Modificarea si completarea Procedurii de selectare a societatilor profesionale civile de avocati din Romania sau din strainatate, specializate in litigii internationale, de incheiere si derulare a contractului de asistenta si reprezentare juridica a Romaniei sau a altor institutii publice in fata Curtii de Arbitraj Internationale a Centrului International pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investitii

In M. Of. nr. 251 din 19 aprilie 2010 a fost publicat Ordinul ministrului finantelor publice nr. 956/2010 pentru modificarea si completarea Procedurii de selectare a societatilor profesionale civile de avocati din Romania sau din strainatate, specializate in litigii internationale, de incheiere si derulare a contractului de asistenta si reprezentare juridica a Romaniei sau a altor institutii publice in fata Curtii de Arbitraj Internationale a Centrului International pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investitii, aprobata prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 668/2007.
Din cuprins:
ART. I
Procedura de selectare a societatilor profesionale civile de avocati din Romania sau din strainatate, specializate in litigii internationale, de incheiere si derulare a contractului de asistenta si reprezentare juridica a Romaniei sau a altor institutii publice in fata Curtii de Arbitraj Internationale a Centrului International pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investitii, aprobata prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 668/2007, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 483 din 19 iulie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La anexa B punctul 2, litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“c) curriculum vitae al membrilor echipei propuse; numarul maxim al avocatilor propusi sa faca parte din echipa nu poate fi mai mare de 10.”
2. La anexa B, punctul 7.2.1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“7.2.1. Oferta financiara cuprinde onorariul exprimat in lei, euro sau USD/ora/societate de avocati (asociere/consortiu) fara TVA, defalcata pe 3 tipuri de activitati ce urmeaza a fi desfasurate, respectiv: documentare sau studiu, redactare documente sau actiuni si reprezentare in fata instantelor de arbitraj.
Onorariul pentru activitatea de documentare sau studiu trebuie sa fie cel mai mic onorariu dintre onorariile propuse pentru cele 3 tipuri de activitati. Ofertele financiare in care pentru activitatea de documentare sau studiu se solicita un onorariu mai mare decat onorariile propuse pentru celelalte doua activitati se descalifica.
Onorariile pentru activitatea de redactare documente sau actiuni si pentru activitatea de reprezentare in fata instantelor de arbitraj nu pot depasi onorariul pentru activitatea de documentare sau studiu cu mai mult de 50% din onorariul propus pentru activitatea de documentare sau studiu. Ofertele financiare in care pentru activitatea de redactare documente sau actiuni ori pentru activitatea de reprezentare in fata instantelor de arbitraj se solicita un onorariu cu mai mult de 50% din onorariul propus pentru activitatea de documentare sau studiu se descalifica.”
3. La anexa B punctul 8, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
“(5) Onorariul si facturile pot fi diminuate, prin acordul partilor, in situatia in care bugetul alocat Ministerului Finantelor Publice, potrivit legii bugetului de stat, este insuficient pentru acoperirea tuturor cheltuielilor aferente serviciilor care vor fi prestate in acel an.”
4. La anexa B, anexa nr. 2 se inlocuieste cu anexa la prezentul ordin.
5. La anexa C, punctul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“2. Prin incheierea prezentului contract prestatorul isi asuma obligatia de a presta servicii de asistenta si reprezentare juridica, in conformitate cu prevederile din caietul de sarcini, pentru a sustine apararea intereselor Romaniei sau ale altor institutii publice in fata Curtii de Arbitraj Internationale a Centrului International pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investitii, in baza mandatului acordat de Ministerul Finantelor Publice.”
6. La anexa C, dupa punctul 3.3 se introduce un nou punct, punctul 3.3^1, cu urmatorul cuprins:
“3.3^1. Cu acordul prealabil al achizitorului, numarul maxim al avocatilor, stabilit in caietul de sarcini, poate fi suplimentat, in cazuri temeinic motivate, pentru anumite activitati si pe o perioada determinata de timp.”
ART. II
Anexa face parte integranta din prezentul ordin.
ART. III
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close