Decizie a ICCJ privind interpretarea dispozitiilor art. 13 raportat la art. 47 din Legea nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii

Dispozitiile art. 13 raportat la art. 47 din Legea nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii se interpreteaza in sensul ca indemnizatia de dispozitiv lunara in cuantum de 25% din salariul de baza, prevazuta de art. 13 din acest act normativ, se acorda functionarilor publici si personalului contractual care isi desfasoara activitatea in cadrul Ministerului Administratiei si Internelor si in institutiile publice din subordinea ministerului, precum si personalului care isi desfasoara activitatea in serviciile comunitare din subordinea consiliilor locale si a prefecturilor care au beneficiat de acest drept salarial si inainte de transfer sau detasare din cadrul fostului Minister de Interne
In M. Of. nr. 217 din 7 aprilie 2010 a fost publicata Decizia nr. 37/2009 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Sectile Unite.
Din cuprins:
Dosar nr. 23/2009
Sub presedintia doamnei judecator Lidia Barbulescu, presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie,
Inalta Curte de Casatie si Justitie, constituita in Sectii Unite, in conformitate cu dispozitiile art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, s-a intrunit pentru a examina recursul in interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie cu privire la interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 47 din Legea nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii, cu modificarile si completarile ulterioare, raportat la art. 13 din acelasi act normativ, cu referire la posibilitatea acordarii indemnizatiei de dispozitiv lunare in cuantum de 25% din salariul de baza tuturor functionarilor publici si personalului contractual care isi desfasoara activitatea in domeniul administratiei publice locale.
Sectiile Unite au fost constituite cu respectarea dispozitiilor art. 34 din Legea nr. 304/2004, republicata, fiind prezenti 67 de judecatori din 103 aflati in functie.
Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a fost reprezentat de procuror Antoaneta Florea – procuror sef al Biroului de reprezentare din cadrul Sectiei judiciare – Serviciul judiciar civil.
Reprezentanta procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a sustinut recursul in interesul legii, punand concluzii pentru admiterea acestuia in sensul de a se stabili ca indemnizatia de dispozitiv lunara in cuantum de 25% din salariul de baza, prevazuta de art. 13 din Legea nr. 138/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, se acorda functionarilor publici si personalului contractual care isi desfasoara activitatea in cadrul Ministerului Administratiei si Internelor si in institutiile publice din subordinea acestuia, precum si personalului care isi desfasoara activitatea in serviciile comunitare din subordinea consiliilor locale si a prefecturilor care au beneficiat de acest drept salarial si inainte de transfer sau detasare din cadrul fostului Minister de Interne.

SECTIILE UNITE,
deliberand asupra recursului in interesul legii, constata urmatoarele:
In practica instantelor de judecata s-a constatat ca nu exista un punct de vedere unitar cu privire la interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 47 din Legea nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii, cu modificarile si completarile ulterioare, raportat la art. 13 din acelasi act normativ, cu referire la posibilitatea acordarii indemnizatiei de dispozitiv lunare in cuantum de 25% din salariul de baza tuturor functionarilor publici si personalului contractual care isi desfasoara activitatea in domeniul administratiei publice locale.
Astfel, unele instante au admis actiunile formulate de functionarii publici si personalul contractual care isi desfasoara activitatea in domeniul administratiei publice locale si au obligat primariile si consiliile locale la alocarea, calcularea si plata catre reclamanti a drepturilor banesti reprezentand indemnizatia de dispozitiv lunara in cuantum de 25% din salariul de baza.
In motivarea acestei solutii s-a retinut ca sunt incidente dispozitiile art. 13 din Legea nr. 138/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit carora cadrele militare in activitate, militarii angajati pe baza de contract si salariatii civili beneficiaza de o indemnizatie de dispozitiv lunara de 25% din solda de functie, solda de grad, solda de merit, indemnizatia de comanda si gradatii, respectiv din salariul de baza.
S-a retinut, de asemenea, ca ulterior aparitiei Legii nr. 138/1999, Ministerul de Interne si Ministerul Administratiei Publice s-au reorganizat prin comasare, formand Ministerul Administratiei si Internelor si, prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 496/2003 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului de interne nr. 275/2002 privind aplicarea prevederilor legale referitoare la salarizarea personalului militar si civil din Ministerul de Interne, s-a dispus ca indemnizatia de dispozitiv se acorda si personalului civil care isi desfasoara activitatea in domeniul administratiei publice, fara a distinge intre administratia publica centrala si cea locala.
Totodata, in ordinul mentionat a fost definita sintagma “personal civil”, continuta de art. 47 din Legea nr. 138/1999 ca reprezentand functionarii publici si personalul contractual din Ministerul Administratiei si Internelor, prevazandu-se ca acest personal beneficiaza de drepturile stabilite prin Legea nr. 138/1999, cu exceptia celui din domeniul administratiei publice, care beneficiaza doar de dreptul prevazut la art. 13 din aceeasi lege, precum si de drepturile prevazute in reglementarile in vigoare aplicabile salariatilor omologi din sectorul bugetar.
Alte instante, dimpotriva, au respins actiunile avand ca obiect plata indemnizatiei de dispozitiv reglementata de art. 13 din Legea nr. 138/1999, formulate de functionarii publici si personalul contractual care isi desfasoara activitatea in administratia publica locala.
In motivare s-a aratat ca Legea nr. 138/1999, astfel cum rezulta din insusi titlul ei, stabileste modalitatea de salarizare si acordare a altor drepturi numai pentru personalul militar din institutiile publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii.
Astfel, potrivit prevederilor art. 47 din legea mentionata, numai personalul civil din ministerele si institutiile centrale enumerate in art. 1 beneficiaza de unele drepturi prevazute de acest act normativ, iar conform art. 49, personalul civil care desfasoara activitati in conditii similare cu cele ale cadrelor militare beneficiaza de primele, sporurile si indemnizatiile acordate acestora.
S-a aratat, de asemenea, ca prevederile din Legea nr. 138/1999 si din Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 496/2003 referitoare la indemnizatia de dispozitiv in cuantum de 25% din salariul de baza nu sunt aplicabile si altor categorii de functionari publici si personal angajat pe baza de contract care isi desfasoara activitatea in administratia publica locala, Ministerul Administratiei si Internelor neavand nicio atributie in privinta salarizarii acestor categorii profesionale, intrucat administratia publica locala nu face parte din structurile acestui minister.
S-a apreciat, prin recursul in interesul legii, ca aceste din urma instante au interpretat si aplicat corect dispozitiile legii.
In legatura cu aceasta problema de drept, in privinta careia s-a constatat ca instantele nu au un punct de vedere unitar, se retin urmatoarele:
In conformitate cu art. 1 din Legea nr. 138/1999 “dispozitiile prezentei legi se aplica personalului militar si civil din cadrul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului de Interne, Serviciului Roman de Informatii, Serviciului de Informatii Externe, Serviciului de Protectie si Paza, Serviciului de Telecomunicatii Speciale si Ministerului Justitiei”.
Art. 13 din Legea nr. 138/1999 prevede: “cadrele militare in activitate, militarii angajati pe baza de contract si salariatii civili beneficiaza de o indemnizatie de dispozitiv lunara de 25% din solda de functie, solda de grad, solda de merit, indemnizatia de comanda si gradatii, respectiv din salariul de baza.”
Prin prevederile art. 47 din aceeasi lege se arata ca “personalul civil din ministerele si institutiile centrale prevazute la art. 1 beneficiaza de drepturile salariale reglementate in legislatia aplicabila in sectorul bugetar si de unele drepturi salariale prevazute de prezenta lege”, iar art. 49 stipuleaza ca “personalul civil din ministerele si institutiile centrale prevazute la art. 47, care desfasoara activitati in conditii similare cu cele ale cadrelor militare, beneficiaza de primele, sporurile si indemnizatiile acordate acestora, potrivit prevederilor aplicabile cadrelor militare in activitate”.
Dispozitiile legale sus-mentionate contin o enumerare limitativa si sunt aplicabile personalului militar si civil din institutiile mentionate la art. 1 din lege, astfel ca nu exista niciun temei pentru ca drepturile salariale suplimentare constand in indemnizatia de dispozitiv lunara de 25% din salariul de baza sa poata fi recunoscute si acordate tuturor functionarilor publici si personalului contractual din administratia publica locala.
Aceste dispozitii legale nu au devenit aplicabile functionarilor publici si personalului contractual din administratia publica locala nici dupa ce Ministerului Administratiei si Internelor i-au fost stabilite unele atributii in domeniul administratiei publice caci stabilirea respectivelor atributii nu semnifica includerea administratiei publice locale in structurile acestui minister, pentru a se putea considera ca Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 496/2003 ar fi privit si aceste categorii profesionale.
Prin acte normative succesive, ca urmare a unor reorganizari, denumirea Ministerului de Interne a fost schimbata de mai multe ori in decursul timpului, ocazie cu care s-a dispus si asupra atributiilor acestui minister, precum si cu privire la institutii publice si structuri ce urmau sa isi desfasoare activitatea in subordinea sa si, desigur, cu privire la situatia personalului sau si al acelor institutii.
Astfel, conform prevederilor art. 14 alin. (1) lit. a) si b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor (in prezent abrogata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008, cu modificarile si completarile ulterioare), acestui minister rezultat prin unificarea fostului Minister de Interne cu fostul Minister al Administratiei i s-au stabilit atributii atat in domeniul administratiei publice, cat si in cel al ordinii si sigurantei publice, iar potrivit dispozitiilor art. 17 alin. (2) si (3) din acelasi act normativ, personalul Ministerului de Interne si cel al Ministerului Administratiei a fost transferat in interesul serviciului si numit pe functii la Ministerul Administratiei si Internelor, in conditiile legii, beneficiind de drepturile dobandite anterior, conform legislatiei, precum si, in limita bugetului aprobat, de indemnizatii si sporuri specifice institutiilor din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala.
Cu aceasta ocazie, personalul din cadrul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, Inspectoratului National pentru Evidenta Persoanelor si Directiei Generale de Pasapoarte, care a activat anterior in domeniul ordinii si sigurantei publice din fostul Minister de Interne, a fost transferat in domeniul administratiei publice centrale din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor, potrivit dispozitiilor art. 11 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/2003.
Ulterior, conform prevederilor art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale, aprobata prin Legea nr. 98/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, a fost infiintat Ministerul Internelor si Reformei Administrative, prin reorganizarea Ministerului Administratiei si Internelor, in subordinea noului minister fiind trecute institutiile centrale mentionate in art. 13 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.
Totodata, potrivit prevederilor art. 18 alin. (2) si (3) din aceasta din urma ordonanta de urgenta, personalul ministerului reorganizat a fost transferat in interesul serviciului, cu mentinerea functiilor detinute si a drepturilor salariale dobandite anterior, la ministerul rezultat din reorganizare.
In urma acestei masuri, in domeniul administratiei publice din Ministerul Internelor si Reformei Administrative a fost transferat personalul din structurile prevazute la art. 13 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.
In prezent, in urma reorganizarii Ministerului Internelor si Reformei Administrative dispuse prin art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale, aprobata prin Legea nr. 186/2009, a avut loc din nou infiintarea Ministerului Administratiei si Internelor, iar conform art. 21 din ordonanta, acesta a preluat personalul ministerului reorganizat, personal care si-a mentinut nivelul salarizarii prevazut prin actele normative in vigoare, asa cum se arata in art. 22 alin. (7) din acelasi act normativ.
Pe parcursul succesiunii de acte normative care au vizat reorganizarea aceluiasi minister, mai exact in baza art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/2003, a fost emis Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 496/2003 privind modificarea Ordinului ministrului de interne nr. 275/2002 pentru aplicarea prevederilor legale referitoare la salarizarea personalului militar si civil din Ministerul de Interne.
Din examinarea dispozitiilor ordinului se observa va acesta a fost emis, printre altele, in vederea clarificarii unor aspecte privind modalitatea de salarizare a personalului civil transferat in domeniul administratiei publice din structurile aflate in subordinea fostului Minister de Interne, deoarece Ordinul ministrului de interne nr. 275/2002 fusese adoptat anterior reorganizarii ministerului, astfel ca se referea numai la personalul civil din institutiile cu activitate in domeniul ordinii publice.
Potrivit pct. 9.2 din ordin: “Indemnizatia de dispozitiv se acorda si personalului care isi desfasoara activitatea in domeniul administratiei publice”, iar la pct. 31.1 se arata ca “prin personal civil se intelege functionarii publici si personalul contractual din Ministerul Administratiei si Internelor”.
La acelasi punct al ordinului se precizeaza ca “personalul civil din Ministerul Administratiei si Internelor beneficiaza de drepturile stabilite prin prezenta lege, cu exceptia celui din domeniul administratiei publice, care beneficiaza doar de dreptul prevazut de art. 13 din lege, precum si de cele prevazute in reglementarile in vigoare aplicabile salariatilor analogi din sectorul bugetar”.
Asadar, prin dispozitiile acestui ordin nu s-a acordat dreptul salarial constand in indemnizatia de dispozitiv altui personal civil (functionari publici si personal contractual) din domeniul administratiei publice, decat cel aflat in subordinea Ministerului Administratiei si Internelor, in conditiile in care, asa cum s-a mentionat anterior, acestui minister i-au fost stabilite atributii atat in domeniul ordinii si sigurantei publice, cat si in cel al administratiei publice.
Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 496/2003 nu s-a referit si nici nu se putea referi la vreo categorie de personal din administratia publica locala, caci autoritatile prin care aceasta se realizeaza nu se afla in raport de subordonare nici fata de Ministerul de Interne, nici fata de vreo alta autoritate a statului, ci functioneaza potrivit principiilor descentralizarii, autonomiei locale si deconcentrarii serviciilor publice, asa cum se stabileste prin art. 120 alin. 1 din Constitutia Romaniei, republicata, si art. 2 alin. (1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Asa cum s-a aratat, prin ordonantele de urgenta ce au fost mentionate se stabileste ca functionarii publici si personalul contractual ce au beneficiat de indemnizatia de dispozitiv lunara cat timp au fost incadrati la Ministerul Administratiei si Internelor vor continua sa aiba respectivul drept si dupa transferul lor in structurile administratiei publice centrale din subordinea acestui minister.
Ulterior, conform prevederilor art. 18 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, personalul fostului Minister al Administratiei si Internelor a fost transferat in interesul serviciului la Ministerul Internelor si Reformei Administrative cu mentinerea functiilor detinute si a drepturilor salariale dobandite anterior.
Pe de alta parte, potrivit dispozitiilor art. 4 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 84/2001 privind infiintarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 372/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2004 pentru modificarea si completarea unor acte normative in vederea stabilirii cadrului organizatoric si functional corespunzator desfasurarii activitatilor de eliberare si evidenta a cartilor de identitate, actelor de stare civila, pasapoartelor simple, permiselor de conducere si certificatelor de inmatriculare a vehiculelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 520/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, au fost infiintate in subordinea consiliilor locale ale comunelor, oraselor si municipiilor servicii publice comunitare locale de evidenta a persoanelor, prin reorganizarea compartimentelor de stare civila din aparatul propriu al consiliilor locale si al formatiunilor locale de evidenta a populatiei din structura Ministerului Administratiei si Internelor.
Potrivit art. 24^1 alin. (2) din acelasi act normativ, astfel cum a fost modificat prin art. II pct. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2005 pentru modificarea si completarea unor acte normative in vederea stabilirii cadrului organizatoric si functional corespunzator desfasurarii activitatilor de eliberare si evidenta a cartilor de identitate, actelor de stare civila, pasapoartelor simple, permiselor de conducere si certificatelor de inmatriculare a vehiculelor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 349/2005, personalul serviciilor comunitare de evidenta a persoanelor este detasat de la Ministerul Administratiei si Internelor, in conditiile legii, pastrandu-si toate drepturile anterior dobandite.
Solutii legislative similare au fost adoptate si prin Ordonanta Guvernului nr. 83/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple si serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 362/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, in sensul ca personalul acestor servicii comunitare organizate in cadrul prefecturilor judetene si al Prefecturii Municipiului Bucuresti, in baza art. 15^1 si 15^2 din actul normativ mentionat, este transferat din structura Ministerului Administratiei si Internelor, pastrandu-si toate drepturile anterior dobandite.
Astfel fiind, in afara de militarii si salariatii civili (functionari publici si personal contractual) din Ministerul Internelor si Reformei Administrative (in prezent Ministerul Administratiei si Internelor) si din institutiile publice aflate in subordinea ministerului, indemnizatia de dispozitiv prevazuta de art. 13 raportat la art. 47 din Legea nr. 138/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, se acorda si urmatoarelor categorii de personal:
– personalului civil al serviciilor comunitare de evidenta a persoanelor care sunt organizate si functioneaza in subordinea consiliilor locale, in temeiul dispozitiilor cu caracter special ale art. 24^1 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 84/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 372/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, in considerarea faptului ca este incadrat la Ministerul Administratiei si Internelor (fost Ministerul Internelor si Reformei Administrative) si este detasat la aceste servicii comunitare, pastrandu-si toate drepturile anterior dobandite;
– personalului civil al serviciilor comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple si al serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor organizate in cadrul prefecturilor judetene si al Prefecturii Municipiului Bucuresti in temeiul dispozitiilor cu caracter special ale art. 15^1 si 15^2 din Ordonanta Guvernului nr. 83/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 362/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, in considerarea faptului ca isi pastreaza toate drepturile dobandite anterior transferului din structura Ministerului Administratiei si Internelor la aceste servicii comunitare.
Prin urmare, este evident faptul ca nu pot beneficia de indemnizatia de dispozitiv alte categorii de functionari publici sau personal contractual care, desi la un moment dat au avut beneficiul acestui drept salarial, in considerarea faptului ca au facut parte din structuri ale Ministerului Administratiei si Internelor, dar care in prezent nu se mai incadreaza in niciuna dintre ipotezele juridice prezentate.
De asemenea, este evident faptul ca nu pot beneficia de indemnizatia de dispozitiv toti functionarii publici si personalul contractual din cadrul autoritatilor administratiei publice locale, intrucat nici aceste categorii de personal nu se incadreaza in vreuna dintre ipotezele juridice prezentate.
Daca legiuitorul ar fi dorit acordarea indemnizatiei de dispozitiv de 25% din salariul de baza tuturor functionarilor publici si personalului contractual din administratia publica locala, ar fi prevazut in mod expres o atare posibilitate.
Nu se poate sustine ca exista discriminare, in sensul dispozitiilor art. 14 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului si art. 16 din Constitutia Romaniei, republicata, in ceea ce priveste salarizarea functionarilor publici si personalului contractual transferat in structurile administratiei publice, institutiile publice si organele de specialitate ale administratiei publice centrale din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor, precum si a celui detasat, respectiv transferat in serviciile publice comunitare din subordinea consiliilor locale ori a prefecturilor si celelalte categorii de functionari publici si personal contractual care isi desfasoara activitatea in alte institutii si servicii publice din administratia locala, intrucat personalul care a lucrat in structurile fostului Minister de Interne a beneficiat de sporul de dispozitiv, iar prin prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 63/2003, ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2007, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 221/2008, aprobata prin Legea nr. 186/2009, acte normative succesive care au reglementat masuri de reorganizare a acestui minister, s-a prevazut ca personalul din cadrul sau isi pastreaza drepturile dobandite anterior.
Curtea Europeana a Drepturilor Omului, in jurisprudenta sa constanta, legata de aplicarea garantiei instituita de art. 14 din Conventie, a subliniat ca o diferenta de tratament are natura discriminatorie numai daca nu se bazeaza pe o justificare rezonabila si obiectiva, adica nu urmareste un scop legitim sau daca nu exista un raport de proportionalitate intre mijloacele folosite si scopul urmarit.
De asemenea, Curtea a statuat ca statele dispun de o anumita marja de apreciere pentru a determina daca si in ce masura diferentele dintre situatiile analoage sunt de natura sa justifice un tratament diferit, iar autoritatile nationale competente raman libere sa aleaga masurile pe care le socotesc potrivite pentru atingerea unui scop legitim.
Or, in esenta, acordarea de catre legiuitor a acestui drept salarial categoriilor profesionale ce au fost aratate isi are justificarea in complexitatea si gradul de dificultate al sarcinilor de serviciu, precum si al responsabilitatilor ce le revin.
Totodata, este evident ca nu ne aflam in prezenta unor situatii analoage tratate diferentiat.
In consecinta, in temeiul dispozitiilor art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 329 alin. 2 si 3 din Codul de procedura civila, urmeaza a se admite recursul in interesul legii si a se decide in sensul considerentelor de mai sus.

PENTRU ACESTE MOTIVE
In numele legii
DECID:

Admit recursul in interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.
Dispozitiile art. 13 raportat la art. 47 din Legea nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii se interpreteaza in sensul ca indemnizatia de dispozitiv lunara in cuantum de 25% din salariul de baza, prevazuta de art. 13 din acest act normativ, se acorda functionarilor publici si personalului contractual care isi desfasoara activitatea in cadrul Ministerului Administratiei si Internelor si in institutiile publice din subordinea ministerului, precum si personalului care isi desfasoara activitatea in serviciile comunitare din subordinea consiliilor locale si a prefecturilor care au beneficiat de acest drept salarial si inainte de transfer sau detasare din cadrul fostului Minister de Interne.
Obligatorie, potrivit art. 329 alin. 3 din Codul de procedura civila.
Pronuntata in sedinta publica astazi, 14 decembrie 2009.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close