Unele masuri de ocupare a posturilor din sectorul bugetar

In M. Of. nr. 276 din 28 aprilie 2010 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 195/2010 privind aprobarea Strategiei nationale “In M. Of. nr. 278 din 28 aprilie 2010 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/2010 privind unele masuri de ocupare a posturilor din sectorul bugetar.
Din cuprins:
Avand in vedere necesitatea unei bune si rapide absorbtii a fondurilor comunitare de catre potentialii beneficiari, precum si accelerarea absorbtiei acestor fonduri concomitent cu imbunatatirea cadrului administrativ si institutional existent prin optimizarea functionarii acestor structuri,
in aplicarea prevederilor Memorandumului suplimentar de intelegere (primul addendum la Memorandumul de intelegere) dintre Uniunea Europeana si Romania, semnat la Bucuresti la 18 februarie 2010 si la Bruxelles la 22 februarie 2010, ratificat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 11/2010, in ceea ce priveste adoptarea de catre Guvern pana la finele lunii mai 2010 a unor masuri concrete de suprimare a blocajelor si intarzierilor, astfel incat sa se accelereze procesul de absorbtie a fondurilor structurale ale Uniunii Europene,
cunoscand obiectivul incadrarii in cheltuielile de personal si numarul de posturi aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010,
tinand seama ca prin Scrisoarea de intentie, semnata de autoritatile romane la Bucuresti la 5 februarie 2010 si aprobata prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar International din 19 februarie 2010, ratificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 10/2010, tara noastra s-a angajat sa continue politica de inlocuire doar a unui angajat din 7 care parasesc sistemul public,
luand in considerare cadrul normativ existent care reglementeaza posibilitatea ocuparii unui procent de maximum 15% din posturile vacantate in sistemul bugetar, la nivel de ordonator principal de credite,
apreciind ca interventia legislativa este justificata de necesitatea unei reglementari exprese prin care Guvernul sa fie abilitat sa aprobe ocuparea posturilor vacante, cu incadrarea in procentul de maximum 15%, la nivelul intregului aparat guvernamental, in functie de prioritatile identificate in desfasurarea activitatii acestuia,
in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie o situatie extraordinara, a carei reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

ART. I – Articolul 22 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 249 din 14 aprilie 2009, aprobata prin Legea nr. 227/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Dupa alineatul 2^1 se introduc doua noi alineate, alineatele (2^2) si (2^3), cu urmatorul cuprins:
“(2^2) Ocuparea posturilor vacante din ministere, precum si din alte institutii si autoritati publice din subordinea/coordonarea Guvernului sau a ministerelor, finantate integral de la bugetul de stat, cu exceptia celor a caror ocupare a fost deja aprobata de Guvern prin memorandum si a celor prevazute la alin. (2^1), se aproba numai de Guvern, prin memorandum, iar urmarirea incadrarii in procentul de maximum 15% prevazut la alin. (2) se realizeaza pe totalul posturilor vacante din aceste institutii.
(2^3) Ordonatorii principali de credite ai institutiilor prevazute la alin. (2^2) au obligatia sa transmita lunar, pana pe data de 15 a fiecarei luni, pentru luna anterioara, la Ministerul Finantelor Publice, numarul total al posturilor care s-au vacantat si care nu au fost ocupate in conditiile prevazute la alin. (2).”
2. Alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(3) Ocuparea posturilor prevazute la alin. (2), (2^1) si (2^2) se face in conditiile legii, pe raspunderea ordonatorilor principali de credite.”
ART. II – (1) Guvernul poate aproba prin hotarare redistribuirea posturilor prevazute la art. 22 alin. (2^2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, aprobata prin Legea nr. 227/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, si fondurile aferente acestora intre bugetele ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat, cu prioritate in vederea intaririi structurilor care au ca obiect de activitate gestionarea asistentei financiare comunitare acordate Romaniei.
(2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1) se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice ca, la propunerea ordonatorilor principali de credite, sa introduca modificarile corespunzatoare in volumul si structura bugetelor acestora aprobate pe anul 2010, precum si in anexele la aceste bugete.
omania”.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close