Formularele necesare si instructiunile de utilizare a acestora, privind realizarea creantelor bugetare ale Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii, precum si modelul legitimatiei de executor fiscal

In M. Of. nr. 222 din  8 aprilie 2010 a fost publicata Decizia  presedintelui Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii nr. 199/2010 pentru aprobarea formularelor necesare si a instructiunilor de utilizare a acestora, privind realizarea creantelor bugetare ale Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii, precum si a modelului legitimatiei de executor fiscal.
Din cuprins:
ART. 1 – (1) Se aproba modelul si continutul formularelor necesare in activitatea de colectare a creantelor bugetare ale Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii, reglementata prin titlul VIII “Colectarea creantelor fiscale” din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa cum urmeaza:
– Nota privind compensarea tarifelor, amenzilor sau a altor obligatii de plata catre bugetul Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii – anexa I.1.a;
– Decizie referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor principale datorate bugetului Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii – anexa I.2.a;
– Proces-verbal privind calculul dobanzilor, penalitatilor/majorarilor de intarziere, amenzilor administrative sau al altor sume prevazute in titlul executoriu – anexa I.3.a;
– Proces-verbal de constatare – anexa I.4.a;
– Decizie privind instituirea masurilor asiguratorii – anexa I.5.a;
– Adresa de infiintare a popririi asiguratorii – anexa I.6.a;
– Adresa de infiintare a popririi asiguratorii asupra disponibilitatilor din conturi bancare – anexa I.7.a;
– Proces-verbal de sechestru asigurator pentru bunuri mobile – anexa I.8.a;
– Proces-verbal de sechestru asigurator pentru bunuri imobile – anexa I.9.a;
– Decizie privind ridicarea masurilor asiguratorii – anexa I.10.a;
– Somatie – anexa I.11.a;
– Adresa de infiintare a popririi – anexa I.12.a;
– Adresa de infiintare a popririi asupra disponibilitatilor din conturi bancare – anexa I.13.a;
– Decizie privind suspendarea temporara a executarii silite prin poprirea conturilor bancare – anexa I.14.a;
– Proces-verbal de sechestru pentru bunuri mobile – anexa I.15.a;
– Proces-verbal de sechestru pentru bunuri imobile – anexa I.16.a;
– Proces-verbal de numire administrator-sechestru – anexa I.17.a;
– Nota privind aprobarea valorificarii bunurilor prin intelegerea partilor – anexa I.18.a;
– Proces-verbal privind vanzarea directa de bunuri mobile – anexa I.19.a;
– Proces-verbal privind vanzarea directa de bunuri imobile sau de ansamblu de bunuri – anexa I.20.a;
– Anunt privind vanzarea de bunuri mobile – anexa I.21.a;
– Anunt privind vanzarea de bunuri imobile sau ansamblu de bunuri – anexa I.22.a;
– Decizie privind numirea comisiei de organizare a vanzarii la licitatie – anexa I.23.a;
– Proces-verbal privind desfasurarea si rezultatul licitatiei pentru bunuri mobile – anexa I.24.a;
– Proces-verbal privind desfasurarea si rezultatul licitatiei pentru bunuri imobile sau pentru ansamblu de bunuri – anexa I.25.a;
– Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri mobile – anexa I.26.a;
– Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri imobile sau pentru ansamblu de bunuri – anexa I.27.a;
– Proces-verbal de predare-primire – anexa I.28.a;
– Proces-verbal privind eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executarea silita – anexa I.29.a;
– Proces-verbal de constatare a starii de insolvabilitate – anexa I.30.a;
– Decizie privind anularea obligatiilor bugetare – anexa I.31.a;
– Proces-verbal de constatare a implinirii termenului de prescriptie a dreptului de a cere executarea silita – anexa I.32.a;
– Decizie privind stabilirea raspunderii altor persoane decat debitorul declarat insolvabil – anexa I.33.a;
– Nota privind restituirea unor sume de la bugetul Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii – anexa I.34.a;
– Proces-verbal privind imposibilitatea comunicarii – anexa I.35.a;
– Anunt privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate – anexa I.36.a;
– Proces-verbal privind cheltuielile de executare silita – anexa I.37.a;
– Instiintare privind stingerea creantelor bugetare – anexa I.38.a.
(2) Se aproba modelul legitimatiei de executor fiscal al Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii, prevazut in anexa II.
ART. 2 – (1) Formularele prevazute la art. 1 alin. (1) se completeaza potrivit instructiunilor prevazute in anexele I.1.b – I.38.b si se editeaza cu ajutorul tehnicii de calcul.
(2) In situatia in care sunt utilizate de catre structura centrala a Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii, formularele prevazute in anexele I.3.a, I.6.a, I.7.a, I.11.a, I.12.a, I.13.a, I.18.a, I.19.a, I.20.a, I.21.a, I.22.a, I.26.a, I.27.a, I.29.a, I.30.a, I.32.a, I.37.a, I.38.a vor fi avizate de catre seful compartimentului cu atributii privind emiterea, evidenta si executarea titlurilor de creanta.
(3) Anexele I.1.a – I.38.b si II*) fac parte integranta din prezenta decizie.
————
*) Anexele I.1.a – I.38.b si II se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 222 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

ART. 3 – Prezenta decizie se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la 3 zile de la publicare.
ART. 4 – Pe data intrarii in vigoare a prezentei decizii se abroga Decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii nr. 811/EN/2003 privind organizarea activitatii de colectare a creantelor bugetare ale Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 826 si 826 bis din 21 noiembrie 2003, Decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii nr. 187/EN/2005 pentru aprobarea formularelor necesare si a instructiunilor de utilizare a acestora, privind realizarea creantelor bugetare ale Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii, precum si a modelului legitimatiei de executor fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 721 si 721 bis din 9 august 2005, precum si orice alte prevederi contrare prezentei decizii.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close