O.U.G. nr. 22/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

In M. Of. nr. 201 din 30 martie 2010 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
Din cuprins:
In contextul in care o parte importanta a operatorilor economici se confrunta inca cu dificultati ca urmare a crizei economice si implicit a restrangerii cererii interne si externe, situatie care afecteaza capacitatea de plata a acestora,
tinand seama de faptul ca platile anticipate urmeaza a fi efectuate incepand cu 1 aprilie 2010,
in scopul sustinerii mediului de afaceri si in vederea perfectionarii continue a legislatiei fiscale,
tinand seama de faptul ca nepromovarea prezentului act normativ ar avea drept consecinte negative accentuarea dificultatilor inregistrate de operatorii economici, in special cele legate de lichiditate,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

ART. I – Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 18, dupa alineatul (4) se introduc doua noi alineate, alineatele (5) si (6), cu urmatorul cuprins:
“(5) Contribuabilii prevazuti la art. 34 alin. (1) lit. b) efectueaza pentru trimestrele I – III comparatia impozitului pe profit trimestrial cu impozitul minim prevazut la alin. (3), recalculat in mod corespunzator pentru trimestrul respectiv, prin impartirea impozitului minim anual la 12 si inmultirea cu numarul de luni aferente trimestrului respectiv. In situatia in care perioada impozabila incepe sau se incheie in cursul unui trimestru, impozitul minim prevazut la alin. (3) se recalculeaza corespunzator numarului de zile aferente trimestrului respectiv. Pentru definitivarea impozitului pe profit datorat se efectueaza comparatia impozitului pe profit anual cu impozitul minim anual prevazut la alin. (3).
(6) In situatia in care perioada impozabila incepe sau se incheie in cursul anului, pentru definitivarea impozitului pe profit datorat se efectueaza comparatia impozitului pe profit aferent perioadei respective cu impozitul minim anual prevazut la alin. (3), recalculat in mod corespunzator pentru aceeasi perioada.”
2. La articolul 34 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“b) contribuabilii, altii decat cei prevazuti la lit. a), au obligatia de a declara si plati impozitul pe profit trimestrial pana la data de 25 inclusiv a primei luni urmatoare trimestrului pentru care se calculeaza impozitul, daca in prezentul articol nu se prevede altfel. Incepand cu anul 2012, acesti contribuabili urmeaza sa aplice sistemul platilor anticipate prevazut pentru contribuabilii mentionati la lit. a).”
3. La articolul 34, dupa alineatul (18) se introduce un nou alineat, alineatul (19), cu urmatorul cuprins:
“(19) Prin exceptie de la prevederile alin. (6), contribuabilii prevazuti la alin. (1) lit. a), infiintati in cursul anului precedent, care nu au fost obligati la plata impozitului minim si care la sfarsitul anului fiscal in care s-au infiintat inregistreaza pierdere fiscala, efectueaza trimestrial plati anticipate in contul impozitului pe profit in suma de o patrime din impozitul minim anual, prevazut la art. 18 alin. (3), recalculat in mod corespunzator pentru perioada impozabila aferenta anului in care s-au infiintat.”
ART. II – Prin exceptie de la dispozitiile art. 4 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica pentru determinarea impozitului pe profit incepand cu anul 2010.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close