Modificarea modelului si continutului unor formulare utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa

In M. Of. nr. 231 din 13 aprilie 2010 a fost publicat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1709/2010 privind modificarea modelului si continutului unor formulare utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa.
Din cuprins:
ART. I – Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 70 din 30 ianuarie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
1. La articolul 1, litera d) se abroga.
2. Anexa nr. 1 “Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat”, cod 14.13.01.99/bs se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.
3. Anexa nr. 8 “Instructiuni de completare a formularului 100 <<Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat>>, cod 14.13.01.99/bs” se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.
4. Anexa nr. 15 “Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat” se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 3 la prezentul ordin.
5. Anexa nr. 11 “Instructiuni de completare a formularului 103 <<Declaratie privind accizele>>, cod 14.13.01.03/a” si anexa nr. 17 “Nomenclatorul privind accizele” se abroga.
ART. II – Anexele nr. 1 – 3 fac parte integranta din prezentul ordin.
ART. III – Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.451/2010 pentru aprobarea modelului si continutului formularului 105 “Declaratie privind taxele de organizare si exploatare a jocurilor de noroc”, cod 14.13.03.14/j, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 98 din 12 februarie 2010, se abroga.
ART. IV – Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de reglementare a colectarii creantelor bugetare, Directia generala de tehnologia informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si, dupa caz, directiile de specialitate din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. V – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close