Modificarea si completarea Procedurii de gestionare a documentelor administrative de insotire, intocmite in cazul deplasarii produselor accizabile in regim suspensiv

In M. Of. nr. 202 din 31 martie 2010 a fost publicat Ordinul ministrului finantelor publice nr. 804/2010 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 110/2007 privind aprobarea Procedurii de gestionare a documentelor administrative de insotire, intocmite in cazul deplasarii produselor accizabile in regim suspensiv.
Din cuprins:
ART. I – Ordinul ministrului finantelor publice nr. 110/2007 privind aprobarea Procedurii de gestionare a documentelor administrative de insotire, intocmite in cazul deplasarii produselor accizabile in regim suspensiv, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 121 din 19 februarie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Sintagma “compartimentul de identificare, analiza, investigatii si schimb de informatii privind circulatia produselor accizabile din cadrul directiilor judetene pentru accize si operatiuni vamale” se inlocuieste cu sintagma “compartimentul de specialitate din cadrul directiilor judetene pentru accize si operatiuni vamale sau a municipiului Bucuresti ori al birourilor vamale”.
2. La articolul 5, alineatul (3) se abroga.
3. La articolul 6, litera g) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“g) transmiterea mesajelor prealabile de informare sau de alerta, precum si a cererilor de verificare a miscarilor sau a raspunsurilor la aceste solicitari, prevazute la art. 23 si 24 din Regulamentul (CE) nr. 2.073/2004 al Consiliului din 16 noiembrie 2004 privind cooperarea administrativa in domeniul accizelor, catre compartimentul de legaturi pentru accize din cadrul Directiei supraveghere accize si operatiuni vamale;”.
4. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 8 – Compartimentul de schimb international de informatii are ca atributii principale urmatoarele:
a) transmite catre Serviciul central de legaturi, periodic sau la cerere, informatii si date necesare gestionarii activitatii de cooperare administrativa intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si autoritatile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene;
b) primeste informatiile si datele transmise de Serviciul central de legaturi, referitoare la contribuabilii care efectueaza tranzactii intracomunitare;
c) organizeaza si gestioneaza evidenta solicitarilor, informatiilor si datelor primite si a celor transmise de la/catre Serviciul central de legaturi;
d) efectueaza sau solicita structurilor competente, cu avizul sefului ierarhic superior si al directorului executiv adjunct coordonator, efectuarea de actiuni de inspectie fiscala, in vederea solutionarii solicitarilor primite de la Serviciul central de legaturi;
e) asigura si urmareste respectarea termenelor de solutionare a solicitarilor primite de la Serviciul central de legaturi;
f) colaboreaza cu compartimentele de inspectie fiscala in pregatirea si desfasurarea actiunilor de inspectie fiscala la contribuabilii care efectueaza tranzactii intracomunitare;
g) participa la elaborarea tematicilor si metodologiilor in domeniul inspectiei fiscale a operatiunilor intracomunitare;
h) verifica modul de aplicare de catre organele de inspectie fiscala a metodologiilor si procedurilor din domeniul inspectiei fiscale a operatiunilor intracomunitare;
i) indruma activitatea organelor de inspectie fiscala in cazul inspectiei fiscale la contribuabilii care efectueaza tranzactii intracomunitare;
j) primeste din partea compartimentelor de inspectie fiscala solicitari destinate altor state membre ale Uniunii Europene, pentru verificarea unor tranzactii intracomunitare ale contribuabililor romani, si le transmite Serviciului central de legaturi;
k) intocmeste periodic raportari catre Serviciul central de legaturi si/sau catre conducerea directiei.”
5. Dupa articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 8^1, cu urmatorul cuprins:
“ART. 8^1 – Compartimentul de legaturi pentru accize din cadrul Directiei supraveghere accize si operatiuni vamale are ca atributii principale urmatoarele:
a) receptioneaza din partea statelor membre mesajele de alerta prealabila pentru livrarile in regim suspensiv de accize ce au Romania ca tara de destinatie si transmite operativ aceste mesaje structurilor teritoriale competente, in vederea efectuarii verificarilor ce se impun;
b) primeste din partea structurilor teritoriale mesajele de alerta prealabila pentru livrarile in regim suspensiv de accize ce au ca destinatie alte state membre si transmite operativ raspunsurile la aceste mesaje structurilor teritoriale competente;
c) receptioneaza din partea statelor membre solicitarile avand ca scop verificarea unor livrari intracomunitare de produse accizabile primite de catre operatorii romani in regim suspensiv de accize si transmite operativ aceste solicitari structurilor teritoriale competente in vederea efectuarii verificarilor ce se impun;
d) primeste din partea structurilor teritoriale solicitari destinate altor state membre de verificare a unor tranzactii intracomunitare de produse accizabile expediate/primite, in regim suspensiv de accize, de catre operatori economici romani. Ulterior, raspunsurile primite din partea statelor membre la solicitarile respective le comunica solicitantilor;
e) raspunde, in limita competentelor, solicitarilor referitoare la livrarile intracomunitare de produse accizabile in regim suspensiv de accize sosite de la alte autoritati locale;
f) raspunde oricarei solicitari care priveste schimbul de informatii in domeniul accizelor, conform reglementarilor europene.”
6. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 9 – Directia generala de tehnologia informatiei din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si Directia de tehnologia informatiei, comunicatii si statistica vamala din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor asigura realizarea, implementarea si suportul tehnic pentru aplicatiile informatice-suport pentru aplicarea procedurilor de gestionare a documentelor administrative de insotire, intocmite in cazul deplasarii produselor accizabile in regim suspensiv de accize.”
7. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 10 – Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de tehnologia informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Directia supraveghere accize si operatiuni vamale, Directia de tehnologia informatiei, comunicatii si statistica vamala, directiile judetene pentru accize si operatiuni vamale si a municipiului Bucuresti si birourile vamale cu competente in gestionarea documentului administrativ de insotire din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.”
8. Anexa nr. 1 “Procedura de gestionare a documentelor administrative de insotire, intocmite in cazul deplasarii produselor accizabile in regim suspensiv” se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.
9. Anexa nr. 2 “Procedura de stabilire si de identificare a gradului de risc fiscal in cazul produselor accizabile expediate din Romania, in regim suspensiv, pe teritoriul comunitar” se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.
ART. II – Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.
ART. III – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close