ART. I – Modelele situatiilor financiare periodice si normele metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora, aplicabile institutiilor financiare nebancare, aprobate prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 18/2007, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 15 si 15 bis din 9 ianuarie 2008, se modifica potrivit prevederilor cuprinse in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. II – Prevederile prezentului ordin se aplica incepand cu situatiile financiare periodice intocmite de catre institutiile financiare nebancare pentru data de 31 martie 2010, cu exceptia prevederilor mentionate la pct. II paragrafele 2 si 3 din anexa, care se aplica incepand cu situatiile financiare periodice intocmite de catre institutiile financiare nebancare pentru data de 31 decembrie 2009.
ANEXA 1

MODIFICARI
ale modelelor situatiilor financiare periodice si ale normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora, aplicabile institutiilor financiare nebancare

I. In cuprinsul textului, referirile la provizioane (pentru depreciere) se vor citi ca referiri la ajustari pentru depreciere, iar referirile la RON se vor citi ca referiri la lei.
II. Capitolul II “Dispozitii referitoare la modelele si regulile de intocmire si depunere a situatiilor financiare periodice” se modifica dupa cum urmeaza:
1. Punctul 1.2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“1.2. La intocmirea situatiilor financiare periodice de catre institutiile financiare nebancare se au in vedere prevederile Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de credit, institutiilor financiare nebancare si Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar, aprobate prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 13/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, prezentele norme metodologice, precum si oricare alte reglementari in materie in vigoare.”
2. La punctul 3.1 paragraful 1, liniuta a treia se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“- in termenul de depunere la Banca Nationala a Romaniei a situatiilor financiare anuale publicabile, prevazut de Reglementarile contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de credit, institutiilor financiare nebancare si Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar, aprobate prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 13/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, situatiile financiare cu termen de depunere anual.”
3. La punctul 3.1, paragraful 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“In cazul in care informatiile prezentate in situatiile financiare cu termen de depunere trimestrial sau semestrial, intocmite pentru sfarsitul exercitiului financiar, inregistreaza modificari in perioada cuprinsa intre data incheierii exercitiului financiar si data aprobarii situatiilor financiare anuale, institutiile financiare nebancare vor retransmite respectivele situatii financiare in termenul de depunere la Banca Nationala a Romaniei a situatiilor financiare anuale publicabile, prevazut de Reglementarile contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de credit, institutiilor financiare nebancare si Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar, aprobate prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 13/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, impreuna cu situatiile financiare, aferente exercitiului financiar curent, transmise pana la data aprobarii situatiilor financiare anuale.”
III. La capitolul III “Modelele situatiilor financiare periodice si normele metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora”, punctul 6 “Indicatori de activitate – mod 5090” se modifica dupa cum urmeaza:
1. Primele doua teze ale paragrafului “Fraude” se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“Cuprinde numarul fraudelor constatate intern in perioada de raportare, precum si valoarea totala in lei a prejudiciilor suportate de institutia financiara nebancara, ca urmare a producerii fraudelor respective, informatiile fiind defalcate pe linii dupa cum urmeaza: total, fraude interne si fraude externe. Raportarea fraudelor la data constatarii acestora corespunde cu momentul inregistrarii in contabilitate, indiferent daca la aceasta data a fost sau nu identificat autorul fraudei.
Pentru clasificarea fraudelor in <<fraude interne>> si <<fraude externe>> se vor avea in vedere prevederile din anexa nr. 3 <<Clasificarea evenimentelor de pierdere>> la Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 24/29/2006 privind determinarea cerintelor minime de capital ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii pentru riscul operational, aprobat prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 21/118/2006.”
2. Paragraful “Soldul creditelor afectate de restante” se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Cuprinde intreaga valoare a creditelor (atat a partii curente inscrise la pozitiile 102 – 150 si 350 din formularul mod 5000 <<Situatia patrimoniului>>, cat si a partii restante inscrise la pozitiile 185 si 360 din formularul mod 5000 <<Situatia patrimoniului>>), in conditiile in care se inregistreaza restante la plata, fie de principal, fie de dobanda.
Acest indicator va cuprinde valorile la nivel de contract de credit/leasing financiar (care inregistreaza restante la plata, fie de principal, fie de dobanda) si nu la nivel de client, principiul contaminarii nefiind aplicat.
Restantele decurgand din TVA si servicii diverse rezultate din derularea contractelor de leasing financiar nu afecteaza indicatorul <<Soldul creditelor afectate de restante>>.”

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close