Modificarea art. II din Legea nr. 203/2009 pentru aprobarea O.U.G. nr. 79/2008 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici

In M. Of. nr. 230 din 12 aprilie 2010 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 27/2010 privind modificarea art. II din Legea nr. 203/2009 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2008 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici.
Din cuprins:
ARTICOL UNIC – Articolul II din Legea nr. 203/2009 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2008 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 389 din 9 iunie 2009, cu modificarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. II – (1) Prevederile alin. (1) al art. 3^1 se aplica pana la data de 31 decembrie 2010, contractele de mandat modificandu-se in mod corespunzator.
(2) Pana la data de 31 decembrie 2010 reprezentantii statului sau ai unitatilor administrativ-teritoriale in organele de conducere sau de control ale regiilor autonome, companiilor nationale si societatilor la care capitalul social este detinut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritoriala, inclusiv filialele acestora, care se supun prevederilor art. 3^1, beneficiaza de o indemnizatie de 1% din remuneratia directorului/directorului general sau a presedintelui consiliului de administratie, respectiv al consiliului de supraveghere.
(3) In toate cazurile, orice forma de indemnizatie suplimentara sau remuneratie pentru activitatea depusa de reprezentantii statului sau ai unitatilor administrativ-teritoriale in organele de conducere sau de control ale regiilor autonome, companiilor nationale si societatilor la care capitalul social este detinut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritoriala, inclusiv filialele acestora, in cadrul oricaror organe, comitete, comisii sau orice alte asemenea structuri infiintate de organele constitutive ale regiilor autonome, companiilor nationale si societatilor la care capitalul social este detinut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritoriala, inclusiv filialele acestora, in temeiul legii sau al actelor constitutive, nu poate depasi indemnizatia de 1% prevazuta la alin. (2).
(4) In cazul in care oricare dintre reprezentantii statului sau ai unitatilor administrativ-teritoriale in organele de conducere sau de control ale regiilor autonome, companiilor nationale si societatilor la care capitalul social este detinut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritoriala, inclusiv filialele acestora, au fost remunerati cu o indemnizatie care in orice forma si din orice motiv depaseste maximul prevazut la alin. (2) si (3), le inceteaza de drept contractul de mandat. In termen de 3 zile de la data incetarii, conducatorul institutiei implicate numeste un alt reprezentant al statului.”

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close