Modificarea si completarea Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative

In M. Of. nr. 215 din 6 aprilie 2010 a fost publicata Legea nr. 60/2010 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 61/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative.
Din cuprins:
ART. I – Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61 din 3 iunie 2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 390 din 9 iunie 2009, cu urmatoarele modificari si completari:
1. La articolul unic, inaintea punctului 1 se introduce un nou punct, cu urmatorul cuprins:
“- La articolul 6^1, alineatul (7) se abroga.”
2. La articolul unic punctul 1, articolul 25 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Solutii pentru situatii tranzitorii
ART. 25
Proiectul de act normativ trebuie sa cuprinda solutii legislative pentru situatii tranzitorii, in cazul in care prin noua reglementare sunt afectate raporturi sau situatii juridice nascute sub vechea reglementare, dar care nu si-au produs in intregime efectele pana la data intrarii in vigoare a noii reglementari. De asemenea, proiectul trebuie sa cuprinda, daca este cazul, masuri legislative privind solutionarea conflictului dintre acte normative de categorii diferite, cu respectarea principiului ierarhiei actelor normative.”
3. La articolul unic punctul 2, litera d) a alineatului (1) al articolului 29 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“d) studii de impact – in cazul proiectelor de legi de importanta si complexitate deosebita si al proiectelor de legi de aprobare a ordonantelor emise de Guvern in temeiul unei legi de abilitare si supuse aprobarii Parlamentului.”
4. La articolul unic punctul 4, alineatul (1^1) al articolului 56 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(1^1) In situatii temeinic justificate, prin exceptie de la prevederile alin. (1), actele normative de importanta si complexitate deosebita pot fi modificate, completate sau, dupa caz, abrogate de autoritatea emitenta si in perioada cuprinsa intre data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si data prevazuta pentru intrarea lor in vigoare, cu conditia ca interventiile propuse sa intre in vigoare la aceeasi data cu actul normativ supus evenimentului legislativ.”
ART. II – Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 777 din 25 august 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicata, dandu-se textelor o noua numerotare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close