Decizia Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 263 alin. (2) pct. 7 din Codul fiscal

In M. Of. nr. 224 din  9 aprilie 2010 a fost publicata Decizia Curtii Constitutionale nr. 259/2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 263 alin. (2) pct. 7 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si art. 7 alin. (1) si (7) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.
Din cuprins:
Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 263 alin. (2) pct. 7 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, doar in ceea ce priveste sintagma “de productie interna”, precum si ale art. 7 alin. (1) si (7) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, exceptie ridicata de Sorin Ovidiu Anghel in Dosarul nr. 8.736/3/2009 al Tribunalului Bucuresti – Sectia a IX-a contencios administrativ si fiscal.
La apelul nominal autorul exceptiei este reprezentat de Valeriu Adrian Samoila, membru al Consiliului Superior al Comisariatului pentru Societate Civila, cu delegatie depusa la dosar. Lipsesc celelalte parti, fata de care procedura de citare este legal indeplinita.
Cauza este in stare de judecata.
Presedintele acorda cuvantul reprezentantului autorului exceptiei, care solicita admiterea criticii de neconstitutionalitate, sens in care depune concluzii scrise la dosar.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere, ca fiind inadmisibila, a exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 263 alin. (2) pct. 7 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si art. 7 alin. (7) din Legea nr. 554/2004 si de respingere, ca fiind neintemeiata, a exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 554/2004.
CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:
Prin Incheierea din 4 iunie 2009, pronuntata in Dosarul nr. 8.736/3/2009, Tribunalul Bucuresti – Sectia a IX-a contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 263 alin. (2) pct. 7 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, doar in ceea ce priveste sintagma “de productie interna”, precum si ale art. 7 alin. (1) si (7) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.
Exceptia a fost ridicata de Sorin Ovidiu Anghel intr-o cauza de contencios administrativ avand ca obiect anularea unui act administrativ.
In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul exceptiei sustine, in esenta, ca dispozitiile de lege criticate contravin prevederilor art. 148 alin. (2) din Constitutie, deoarece ingradesc aplicabilitatea prioritara a aquis-ului comunitar.
Instanta de judecata apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata.
Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.
Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.
CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, raportul intocmit de judecatorul-raportor, sustinerile autorului exceptiei, notele scrise depuse la dosar, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:
Curtea Constitutionala este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizata.
Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile art. 263 alin. (1) pct. 7 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, lege modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 91/2008, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 480 din 30 iunie 2008 (doar in ceea ce priveste sintagma “de productie interna”), precum si cele ale art. 7 alin. (1) si (7) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.154 din 7 decembrie 2004.
Autorul exceptiei considera ca aceste dispozitii de lege contravin prevederilor constitutionale ale art. 148 alin. (2) referitoare la caracterul prioritar al reglementarilor comunitare fata de legile interne.
Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca, anterior sesizarii Curtii Constitutionale, dispozitiile pct. 7 al art. 263 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal au fost modificate prin art. I pct. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 91/2008, sintagma “de productie interna” fiind eliminata. Astfel, textul de lege criticat are in prezent urmatoarea redactare: “In cazul oricaruia dintre urmatoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculeaza in functie de capacitatea cilindrica a acestuia, prin inmultirea fiecarei grupe de 200 de cm^3 sau fractiune din aceasta cu suma corespunzatoare din tabelul urmator: […]
7. Alte autovehicule cu masa totala maxima autorizata de pana la 12 tone inclusiv. […]”
In aceste conditii, in noua sa redactare, textul de lege nu mai mentine solutia legislativa supusa controlului de constitutionalitate, astfel ca exceptia de neconstitutionalitate, ramanand fara obiect, urmeaza sa fie respinsa ca inadmisibila.
Cat priveste exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. (7) din Legea nr. 554/2004, Curtea constata ca, anterior sesizarii sale, aceste dispozitii legale au fost declarate ca neconstitutionale, prin Decizia nr. 797 din 27 septembrie 2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 707 din 19 octombrie 2007. Asa fiind, in temeiul art. 29 alin. (3) si (6) din Legea nr. 47/1992, exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibila.
Referitor la critica de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, potrivit carora, “Inainte de a se adresa instantei de contencios administrativ competente, persoana care se considera vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim, printr-un act administrativ individual trebuie sa solicite autoritatii publice emitente sau autoritatii ierarhic superioare, daca aceasta exista, in termen de 30 de zile de la data comunicarii actului, revocarea, in tot sau in parte, a acestuia”, Curtea constata ca aceasta este neintemeiata.
Din motivarea evaziva a exceptiei de neconstitutionalitate, nu rezulta incompatibilitatea cu vreo reglementare comunitara a regulii cuprinse in art. 7 alin. (1) din Legea nr. 554/2004.
Pentru considerentele expuse mai sus, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 – 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA CONSTITUTIONALA
In numele legii
DECIDE:
1. Respinge, ca fiind inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 263 alin. (2) pct. 7 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si art. 7 alin. (7) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, exceptie ridicata de Sorin Ovidiu Anghel in Dosarul nr. 8.736/3/2009 al Tribunalului Bucuresti – Sectia a IX-a contencios administrativ si fiscal.
2. Respinge, ca fiind neintemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, exceptie ridicata de acelasi autor in acelasi dosar.
Definitiva si general obligatorie.
Pronuntata in sedinta publica din data de 16 martie 2010.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close