Regulile de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj Comercial International

In M. Of. nr. 197 din 29 martie 2010 au fost publicate Regulile de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj Comercial International.
Din cuprins:
Dispozitii de principiu

Formele arbitrajului
ART. 1
Arbitrajul este institutionalizat sau ad-hoc, conform dispozitiilor art. 341 din Codul de procedura civila roman si dispozitiilor art. 4 lit. i), art. 28 alin. (2) lit. e) si art. 29 alin. (3) din Legea camerelor de comert din Romania nr. 335/2007 si in conformitate cu art. 1 pct. 2 lit. b) si art. 4 alin. 1 din Conventia europeana de arbitraj comercial international, incheiata la Geneva la 21 aprilie 1961.

PARTEA I
Arbitrajul institutionalizat

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Organizarea arbitrajului institutionalizat
ART. 2
Organizarea arbitrajului institutionalizat se face de catre Curtea de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei, denumita in continuare Curtea de Arbitraj, in baza Regulamentului de organizare si functionare al Curtii de Arbitraj, a Regulamentului Colegiului Curtii de Arbitraj, a dispozitiilor Codului de procedura civila, in masura in care prezentele reguli de procedura arbitrala, denumite in continuare reguli, nu dispun altfel.

Natura juridica a litigiilor arbitrabile
ART. 3
(1) Curtea de Arbitraj organizeaza si administreaza solutionarea unor litigii comerciale si civile, interne sau internationale, pe calea arbitrajului institutionalizat sau ad-hoc, daca partile au incheiat, in acest sens, o conventie arbitrala scrisa si solicita acest lucru in mod expres.
(2) Litigiu civil, in intelesul regulilor de fata, este orice litigiu derivand dintr-un contract civil, inclusiv referitor la incheierea, executarea sau desfiintarea lui, ca si din alte raporturi juridice civile arbitrabile.
(3) Litigiu comercial este orice litigiu care decurge dintr-un contract comercial, inclusiv referitor la incheierea, executarea sau desfiintarea lui, precum si din alte raporturi juridice comerciale arbitrabile.
(4) Litigiul este intern cand partile au nationalitatea sau cetatenia romana, iar raportul juridic nu contine elemente de extraneitate care sa puna in discutie aplicarea legii straine.
(5) Litigiul este international cand decurge dintr-un raport juridic care intereseaza comertul international sau din raporturi juridice civile cu elemente de extraneitate care sa puna in discutie aplicarea legii straine, chiar daca legea efectiv aplicabila este legea romana.

Capacitatea persoanelor de a incheia conventii de arbitraj
ART. 4
Persoanele care au capacitatea deplina de exercitiu al drepturilor pot conveni sa solutioneze pe calea arbitrajului litigiile dintre ele, in afara de acelea care privesc starea civila si capacitatea persoanelor, relatiile de familie, precum si drepturile asupra carora partile nu pot sa dispuna.

Definirea arbitrajului institutionalizat
ART. 5
(1) Arbitrajul institutionalizat consta in incredintarea, prin conventia arbitrala, unui tribunal arbitral din cadrul Curtii de Arbitraj sa judece un litigiu determinat si sa pronunte o hotarare definitiva si obligatorie pentru parti, potrivit prezentelor reguli.

Tribunalul arbitral
(2) Arbitrul unic sau, dupa caz, totalitatea arbitrilor investiti constituie, in sensul prezentelor reguli, tribunalul arbitral al Curtii de Arbitraj.

Competenta
(3) Solutionarea litigiului revine exclusiv tribunalului arbitral.

Asigurarea drepturilor partilor
ART. 6
In intreaga procedura arbitrala trebuie sa se asigure partilor, sub sanctiunea nulitatii hotararii arbitrale, egalitatea de tratament, respectarea dreptului de aparare si a principiului contradictorialitatii.

Obligatia de confidentialitate
ART. 7
(1) Curtea de Arbitraj, tribunalul arbitral, precum si personalul Camerei de Comert si Industrie a Romaniei au obligatia sa asigure confidentialitatea arbitrajului, neavand dreptul de a publica sau de a divulga datele de care iau cunostinta in indeplinirea atributiilor ce le revin, fara a avea autorizarea partilor.
(2) Dosarul litigiului este confidential. Nicio persoana, in afara celor implicate in desfasurarea litigiului respectiv, nu are acces la dosar fara acordul scris al partilor.

Exceptii
ART. 8
(1) Hotararile arbitrale pot fi publicate integral numai cu acordul partilor. Ele pot fi insa publicate partial ori in rezumat sau comentate sub aspectul problemelor de drept ivite, in reviste, lucrari sau culegeri de practica arbitrala, fara a se da numele ori denumirea partilor sau date care ar putea prejudicia interesele lor.
(2) Presedintele Curtii de Arbitraj, iar in lipsa acestuia prim-vicepresedintele poate autoriza, de la caz la caz, cercetarea dosarelor in scopuri stiintifice sau de documentare dupa ramanerea definitiva a hotararilor arbitrale.

Buna-credinta
ART. 9
Partile au indatorirea sa isi exercite drepturile procedurale prevazute in prezentele reguli si in Codul de procedura civila roman cu buna-credinta si potrivit scopului in vederea caruia au fost recunoscute. Acestea au obligatia sa coopereze cu tribunalul arbitral pentru desfasurarea corespunzatoare a litigiului si pentru finalizarea acestuia in termenul stabilit.

Incercarea de solutionare amiabila
ART. 10
(1) In orice stadiu al litigiului, tribunalul arbitral va incerca solutionarea acestuia pe baza intelegerii partilor.

Termen rezonabil
(2) Tribunalul arbitral va depune diligente spre a facilita asemenea intelegeri, astfel incat litigiul supus arbitrajului sa fie solutionat intr-un termen rezonabil, permitand reluarea raporturilor normale intre parti.

CAPITOLUL II
Conventia arbitrala

Conventia arbitrala
ART. 11
Conventia arbitrala se incheie in scris, fie sub forma unei clauze compromisorii, inscrisa in contractul principal, fie sub forma unei intelegeri de sine statatoare, denumita compromis.

Clauza compromisorie
ART. 12
(1) Prin clauza compromisorie partile convin ca litigiile ce se vor naste din contractul in care ea este inserata sau in legatura cu acesta sa fie solutionate pe calea arbitrajului.
(2) Validitatea clauzei compromisorii este independenta de valabilitatea contractului in care a fost inscrisa.

Compromisul
ART. 13
Prin compromis partile convin ca un litigiu ivit intre ele sa fie solutionat pe calea arbitrajului, aratandu-se, sub sanctiunea nulitatii, obiectul litigiului.

Alte forme
ART. 14
(1) Conventia arbitrala poate rezulta si din introducerea de catre reclamant a unei cereri de arbitrare si acceptarea paratului ca aceasta cerere sa fie solutionata de Curtea de Arbitraj.
(2) Acceptarea paratului poate fi si implicita, dar neechivoca.

Incheierea conventiei arbitrale de catre stat si autoritatile publice
ART. 15
In conditiile legii sau ale conventiilor internationale la care Romania este parte, statul si autoritatile publice au facultatea de a incheia conventii arbitrale in litigiile comerciale si civile.

Competenta exclusiva a tribunalului arbitral
ART. 16
(1) Incheierea conventiei arbitrale exclude, pentru litigiul care face obiectul ei, competenta instantelor judecatoresti.
(2) Tribunalul arbitral isi verifica propria competenta de a solutiona litigiul si hotaraste in aceasta privinta printr-o incheiere, care se poate desfiinta numai prin actiunea in anulare introdusa impotriva hotararii arbitrale, conform art. 91 din prezentele reguli.

CAPITOLUL III
Constituirea tribunalului arbitral

Constituirea tribunalului arbitral
ART. 17
(1) Tribunalul arbitral este constituit din arbitri si este format fie dintr-un arbitru unic, fie din 2 arbitri si un supraarbitru, alesi sau desemnati din Lista de arbitri a Curtii.
(2) Partile stabilesc daca litigiul se judeca de un arbitru unic sau de 2 arbitri. Daca partile nu au stabilit numarul arbitrilor, litigiul se judeca de un tribunal format din 3 arbitri, cate unul numit de catre fiecare parte sau desemnat de Autoritatea de nominare, iar al treilea – supraarbitrul – desemnat in toate cazurile de catre Autoritatea de nominare.
(3) Fiecare nominalizare a unui arbitru sau supraarbitru titular este insotita de nominalizarea unui arbitru sau supraarbitru supleant.

Desemnarea arbitrului
ART. 18
Daca partile sau una dintre parti nu si-au ales arbitru sau nu l-au ales in termenul prevazut la art. 33 si 34 din prezentele reguli, desemnarea arbitrului se va face de catre Autoritatea de nominare.

Independenta arbitrilor
ART. 19
(1) Arbitrii sunt independenti si impartiali in indeplinirea atributiilor lor jurisdictionale.
(2) Arbitrii nu sunt reprezentantii partilor.

Caracterul individual al numirii arbitrului
ART. 20
Niciuna dintre parti nu are dreptul sa numeasca un arbitru in locul celeilalte parti.

Numirea arbitrului in caz de pluralitate de parti
ART. 21
Daca exista mai multi reclamanti sau mai multi parati, partile care au interese comune vor numi un singur arbitru.

Numirea, revocarea, inlocuirea arbitrilor
ART. 22
Arbitrii sunt numiti, revocati sau inlocuiti dupa cum urmeaza:

Numirea arbitrilor
A. Numirea arbitrului se face de catre parte prin alegere sau de catre Autoritatea de nominare prin desemnare, dintre arbitrii inscrisi pe Lista de arbitri a Curtii de Arbitraj.

Revocarea arbitrilor
B. Revocarea arbitrului se face pentru savarsirea uneia dintre urmatoarele fapte:
a) in situatia in care, dupa semnarea Actului de misiune, se renunta in mod nejustificat la misiunea de arbitru/supraarbitru;
b) in situatia in care, fara motiv justificat, nu participa la sedinta de arbitrare;
c) in situatia in care, fara motive temeinice, tergiverseaza solutionarea litigiului;
d) in situatia in care nu se pronunta hotararea in termenul stabilit prin intelegerea partilor sau prin dispozitiile prezentelor reguli;
e) in situatia in care nu se respecta caracterul confidential al arbitrajului;
f) in situatia in care incalca in mod repetat indatoririle ce ii revin.

Inlocuirea arbitrilor
C. Inlocuirea arbitrului se dispune in caz de abtinere, recuzare, revocare, renuntare, deces ori alte cauze de impiedicare, de catre partea care l-a ales, in termen de 5 zile de la data luarii la cunostinta a unei astfel de imprejurari, sau de catre Autoritatea de nominare, in termen de 3 zile, daca partea nu procedeaza la alegerea noului arbitru sau acesta a fost initial desemnat de Autoritatea de nominare.

Procedura revocarii
ART. 23
(1) Constatarea cazurilor de revocare poate fi facuta de orice membru al Colegiului Curtii si se analizeaza in Colegiu, care si decide in cazul in care arbitrul a fost ales de parti.
(2) Documentul intocmit potrivit alin. (1), cu avizul Colegiului, se inregistreaza la Secretariatul Curtii si se inainteaza, cand este cazul, Autoritatii de nominare, cu referat de revocare si inlocuire a arbitrului/supraarbitrului.

Recuzarea arbitrilor, asistentilor arbitrali si expertilor
ART. 24
(1) Recuzarea arbitrilor, asistentilor arbitrali si expertilor se supune dispozitiilor din Codul de procedura civila care privesc recuzarea judecatorilor.
(2) Cererea de recuzare se solutioneaza de tribunalul arbitral, fara participarea arbitrului recuzat, acesta fiind inlocuit de presedintele Curtii de Arbitraj, de prim-vicepresedinte sau de un arbitru desemnat de acestia.
ART. 25
(1) Recuzarea trebuie sa fie ceruta, sub sanctiunea decaderii, in termen de 10 zile de la data la care partea a luat cunostinta de numirea arbitrului sau, dupa caz, de la survenirea cauzei de recuzare.
(2) O parte nu poate recuza arbitrul pe care l-a numit decat pentru cauze survenite sau despre care a luat cunostinta dupa numire.

Abtinerea arbitrilor
ART. 26
Arbitrul/Supraarbitrul care, dupa semnarea Actului de misiune, constata ca in privinta sa exista o cauza de recuzare, care pune la indoiala independenta si impartialitatea sa, este obligat sa se abtina. Declaratia de abtinere se consemneaza in incheierea de sedinta, iar locul sau va fi luat de arbitrul/supraarbitrul supleant.

Incompatibilitati rezultate din calitatea de avocat
ART. 27
(1) Arbitrul care este si avocat, inscris pe tabloul avocatilor compatibili, nu poate intra in compunerea unui tribunal arbitral investit cu arbitrarea unui litigiu cu privire la care a desfasurat sau urmeaza a desfasura activitati avocatiale; de asemenea, nu poate reprezenta sau asista vreuna dintre partile aflate in acel litigiu in fata tribunalelor constituite sub egida Curtii de Arbitraj.
(2) Activitatile avocatiale prevazute la alin. (1) nu pot fi exercitate de avocatul care este si arbitru ales sau desemnat intr-un litigiu determinat, nici direct si nici prin substituirea de catre un alt avocat din cadrul formei de exercitare a profesiei de avocat din care el face parte.

Raspunderea arbitrilor
ART. 28
Arbitrii sunt raspunzatori de daunele cauzate partilor in conditiile dreptului comun in materie, pentru motivele prevazute la art. 22 lit. B din prezentele reguli.

CAPITOLUL IV
Procedura prearbitrala

SECTIUNEA I
Sesizarea Curtii de Arbitraj

Cererea de sesizare a Curtii de Arbitraj. Elemente
ART. 29
(1) Cererea prin care reclamantul sesizeaza Curtea de Arbitraj cu solutionarea unui litigiu, denumita cerere de arbitrare/actiune arbitrala, trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente:
a) numele si prenumele, domiciliul sau resedinta persoanei fizice ori, pentru persoanele juridice, denumirea si sediul acestora. De asemenea, se vor mentiona si codul numeric personal sau, dupa caz, codul unic de inregistrare ori codul de identificare fiscala, numarul de inmatriculare in registrul comertului sau de inscriere in registrul persoanelor juridice si contul bancar al reclamantului si al paratului, daca sunt cunoscute de reclamant. Daca reclamantul locuieste/isi are sediul in strainatate, va mentiona si domiciliul ales in Romania, unde urmeaza sa i se faca toate comunicarile privind litigiul arbitral;
b) numele si calitatea celui care reprezinta partea in proces, iar in cazul reprezentarii prin avocat, numele acestuia si sediul profesional. Dovada calitatii de reprezentant se va alatura cererii;
c) obiectul si valoarea cererii, precum si modalitatea prin care s-a ajuns la stabilirea acestei valori;
d) motivele de fapt si de drept pe care se sprijina fiecare capat de cerere, cu trimitere la inscrisurile doveditoare corespunzatoare sau la alte probe;
e) mentionarea conventiei arbitrale, anexandu-se copie de pe contractul in care este inserata sau copie de pe compromis;
f) semnatura partii si stampila, in cazul persoanelor juridice. Daca cererea este introdusa prin avocat, va fi semnata de acesta, aplicand stampila.
(2) Inscrisurile se depun in original sau in copie certificata de parte.
(3) Daca cererea de arbitrare sau inscrisurile sunt formulate intr-o limba straina, tribunalul arbitral, din oficiu sau la cerere, poate obliga partea sa prezinte o traducere a acesteia/acestora in limba romana sau intr-o limba internationala, daca arbitrajul este comercial ori civil international.
(4) Partile pot solicita in scris ca traducerea sa fie efectuata prin grija Secretariatului Curtii de Arbitraj.

Inregistrarea cererii
ART. 30
(1) Cererea astfel intocmita este inregistrata la Secretariatul Curtii de Arbitraj si va fi repartizata pentru efectuarea procedurii pregatitoare unui asistent arbitral, dupa criteriul alfabetic al numelui sau, in ordinea inregistrarii cauzelor.
(2) Data introducerii cererii de arbitrare se considera ziua inregistrarii acesteia la Secretariatul Curtii de Arbitraj, iar in cazul expedierii ei cu scrisoare recomandata prin posta, data prevazuta in stampila oficiului postal de expediere. Plicul se ataseaza cererii.

Documente remise partilor
ART. 31
(1) Asistentul arbitral, dupa ce cererea inregistrata i-a fost repartizata in lucru, va trimite partilor, impreuna cu Actul de instiintare, Codexul arbitral, Lista de arbitri, precum si orice alte documente care privesc litigiul arbitral.
(2) Fiecare parte are dreptul de a primi copii de pe toate documentele ce privesc litigiul si care provin de la cealalta parte.

Informatii comunicate reclamantului
ART. 32
Partile vor primi prin Actul de instiintare urmatoarele informatii:
(1) Reclamantul va fi incunostintat despre:
a) dreptul de a-si alege un arbitru titular si un arbitru supleant de pe Lista de arbitri si de a comunica Secretariatului Curtii alegerea sa;
b) obligatia completarii tuturor elementelor actiunii arbitrale;
c) obligatia financiara fata de Curtea de Arbitraj;
d) obligatia de a depune documentele care fac dovada sustinerilor din cererea de arbitrare pentru a fi comunicate celorlalte parti, in cazul in care nu au fost depuse odata cu cererea de arbitrare.

Informatii comunicate paratului
(2) Paratului i se vor comunica o copie de pe actiunea reclamantului si copii de pe actele depuse de reclamant si va fi incunostintat despre:
a) dreptul de a accepta arbitrul propus de reclamant ca arbitru unic sau de a-si alege un arbitru titular si un arbitru supleant de pe Lista de arbitri;
b) obligatia de a-si exprima pozitia cu privire la cererea reclamantului, prin intampinare.
Intampinarea are cuprinsul prevazut in Codul de procedura civila, iar dispozitiile art. 29 din prezentele reguli se aplica in mod corespunzator.
Nedepunerea intampinarii nu inseamna recunoasterea pretentiilor reclamantului, dar, daca din aceasta cauza litigiul se amana, paratul va putea fi obligat, la cererea reclamantului, la plata cheltuielilor cauzate prin amanare;
c) dreptul de a formula pretentii impotriva reclamantului din cererea de arbitrare prin cerere reconventionala, daca acestea deriva din acelasi raport juridic.
Cererea reconventionala trebuie sa indeplineasca aceleasi conditii ca si cererea de arbitrare si se solutioneaza odata cu aceasta. Cand insa numai cererea de arbitrare este in stare de a fi solutionata, cererea reconventionala poate fi solutionata separat. Tribunalul arbitral dispune in acest caz prin incheiere.

Alegerea arbitrului de catre reclamant
ART. 33
(1) In termen de 10 zile de la primirea Actului de instiintare, reclamantul are obligatia de a-si alege arbitrul si de a comunica Curtii daca intelege ca tribunalul arbitral sa fie alcatuit dintr-un arbitru unic.
(2) Optiunea reclamantului privitoare la alegerea arbitrului unic si a supleantului se comunica de catre asistentul arbitral paratului.

Alegerea arbitrului de catre parat
ART. 34
In termen de 10 zile de la primirea Actului de instiintare, paratul are urmatoarele optiuni:
a) sa comunice Secretariatului Curtii acceptul sau fata de propunerea reclamantului;
b) sa comunice Secretariatului Curtii alegerea unui alt arbitru de pe Lista de arbitri, care va alcatui, impreuna cu arbitrul propus de reclamant, tribunalul arbitral colegial;
c) sa nu comunice Secretariatului Curtii nicio optiune.

Natura juridica a termenelor
ART. 35
(1) Termenele prevazute la art. 33 alin. (1) si la art. 34 sunt termene de decadere. Calculul termenelor se face pe zile libere.
(2) Desemnarile facute de parti ulterior datei la care a fost sesizata Autoritatea de nominare pentru numirea arbitrilor sau a arbitrului unic sunt caduce.

Desemnarea tribunalului arbitral de catre Autoritatea de nominare
ART. 36
Daca in termenele prevazute in articolele precedente partile nu convin asupra unui arbitru unic sau nu isi aleg cate un arbitru de pe Lista de arbitri, tribunalul arbitral va fi desemnat de catre Autoritatea de nominare, in termen de 5 zile de la data implinirii termenelor acordate partilor.

Desemnarea supraarbitrului
ART. 37
In toate cazurile, supraarbitrul va fi desemnat de catre Autoritatea de nominare.

Alegerea/desemnarea arbitrului/supraarbitrului supleant
ART. 38
Atat partile, cat si Autoritatea de nominare au obligatia sa aleaga/desemneze un arbitru/supraarbitru supleant in acelasi timp cu alegerea/desemnarea arbitrului sau supraarbitrului titular.

Achitarea taxelor si a cheltuielilor arbitrale
ART. 39
(1) In termen de 10 zile de la data primirii Actului de instiintare, reclamantul trebuie sa achite taxele si cheltuielile arbitrale, in cuantumul stabilit de Secretariatul Curtii, potrivit Normelor privind taxele si cheltuielile arbitrale.
(2) Daca dovada platii taxei arbitrale nu se face in conditiile comunicate de catre Secretariatul Curtii, cererea de arbitrare se restituie reclamantului.

Fixarea termenului de arbitrare
ART. 40
(1) In termen de 5 zile de la data constituirii tribunalului arbitral, presedintele Curtii de Arbitraj sau, in lipsa acestuia, prim-vicepresedintele fixeaza termenul de arbitrare pentru cand partile vor fi citate.
(2) Termenul nu poate fi mai mic de 30 de zile de la data expedierii citatiilor catre parti.

SECTIUNEA a II-a
Comunicarea actelor de procedura

Comunicarea actelor de procedura
ART. 41
(1) Secretariatul Curtii de Arbitraj, prin asistentul arbitral caruia i-a fost repartizat in responsabilitate litigiul, asigura comunicarea actelor de procedura, prin orice mijloace care fac posibila transmiterea textului actului, si confirmarea primirii acestuia: scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau recipisa postala de predare, executor judecatoresc, posta rapida, posta electronica, telegrama, telex, telefax.
(2) Comunicarile telefonice vor fi consemnate in dosar printr-o nota telefonica de catre asistentul arbitral, cu mentionarea datei, orei convorbirii si a persoanei de contact.
(3) Inscrisurile comunicate partilor se considera inmanate si in cazul in care destinatarul a refuzat primirea sau nu s-a prezentat la oficiul postal pentru a le ridica, desi exista dovada avizarii sale.
(4) Inscrisurile pot fi comunicate si direct partii ori reprezentantului ei legal, sub semnatura certificata de asistentul arbitral sau de un agent al Secretariatului Curtii, cu precizarea datei inmanarii.
(5) Dovezile de comunicare se depun la dosarul litigiului.
(6) Comunicarile se fac, dupa caz, la adresa indicata de parte in cererea de arbitraj/intampinare/reconventionala ori in contractul sau corespondenta dintre parti.
(7) Nicio schimbare de adresa nu va fi luata in considerare daca nu a fost adusa la cunostinta, in scris, Secretariatului Curtii de Arbitraj sau tribunalului arbitral in sedinta.
(8) Cand reclamantul invedereaza, motivat, ca, desi a facut tot ce i-a stat in putinta, nu a reusit sa afle domiciliul/sediul paratului sau un alt loc unde ar putea fi citat potrivit legii, tribunalul arbitral va putea incuviinta citarea acestuia prin publicitate, dispozitiile din Codul de procedura civila aplicandu-se in mod corespunzator.
(9) Reclamantului sau paratului care are domiciliul/sediul in strainatate si care a fost citat pentru primul termen in conditiile prevazute de aceste reguli, dar nu si-a respectat obligatia de a-si alege un domiciliu in Romania unde urmeaza sa i se faca toate comunicarile privind litigiul arbitral, i se vor face comunicarile ulterioare prin scrisoare recomandata, recipisa de predare la Posta Romana a scrisorii, in cuprinsul careia vor fi mentionate actele ce se expediaza, tinand loc de dovada de indeplinire a procedurii.

SECTIUNEA a III-a
Cheltuielile arbitrale

Alcatuirea cheltuielilor arbitrale
ART. 42
Cheltuielile arbitrale cuprind: taxa arbitrala, cheltuielile de administrare a probelor, de traducere a actelor, cheltuielile privind dezbaterile, onorariile arbitrilor, onorariile avocatilor, ale expertilor si consilierilor, cheltuielile de deplasare a partilor, arbitrilor, martorilor, expertilor si consilierilor si alte cheltuieli generate de arbitrarea litigiului.

Taxa arbitrala
ART. 43
(1) Taxa arbitrala remunereaza serviciile prestate de Curtea de Arbitraj in organizarea si desfasurarea arbitrajului institutionalizat sau a arbitrajului ad-hoc.
(2) Secretariatul Curtii de Arbitraj va comunica partii taxa arbitrala obligatorie conform Normelor privind taxele si cheltuielile arbitrale.
(3) Cuantumul onorariilor stabilite la art. 1 alin. (1) lit. A si B din Normele privind taxele si cheltuielile arbitrale se raporteaza la un singur arbitru.
(4) Daca taxa arbitrala si celelalte cheltuieli arbitrale nu se platesc conform normelor sus-mentionate, nu se va da curs cererii respective si nici nu se va declansa procedura arbitrala.

Suportarea cheltuielilor de arbitrare
(5) Cheltuielile arbitrale se pot imparti potrivit intelegerii dintre parti.
(6) In lipsa unei asemenea intelegeri, cheltuielile arbitrale se suporta de partea care a cazut in pretentii, integral, sau, daca cererea de arbitrare este admisa in parte, cheltuiala reprezentand taxa arbitrala va fi acordata in functie de pretentiile admise. Tribunalul arbitral va acorda celelalte cheltuieli in masura in care va aprecia ca sunt justificate, in functie de utilitatea si necesitatea lor, raportate la circumstantele cauzei.

Micsorarea onorariilor
(7) Tribunalul arbitral va putea, din oficiu sau la cererea partii interesate, sa micsoreze onorariile avocatilor, expertilor, interpretilor ori de cate ori va constata, motivat, ca sunt nepotrivit de mari fata de valoarea litigiului sau de munca prestata. In cazul avocatilor, masura luata de tribunalul arbitral nu va avea niciun efect asupra raporturilor dintre avocat si clientul sau.

Plata de despagubiri
(8) Tribunalul arbitral poate obliga, la cerere, partea din a carei culpa s-au cauzat celeilalte parti cheltuieli inutile la plata acestora, cu titlu de despagubiri.

SECTIUNEA a IV-a
Constituirea tribunalului arbitral

Modalitati de constituire a tribunalului arbitral
ART. 44
Constituirea tribunalului arbitral se face, dupa caz, astfel:
a) in momentul acceptarii de catre parat a arbitrului unic ales de reclamant de pe Lista de arbitri;
b) in momentul desemnarii unui arbitru unic/arbitru sau arbitru supleant de catre Autoritatea de nominare, in conditiile termenelor procedurale prevazute la art. 33 alin. (1) si art. 34 din prezentele reguli;
c) in momentul desemnarii supraarbitrului, in cazul in care partile si-au ales cate un arbitru si Autoritatea de nominare a desemnat un supraarbitru;
d) in cazul in care numai una dintre parti si-a ales arbitru, iar arbitrul celeilalte parti a fost desemnat de Autoritatea de nominare, in momentul desemnarii supraarbitrului;
e) in cazul in care niciuna dintre parti nu si-a ales arbitru, in momentul desemnarii celor 2 arbitri si a supraarbitrului de catre Autoritatea de nominare.

Investirea cu privire la solutionarea litigiului
ART. 45
Tribunalul arbitral este constituit, dupa semnarea Actului de misiune de catre arbitri, pe data acceptarii insarcinarii de catre supraarbitru ori, dupa caz, a acceptarii misiunii de catre arbitrul unic si marcheaza investirea cu privire la solutionarea litigiului.

Durata procedurii de constituire a tribunalului arbitral
ART. 46
Constituirea tribunalului arbitral se face in termen de 30 de zile de la data primirii de catre parat a Actului de instiintare prevazut la art. 34.

Obligatia asistentului arbitral
ART. 47
Asistentul arbitral are obligatia de a pune la dispozitia tribunalului arbitral mapa continand practica arbitrala in materie.

SECTIUNEA a V-a
Actul de misiune

Definitie. Continut
ART. 48
(1) Actul de misiune este documentul cu regim special cuprins intr-un formular tipizat conform anexelor nr. 1 si 1A*) sau, dupa caz, anexelor nr. 2 si 2A*) la prezentele reguli, in care se consemneaza:
a) acceptul arbitrului/supraarbitrului si al supleantului;
b) refuzul arbitrului/supraarbitrului si al supleantului de a face parte din tribunalul arbitral;
c) angajamentul de prioritate fata de orice alta activitate a membrilor tribunalului arbitral;
d) declaratia sub semnatura privata ca nu se afla in niciuna dintre cauzele de incompatibilitate;
e) partile si reprezentantii legali ai acestora;
f) obiectul litigiului;
g) numele asistentului arbitral caruia i s-a repartizat litigiul in responsabilitate;
h) semnatura arbitrului/supraarbitrului si a asistentului arbitral.
————
*) Anexele nr. 1, 1A, 2 si 2A se comunica persoanelor interesate.

Refuzul de acceptare a misiunii
(2) In caz de refuz al arbitrului, supraarbitrului, precum si al supleantului de a accepta misiunea, se aplica dispozitiile privitoare la inlocuirea acestora.

SECTIUNEA a VI-a
Luarea masurilor asiguratorii

Procedura prearbitrala
ART. 49
(1) Oricare dintre partile aflate in procedura prearbitrala poate cere instantei judecatoresti competente sa incuviinteze masuri asiguratorii si masuri vremelnice cu privire la obiectul litigiului sau sa constate anumite imprejurari de fapt.
(2) Incuviintarea acestor masuri va fi adusa la cunostinta tribunalului arbitral de catre partea care le-a cerut pana la prima zi de infatisare.

Procedura arbitrala
ART. 50
(1) In procedura arbitrala in cursul arbitrajului, masurile asiguratorii si masurile vremelnice, precum si constatarea anumitor imprejurari de fapt sunt incuviintate de tribunalul arbitral, in conditiile legii.
(2) In caz de impotrivire, masurile dispuse prin hotararea pronuntata de tribunalul arbitral se executa in conditiile in care se executa hotararea instantei judecatoresti.

SECTIUNEA a VII-a
Termenul si locul arbitrajului

Termenul arbitrajului
ART. 51
Daca partile nu au convenit altfel, tribunalul arbitral trebuie sa pronunte hotararea in termen de cel mult 6 luni de la data constituirii sale.

Suspendarea termenului
ART. 52
Termenul se suspenda pe timpul solutionarii exceptiei de neconstitutionalitate sau al judecarii unei cereri incidente adresate instantei judecatoresti competente ori al completarii tribunalului arbitral, conform dispozitiilor art. 23 din prezentele reguli.

Prelungirea termenului
ART. 53
(1) Partile pot consimti oricand in cursul litigiului la prelungirea termenului arbitrajului, fie in scris, fie prin declaratie orala data in fata tribunalului arbitral si consemnata in incheierea de sedinta.
(2) Pentru motive temeinice, tribunalul arbitral poate dispune, prin incheiere motivata, prelungirea termenului de arbitraj cu cel mult doua luni.
(3) Termenul se prelungeste de drept cu doua luni in cazul incetarii persoanei juridice sau al decesului uneia dintre parti.

Caducitatea arbitrajului
ART. 54
Trecerea termenului privind solutionarea litigiului nu poate sa constituie un motiv de caducitate a arbitrajului, afara de cazul cand una dintre parti a notificat celeilalte parti si tribunalului arbitral pana la prima zi de infatisare ca intelege sa invoce caducitatea.

Locul arbitrajului
ART. 55
(1) Locul arbitrajului este la sediul Curtii de Arbitraj prevazut in art. 2 din Regulamentul Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei.
(2) Daca partile, de comun acord, solicita expres si motivat tribunalului arbitral ca sedintele de arbitrare sa se desfasoare intr-un alt loc, tribunalul arbitral poate aproba, prin incheiere motivata, solicitarea partilor. Cheltuielile ocazionate cu acest prilej se suporta de catre parti in mod egal.

CAPITOLUL V
Procedura arbitrala

SECTIUNEA I
Infatisari si dezbateri

Prima zi de infatisare
ART. 56
(1) Termenul acordat in conditiile art. 40 se considera prima zi de infatisare, daca partile legal citate pot pune concluzii.
(2) Intampinarea se depune sub pedeapsa decaderii, cu 5 zile inainte de data primului termen.
(3) Cererea reconventionala poate fi depusa odata cu intampinarea sau cel mai tarziu pana la prima zi de infatisare.
(4) La acest termen partile au obligatia sa raspunda tribunalului arbitral:
a) daca au primit Codexul arbitral;
b) daca au nelamuriri in legatura cu Regulamentul Curtii si cu prezentele reguli;
c) daca au obiectii in legatura cu competenta si constituirea tribunalului arbitral;
d) daca doresc sa se impace;
e) daca au de invocat exceptii relative;
f) daca inteleg sa se judece in echitate;
g) daca mai au de depus cereri, memorii sau alte inscrisuri.
(5) Raspunsurile se vor consemna in incheierea de sedinta.

Obligatii de sedinta ale asistentului arbitral
ART. 57
Asistentul arbitral are obligatia ca la fiecare termen sa sustina referatul litigiului astfel:
– anunta litigiul aflat pe rolul tribunalului arbitral;
– face apelul nominal al partilor;
– declara indeplinirea sau neindeplinirea procedurii de citare;
– prezinta stadiul de arbitrare a litigiului in raport cu incheierea precedenta.

Etape procedurale administrate in forma scrisa
ART. 58
Tribunalul arbitral poate incuviinta ca anumite etape ale procedurii, cu exceptia audierii martorilor si expertilor, precum si a formularii concluziilor asupra fondului, sa se realizeze prin corespondenta, in forma letrica sau electronica.

Celeritatea arbitrajului
ART. 59
Cand procedura de citare este legal indeplinita, arbitrajul, chiar si asupra fondului, poate continua in ziua urmatoare sau la termene scurte, succesive, date in cunostinta partilor.

Termenul in cunostinta
ART. 60
Partea care a fost prezenta sau reprezentata legal la un termen nu va fi citata in tot cursul arbitrajului, fiind presupus ca are termen in cunostinta, afara de cazul in care se dispune altfel prin prezentele reguli.

Preschimbarea termenului
ART. 61
Termenul luat in cunostinta sau pentru care au fost trimise citatiile nu poate fi preschimbat decat pentru motive temeinice de catre tribunalul arbitral, cu citarea partilor.

Neprezentarea partii
ART. 62
(1) Neprezentarea partii legal citate nu impiedica dezbaterea litigiului, afara numai daca partea lipsa nu va solicita prin cererea primita de tribunalul arbitral, cel mai tarziu in preziua dezbaterii, amanarea litigiului pentru motive temeinice, incunostintand in acelasi timp si cealalta parte. Amanarea se poate acorda o singura data.

Amanarea cauzei
(2) Amanarea se poate dispune la inceputul sedintei arbitrale si de catre un singur arbitru.

Judecarea pe baza actelor de la dosar
(3) Oricare dintre parti poate cere, in scris, ca solutionarea litigiului sa se faca in lipsa sa doar pe baza actelor de la dosar.

Lipsa partilor
ART. 63
(1) Daca ambele parti, desi legal citate, nu se prezinta la termen, tribunalul arbitral va solutiona litigiul, in afara de cazul in care s-a cerut amanarea pentru motive temeinice.
(2) Tribunalul arbitral poate, de asemenea, sa amane solutionarea litigiului, cu citarea partilor, daca apreciaza ca este necesara prezenta lor la dezbateri ori administrarea unor probe.

Prezenta partilor la dezbateri
ART. 64
(1) Partile pot participa la dezbaterea litigiului personal sau prin reprezentanti legali si pot fi asistate de avocati, consilieri, interpreti sau alte persoane.

Prezenta altor persoane la dezbateri
(2) Cu acordul partilor si cu incuviintarea tribunalului arbitral, la sedintele de dezbatere a litigiului pot participa si alte persoane.

Incheierea de sedinta
ART. 65
(1) Dezbaterile arbitrale vor fi consemnate in incheierea de sedinta.
(2) Orice dispozitie a tribunalului arbitral va fi consemnata in incheiere si va fi motivata.
(3) Incheierea de sedinta va cuprinde, pe langa mentiunile prevazute la art. 79 alin. (1) lit. a) si b), si urmatoarele mentiuni:
a) modalitatea de indeplinire a procedurii de citare;
b) o scurta descriere a desfasurarii sedintei;
c) cererile si sustinerile partilor;
d) motivele pe care se sprijina masurile dispuse;
e) dispozitivul;
f) semnaturile arbitrilor si semnatura asistentului arbitral.
(4) Partile au dreptul sa ia cunostinta de continutul incheierilor si de actele dosarului.
(5) La cererea partilor sau din oficiu, tribunalul arbitral poate indrepta sau completa incheierea de sedinta printr-o alta incheiere.
(6) Partilor li se comunica, la cerere, copie de pe incheierea de sedinta prin grija asistentului arbitral. Cererea se face in sedinta sau separat, caz in care se depune la Secretariatul Curtii de Arbitraj.

SECTIUNEA a II-a
Probatiunea. Exceptii

Sarcina probei
ART. 66
(1) Fiecare dintre parti are sarcina sa dovedeasca faptele pe care isi intemeiaza in litigiu pretentia sau apararea.
(2) In vederea solutionarii litigiului, tribunalul arbitral poate cere partilor explicatii scrise cu privire la obiectul cererii si faptele litigiului si poate dispune administrarea oricarei probe prevazute de lege.

Aprecierea probelor
(3) Aprecierea probelor se face de arbitri potrivit convingerii lor, bazata pe motive de fapt si de drept.

Absenta juramantului
ART. 67
Ascultarea martorilor si a expertilor se face fara prestare de juramant.

Exceptii care pot fi invocate pana la prima zi de infatisare
ART. 68
Orice exceptie privind existenta sau validitatea conventiei arbitrale, constituirea tribunalului arbitral, limitele insarcinarii arbitrilor, precum si orice alta exceptie trebuie invocata, expres sub sanctiunea decaderii, prin intampinare sau cel mai tarziu la prima zi de infatisare.

Invocarea exceptiilor de ordine publica
ART. 69
(1) Exceptiile de ordine publica pot fi invocate oricand pe parcursul litigiului arbitral, daca Codul de procedura civila si prezentele reguli nu prevad in mod expres altfel.
(2) Necompetenta tribunalului arbitral nu mai poate fi invocata dupa ce partile si-au nominalizat arbitrii si paratul a formulat, fara sa invoce acest aspect, intampinare sau cerere reconventionala.

Exceptia de neconstitutionalitate
ART. 70
(1) Exceptia de neconstitutionalitate privind legile si ordonantele poate fi invocata la cererea oricareia dintre parti sau, din oficiu, de catre tribunalul arbitral, in conditiile legii privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale.
(2) Sesizarea Curtii Constitutionale se dispune de tribunalul arbitral in fata caruia s-a invocat exceptia de neconstitutionalitate, printr-o incheiere care va cuprinde punctele de vedere ale partilor, opinia tribunalului arbitral asupra exceptiei si va fi insotita de dovezile depuse de parti.
(3) Daca exceptia a fost invocata din oficiu, incheierea trebuie motivata, cuprinzand si sustinerile partilor, precum si dovezile necesare.
(4) Daca exceptia este inadmisibila, fiind contrara dispozitiilor legii de organizare si functionare a Curtii Constitutionale, tribunalul arbitral o va respinge printr-o incheiere motivata, fara a mai sesiza Curtea Constitutionala.
(5) Incheierea de sesizare impreuna cu anexele se transmit Curtii Constitutionale cu o adresa de inaintare, sub semnatura presedintelui Curtii de Arbitraj.

Depunerea de cereri, memorii si inscrisuri
ART. 71
(1) Orice cereri si memorii ale partilor si orice inscrisuri vor fi depuse cel mai tarziu pana la prima zi de infatisare si comunicate partilor prin grija asistentului arbitral.

Probe solicitate dupa prima zi de infatisare
(2) Probele care nu au fost cerute in conditiile prevazute la alin. (1) nu vor mai putea fi invocate in cursul arbitrajului, afara de cazurile in care:
a) necesitatea probei ar reiesi din dezbateri;
b) administrarea probei nu pricinuieste amanarea solutionarii litigiului.

Acoperirea neregularitatilor de procedura
ART. 72
(1) Neregularitatea actelor de procedura se acopera daca partea nu a invocat-o la prima zi de infatisare ce a urmat dupa aceasta neregularitate si inainte de a pune concluzii in fond.
(2) Nimeni nu poate invoca neregularitatea pricinuita prin propriul sau fapt.

SECTIUNEA a III-a
Hotararea arbitrala

Sentinta arbitrala
ART. 73
(1) Procedura arbitrala ia sfarsit prin pronuntarea unei hotarari arbitrale, denumita sentinta arbitrala.
(2) Daca paratul recunoaste o parte din pretentiile reclamantului, tribunalul arbitral, la cererea acestuia, va da o sentinta partiala, in masura recunoasterii.
(3) Daca reclamantul renunta la arbitrare sau la insusi dreptul pretins, mai inainte de constituirea tribunalului arbitral, procedura arbitrala se inchide printr-o incheiere a presedintelui Curtii de Arbitraj, in urma intocmirii unui referat de catre asistentul arbitral sef.

Solutionarea litigiului
ART. 74
(1) Tribunalul arbitral solutioneaza litigiul in temeiul contractului principal si actelor aditionale la contract, al probelor administrate si al normelor de drept aplicabile, tinand seama, cand este cazul, si de uzantele comerciale.
(2) Pe baza acordului expres al partilor, tribunalul arbitral poate solutiona litigiul in echitate. In acest caz, hotararea se da pe baza convingerii intime a tribunalului arbitral, prin atenuarea aplicarii riguroase a normelor de drept.

Inchiderea dezbaterilor
ART. 75
(1) De indata ce tribunalul arbitral va considera ca toate imprejurarile cauzei sunt suficient lamurite, inchide dezbaterile, trecand la deliberare si pronuntarea hotararii in sedinta secreta, cu participarea tuturor membrilor sai.
(2) Pronuntarea hotararii poate fi amanata cu cel mult 15 zile, sub conditia incadrarii in termenul arbitrajului prevazut pentru solutionarea litigiului.

Luarea hotararii
ART. 76
(1) Cand tribunalul arbitral este compus dintr-un numar fara sot de arbitri, hotararea se ia, daca nu se intruneste unanimitatea, cu majoritate de voturi.
(2) Arbitrul care a avut o alta parere isi va redacta si va semna opinia separata, cu aratarea considerentelor pe care aceasta se sprijina.

Repunerea cauzei pe rol
ART. 77
Daca in cadrul deliberarii si mai inainte de pronuntarea hotararii tribunalul arbitral considera ca sunt necesare noi lamuriri, va pronunta o incheiere si litigiul va fi repus pe rol in vederea unor dezbateri suplimentare, stabilindu-se un nou termen de arbitrare, cu citarea partilor, sub conditia incadrarii in termenul arbitrajului stabilit pentru respectivul litigiu.

Dispozitivul sentintei arbitrale
ART. 78
(1) Indata dupa deliberare si pronuntarea solutiei se intocmeste dispozitivul sentintei, care se semneaza de toti membrii tribunalului arbitral.
(2) Daca exista opinie separata, aceasta se va mentiona in dispozitiv.
(3) Dispozitivul pronuntat se adnoteaza olograf de catre arbitrul unic sau supraarbitru, sub semnatura membrilor tribunalului arbitral, de indata, se ataseaza dosarului si se trece de catre asistentul arbitral in condica de sedinte arbitrale, cel mai tarziu a doua zi dupa pronuntare, cu exceptia dispozitivului hotararilor de expedient, care nu se adnoteaza olograf.

Redactarea sentintei arbitrale. Elementele componente ale acesteia
ART. 79
(1) Sentinta arbitrala se redacteaza in scris si trebuie sa cuprinda:
a) componenta nominala a tribunalului arbitral, numele asistentului arbitral, locul si data pronuntarii hotararii;
b) numele partilor, domiciliul sau resedinta ori, dupa caz, denumirea si sediul, precum si numele reprezentantilor legali ai partilor si ale celorlalte persoane care au participat la dezbaterea litigiului;
c) mentionarea conventiei arbitrale in temeiul careia s-a procedat la arbitraj;
d) obiectul litigiului si sustinerile pe scurt ale partilor;
e) motivele de fapt si de drept ale hotararii, iar in cazul arbitrajului in echitate, ratiunea care a fundamentat solutia;
f) dispozitivul;
g) semnaturile tuturor arbitrilor, precum si semnatura asistentului arbitral, sub rezerva art. 76 si a alin. (2) si (3) din prezentul articol.
(2) Daca unul dintre arbitri este impiedicat sa semneze hotararea, se va face mentiune despre cauza impiedicarii, cu confirmarea, sub semnatura, a supraarbitrului, iar in cazul impiedicarii supraarbitrului, sub semnatura presedintelui Curtii de Arbitraj sau, in lipsa acestuia, a prim-vicepresedintelui Curtii.
(3) In cazul in care asistentul arbitral este in imposibilitate sa semneze, hotararea va fi semnata de asistentul arbitral sef sau de inlocuitorul acestuia, facandu-se mentiune despre cauza care a impiedicat asistentul arbitral sa semneze hotararea.

Indreptarea erorilor materiale
ART. 80
Erorile sau omisiunile cu privire la numele, calitatea si sustinerile partilor sau cele de calcul, precum si orice alte erori materiale din sentintele arbitrale sau din incheieri pot fi indreptate din oficiu sau la cererea oricareia dintre parti.
ART. 81
(1) Cererea partii interesate se formuleaza in termen de 15 zile de la data primirii sentintei, iar in cazul incheierilor, cel mai tarziu la termenul urmator. Indreptarea din oficiu se poate face oricand.
(2) Tribunalul arbitral se pronunta asupra cererii prin incheiere.
(3) Partile vor fi citate numai daca tribunalul arbitral socoteste ca este necesar sa dea anumite lamuriri.
(4) Incheierea se va atasa la sentinta, atat in dosarul litigiului, cat si in dosarul de hotarari al Curtii de Arbitraj, iar daca s-a facut din oficiu, se va comunica si partilor.

Lamurirea dispozitivului
ART. 82
(1) In cazul in care sunt necesare lamuriri cu privire la intelesul, intinderea si aplicarea dispozitivului sentintei arbitrale ori aceasta cuprinde dispozitii potrivnice, oricare dintre parti poate cere tribunalului arbitral care a pronuntat sentinta sa lamureasca dispozitivul sau sa inlature dispozitiile potrivnice, in termen de 15 zile de la data primirii sentintei.
(2) Tribunalul arbitral va rezolva cererea de urgenta, prin incheiere, cu citarea partilor.
(3) Prevederile art. 81 alin. (4) teza intai se aplica in mod corespunzator.

Completarea hotararilor
ART. 83
(1) Daca prin sentinta data tribunalul arbitral a omis sa se pronunte asupra unui capat de cerere principal sau accesoriu ori asupra unei cereri conexe sau incidentale, se poate cere completarea sentintei in termen de 15 zile de la data primirii ei.
(2) Cererea se solutioneaza de urgenta, cu citarea partilor, prin sentinta separata.
(3) Prevederile art. 81 alin. (4) teza intai se aplica in mod corespunzator.
(4) Dispozitiile prezentului articol se aplica si in cazul cand tribunalul arbitral a omis sa se pronunte asupra cererilor martorilor, expertilor, traducatorilor, interpretilor sau aparatorilor, cu privire la drepturile lor.

Cai de atac
ART. 84
(1) Incheierile pronuntate in temeiul art. 81 si 82, ca si sentinta arbitrala pronuntata potrivit art. 83 alin. (1) pot fi desfiintate numai prin actiune in anulare.
(2) Partile nu pot fi obligate la plata cheltuielilor legate de indreptarea, lamurirea sau completarea hotararii.

Comunicarea sentintei
ART. 85
Sentinta arbitrala va fi redactata si semnata in cel mult o luna de la data pronuntarii ei. Pentru ratiuni bine intemeiate presedintele Curtii de Arbitraj poate prelungi acest termen cu cel mult 30 de zile.

SECTIUNEA a IV-a
Caracterul si executarea sentintei arbitrale

Sentinta arbitrala
ART. 86
(1) Sentinta arbitrala este definitiva si obligatorie. Ea se duce la indeplinire de bunavoie de partea impotriva careia s-a pronuntat, de indata sau in termenul aratat in sentinta.
(2) Asistentul arbitral al litigiului are obligatia de a comunica partilor sentinta arbitrala in termen de 3 zile de la data redactarii.
(3) Sentinta arbitrala comunicata partilor are efectele unei hotarari judecatoresti definitive si obligatorii.

Investirea cu formula executorie
ART. 87
(1) La cererea partii castigatoare, sentinta arbitrala se investeste cu formula executorie, conform legii.
(2) Cererea de investire se introduce la instanta judecatoreasca competenta de la sediul Curtii de Arbitraj.

Titlu executoriu
ART. 88
Sentinta arbitrala investita cu formula executorie constituie titlu executoriu si se executa silit intocmai ca o hotarare judecatoreasca.

Desfiintarea sentintei arbitrale
ART. 89
Sentinta arbitrala poate fi desfiintata numai prin actiune in anulare pentru unul dintre urmatoarele motive:
a) litigiul nu era susceptibil de solutionare pe calea arbitrajului;
b) tribunalul arbitral a solutionat litigiul fara sa existe o conventie arbitrala sau in temeiul unei conventii nule ori inoperante;
c) partea a lipsit la termenul cand au avut loc dezbaterile si procedura de citare nu a fost legal indeplinita;
d) hotararea a fost pronuntata dupa expirarea termenului arbitrajului stabilit de tribunalul arbitral;
e) tribunalul arbitral s-a pronuntat asupra unor lucruri care nu s-au cerut sau nu s-a pronuntat asupra unui lucru cerut ori s-a dat mai mult decat s-a cerut;
f) hotararea arbitrala nu cuprinde dispozitivul si motivele, nu arata data si locul pronuntarii, nu este semnata de arbitri;
g) dispozitivul hotararii arbitrale cuprinde dispozitii care nu se pot duce la indeplinire;
h) hotararea arbitrala incalca ordinea publica, bunele moravuri ori dispozitii imperative ale legii.
ART. 90
(1) Partile nu pot renunta prin conventia arbitrala la dreptul de a introduce actiunea in anulare impotriva hotararii arbitrale.
(2) Renuntarea la acest drept se poate face insa dupa pronuntarea hotararii arbitrale.
ART. 91
Actiunea in anulare poate fi introdusa in termen de o luna de la data primirii hotararii arbitrale, direct la instanta competenta potrivit legii, careia i se va trimite dosarul litigiului de indata ce s-a primit solicitarea prin grija Secretariatului Curtii de Arbitraj.

SECTIUNEA a V-a
Scoaterea de pe rol a litigiului. Perimarea

Scoaterea cauzei de pe rol
ART. 92
(1) In cazul in care desfasurarea normala a litigiului este impiedicata din vina reclamantului, prin neindeplinirea obligatiilor prevazute de prezentele reguli, reclamantului i se va face o instiintare scrisa, prin care i se indica obligatiile ce ii revin, cu un termen de 10 zile pentru ducerea lor la indeplinire, precum si consecintele neconformarii.
(2) Daca reclamantul nu raspunde sau nu se conformeaza obligatiilor ce ii revin in termenul stabilit, litigiul se scoate de pe rol prin rezolutia presedintelui Curtii de Arbitraj sau, in lipsa acestuia, de prim-vicepresedintele Curtii, iar actiunea arbitrala se restituie reclamantului, taxa arbitrala ramanand bine platita.

Perimarea cererii de arbitrare
ART. 93
(1) Cererea de arbitrare se perima de drept daca a ramas in nelucrare din vina partii timp de 6 luni.
(2) Perimarea se constata din oficiu sau la cererea partii interesate.
(3) In ambele cazuri, presedintele Curtii de Arbitraj sau, in lipsa acestuia, prim-vicepresedintele Curtii fixeaza termen si dispune citarea de urgenta a partilor, precum si intocmirea de catre Secretariatul Curtii a unui referat asupra actelor de procedura in legatura cu perimarea.
(4) Tribunalul arbitral va fi compus dintr-un arbitru unic in persoana unui membru al Colegiului Curtii desemnat de presedintele Curtii de Arbitraj sau, in lipsa acestuia, de prim-vicepresedintele Curtii.
(5) In cazul in care tribunalul arbitral a fost constituit si litigiul se afla in curs de solutionare, perimarea se pronunta de tribunalul arbitral in componenta stabilita.
(6) Daca procedura de citare a uneia dintre parti nu a fost indeplinita din cauza ca adresa nu a fost cunoscuta ori s-a mutat fara a se cunoaste noua adresa sau se refuza primirea ori se constata lipsa oricarei persoane la domiciliul sau sediul indicat in actele dosarului, aceasta parte va fi citata in procedura de perimare, prin afisare la usa Secretariatului Curtii de Arbitraj.

CAPITOLUL VI
Dispozitii speciale privind arbitrajul comercial international

Reguli aplicabile
ART. 94
In litigiile comerciale internationale se aplica, pe langa prezentele reguli, si prevederile conventiilor internationale la care Romania este parte.

Determinarea legii aplicabile
ART. 95
(1) Partile sunt libere sa determine prin intelegerea lor scrisa legea aplicabila fondului litigiului.
(2) In lipsa unei atare determinari, se aplica legea stabilita de tribunalul arbitral pe baza normelor conflictuale pertinente.

Durata termenelor
ART. 96
(1) In arbitrajul comercial international, durata termenelor prevazute pentru solutionarea litigiului intern se dubleaza.
(2) Daca partile nu au convenit altfel, tribunalul arbitral pronunta hotararea in termen de cel mult 12 luni de la data constituirii.

Limba in care au loc dezbaterile
ART. 97
(1) Dezbaterea litigiului in fata tribunalului arbitral se face in limba stabilita prin conventia arbitrala sau, daca nu s-a prevazut nimic in aceasta privinta ori nu a intervenit o intelegere ulterioara scrisa intre parti, dezbaterea se va face intr-o limba de circulatie internationala agreata de tribunalul arbitral.
(2) Daca o parte nu cunoaste limba in care se desfasoara dezbaterea, la cererea si pe cheltuiala ei, tribunalul arbitral ii asigura serviciile unui interpret.
(3) Partile pot sa participe la dezbateri cu interpretul lor.

CAPITOLUL VII
Alte dispozitii

Arbitraj institutionalizat
ART. 98
In cazul in care s-a incredintat Curtii de Arbitraj de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei organizarea unui arbitraj, acesta capata caracter de arbitraj institutionalizat si prezentele reguli devin obligatorii pentru parti, chiar daca conventia arbitrala contine alte prevederi.

Alegerea modalitatii de arbitrare
ART. 99
Daca conventia arbitrala contine prevederi diferite fata de dispozitiile cuprinse in partea I a prezentelor reguli, iar reclamantul nu intelege ca litigiul sa se solutioneze conform arbitrajului institutionalizat, organizarea si solutionarea litigiului se supun normelor de procedura ale arbitrajului ad-hoc prevazute in partea a II-a a prezentelor reguli.

PARTEA a II-a

CAPITOLUL VIII
Arbitrajul ad-hoc

SECTIUNEA I
Dispozitii generale

Arbitraj ad-hoc
ART. 100
Arbitrajul organizat prin conventia arbitrala incheiata intre parti de catre o terta persoana se numeste arbitraj voluntar sau arbitraj ad-hoc.

Asistenta acordata de Curtea de Arbitraj
ART. 101
(1) In cazul unui arbitraj ad-hoc organizat de parti pentru solutionarea unui litigiu determinat, Curtea de Arbitraj le poate acorda asistenta, la cererea lor comuna sau a uneia dintre ele, urmata de acceptarea celeilalte parti, formulata in scris, si cu plata taxei arbitrale potrivit Normelor privind taxele si cheltuielile arbitrale.
(2) Asistenta Curtii de Arbitraj in arbitrajul ad-hoc consta in urmatoarele activitati sau numai in unele dintre ele, potrivit intelegerii cu partile:
a) furnizarea, la cererea arbitrilor, de date, informatii sau documentatii referitoare la solutiile doctrinare si jurisprudentiale intr-o anumita problema;
b) asigurarea accesului la serviciile de secretariat ale arbitrajului, constand in operatiuni privind primirea, inregistrarea si evidenta corespondentei, citarea partilor si comunicarea actelor, emiterea diverselor instiintari catre parti si arbitri, consemnarea dezbaterilor in incheieri de sedinta, indosarierea actelor, intocmirea si pastrarea registrelor, precum si orice alte asemenea lucrari necesare bunei desfasurari a arbitrajului;
c) asigurarea unui spatiu corespunzator pentru desfasurarea arbitrajului;
d) urmarirea si facilitarea arbitrajului astfel incat acesta sa se desfasoare in bune conditii si sa se finalizeze in termenul stabilit;
e) examinarea, la cererea tribunalului arbitral si a partilor, a proiectului de hotarare arbitrala sub aspectul formei si/sau al unor probleme de drept, fara insa a se impieta asupra libertatii de decizie a arbitrilor.

SECTIUNEA a II-a
Dispozitii procedurale incidente

Sediul materiei
ART. 102
Arbitrajul ad-hoc se desfasoara conform dispozitiilor cuprinse in Codul roman de procedura civila, cartea a IV-a “Despre arbitraj”, si dispozitiilor art. 4 alin. 2 si alin. 3 din Conventia europeana de arbitraj comercial international, incheiata la Geneva la 21 aprilie 1961.
ART. 103
Tribunalul arbitral ales de parti, compus dintr-un arbitru unic sau din mai multi arbitri, se supune dispozitiilor prevazute la art. 3, cu referire la arbitrajul ad-hoc.

CAPITOLUL IX
Dispozitii tranzitorii si finale

Intrarea in vigoare
ART. 104
(1) Prezentele reguli intra in vigoare la data de 25 martie 2010.

Dispozitii tranzitorii
(2) Litigiile in curs de solutionare la data intrarii in vigoare a prezentelor reguli se vor solutiona in conformitate cu regulile de procedura aplicabile la data sesizarii Curtii.
(3) Litigiile suspendate la data intrarii in vigoare a prezentelor reguli vor fi supuse, la reluarea judecatii, actualelor reguli.
(4) Litigiile inregistrate la Secretariatul Curtii de Arbitraj Comercial International dupa data adoptarii prezentelor reguli se supun acestor norme de procedura.

Abrogarea dispozitiilor contrare
(5) De la data intrarii in vigoare orice alte dispozitii contrare se abroga.

Dreptul aplicabil
ART. 105
Tribunalul arbitral va aplica dreptul comun in materia procedurii civile, precum si dispozitiile cuprinse in Conventia europeana de arbitraj comercial international, incheiata la Geneva la 21 aprilie 1961, si, respectiv, dispozitiile Regulamentului de arbitraj al Comisiei Natiunilor Unite pentru Drept Comercial International, adoptat la 15 decembrie 1976 (UNCITRAL), in masura in care respectivele dispozitii nu contravin prezentelor reguli.

Anexe
ART. 106
In anexele nr. 3 si 4 se reproduc modele de conventii arbitrale, respectiv “Clauza compromisorie” si “Compromisul,” recomandate de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close