Infiintarea Comitetului interministerial pentru combaterea muncii nedeclarate si a Grupului tehnic de lucru

In M. Of. nr. 283 din 30 aprilie 2010 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 391/2010 privind înfiintarea Comitetului interministerial pentru combaterea muncii nedeclarate si a Grupului tehnic de lucru.
Din cuprins:
ART. 1 – (1) Se înfiinteaza Comitetul interministerial pentru combaterea muncii nedeclarate, organism interinstitutional fara personalitate juridica, denumit în continuare Comitetul interministerial.
(2) Comitetul interministerial este alcatuit din cate 2 reprezentanti, avand rang de secretar de stat sau o functie asimilata, din cadrul urmatoarelor institutii si ministere ale administratiei publice centrale:
a) Secretariatul General al Guvernului;
b) Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale;
c) Ministerul Finantelor Publice;
d) Ministerul Administratiei si Internelor;
e) Inspectia Muncii;
f) Institutul National de Cercetare Stiintifica în Domeniul Muncii si Protectiei Sociale – I.N.C.S.M.P.S. Bucuresti.
ART. 2 – (1) Coordonarea si secretariatul permanent al Comitetului interministerial se asigura de Secretariatul General al Guvernului.
(2) Responsabilitatile Comitetului interministerial sunt urmatoarele:
a) coordoneaza ansamblul actiunilor ce formeaza Mecanismul de monitorizare, prevenire, evaluare si combatere a muncii nedeclarate;
b) initiaza, elaboreaza, supervizeaza si aplica toate masurile necesare în vederea asigurarii unei bune functionari a acestuia, prin actiuni corective cu caracter periodic;
c) coordoneaza elaborarea Planului anual de actiune privind monitorizarea, prevenirea, combaterea si evaluarea muncii nedeclarate de catre Grupul tehnic de lucru, aprobat anual, si urmareste procesul de avizare si aprobare a acestuia si, ulterior aprobarii prin hotarare a Guvernului, coordoneaza aplicarea acestuia. Planul anual de actiune privind monitorizarea, prevenirea, combaterea si evaluarea muncii nedeclarate, elaborat de catre Grupul tehnic de lucru, se aproba prin hotarare a Guvernului;
d) coordoneaza activitatea Grupului tehnic de lucru, organism cu caracter consultativ, de specialitate, pe aspecte tehnico-metodologice privind monitorizarea, prevenirea, evaluarea si combaterea muncii nedeclarate;
e) coordoneaza elaborarea rapoartelor anuale de progres privind monitorizarea, prevenirea si combaterea muncii nedeclarate de catre Grupul tehnic de lucru;
f) coordoneaza mecanismul de colectare a datelor si informatiilor privind munca nedeclarata, actiunile de monitorizare, prevenire, evaluare si combatere a acesteia, progresele obtinute, precum si eventualele obstacole întalnite, din orice sursa disponibila la nivel national. În acest sens, toate institutiile statului cu atributiuni în domeniu au obligatia de a furniza, la cererea Comitetului Interministerial si în formatele stabilite de catre acesta, informatiile si datele solicitate;
g) asigura cooperarea cu partenerii sociali în vederea bunei desfasurari a întregului ansamblu de actiuni vizand reducerea dimensiunilor muncii nedeclarate, stabilind în acest scop o relatie privilegiata cu Consiliul Economic si Social (CES); Comitetul interministerial va urmari în acest scop întarirea componentei parteneriale si de dialog social, ca premisa esentiala a succesului si durabilitatii ansamblului de masuri ce vor fi întreprinse în vederea reducerii dimensiunilor muncii nedeclarate în Romania;
h) asigura coordonarea activitatilor de cooperare internationala si înfratire institutionala în cadrul ansamblului activitatilor legate de reducerea dimensiunilor muncii nedeclarate;
i) încurajeaza efortul national de cercetare în domeniu si promoveaza initiative nationale privind folosirea instrumentelor structurale si de coeziune ale Uniunii Europene în sprijinul efortului national de reducere a dimensiunilor fenomenului muncii nedeclarate;
(3) Comitetul interministerial va coordona, folosind mijloace si modalitati specifice, actiunile în vederea asigurarii vizibilitatii efortului national privind reducerea dimensiunilor muncii nedeclarate si diseminarea informatiei relevante catre toti actorii institutionali implicati si interesati, catre mediul academic, mass-media, mediul de afaceri, precum si catre publicul larg.
(4) Comitetul interministerial se organizeaza si functioneaza în baza unui regulament propriu de functionare, care va fi elaborat în termen de 30 de zile de la data constituirii.
ART. 3 – (1) Se înfiinteaza ca organism consultativ, cu caracter tehnic si de specialitate, pe langa Comitetul interministerial, Grupul tehnic de lucru pe problematica prevenirii, monitorizarii, evaluarii si combaterii muncii nedeclarate.
(2) Grupul tehnic de lucru este un organism consultativ de specialitate, al carui rol este acela de a furniza suport tehnic si metodologic în toate actiunile Comitetului interministerial, precum si în diferitele actiuni întreprinse de catre alte institutii, avand atributiuni pe linia prevenirii, monitorizarii, evaluarii si combaterii muncii nedeclarate.
(3) Grupul tehnic de lucru este compus din reprezentantii desemnati de catre urmatoarele organisme:
a) Secretariatul General al Guvernului;
b) Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale (asigurand si reprezentarea Casei Nationale de Pensii si Asigurari Sociale si Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, precum si a altor structuri cu atributii specifice, dupa caz);
c) Inspectia Muncii;
d) Ministerul Finantelor Publice (asigurand si reprezentarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si a altor structuri cu atributii specifice, dupa caz);
e) Garda Financiara;
f) Inspectoratul General al Politiei Romane;
g) Oficiul Roman pentru Imigrari;
h) Institutul National de Statistica;
i) Institutul National de Cercetare Stiintifica în Domeniul Muncii si Protectiei Sociale – I.N.C.S.M.P.S. Bucuresti;
j) reprezentanti ai partenerilor sociali (prin desemnarea unui reprezentat de catre organizatiile patronale si, respectiv, cele sindicale reprezentative);
k) reprezentant al societatii civile.
(4) Grupul tehnic de lucru supravegheaza tehnic si metodologic initiativele nationale desfasurate sub egida Comitetului interministerial referitoare la dezvoltarea de metode si tehnici de evaluare a dimensiunilor fenomenului muncii nedeclarate si progreselor înregistrate în combaterea acesteia. Acesta elaboreaza rapoartele anuale de progres privind monitorizarea, prevenirea si combaterea muncii nedeclarate.
(5) Grupul tehnic de lucru raporteaza atat pe o baza regulata, cat si ori de cate ori este necesar progresele si eventualele disfunctionalitati în actiunea de prevenire, monitorizare, evaluare si combatere a muncii nedeclarate Comitetului interministerial.
(6) Grupul tehnic de lucru vegheaza la prevenirea si eliminarea suprapunerilor în activitatea diferitelor institutii implicate în actiunile de prevenire, monitorizare, evaluare si combatere a muncii nedeclarate si informeaza în acest sens Comitetul interministerial.
(7) Grupul tehnic de lucru analizeaza din punct de vedere tehnic si metodologic initiativele Comitetului interministerial si ale altor institutii cu atributiuni pe linia prevenirii, monitorizarii, evaluarii si combaterii muncii nedeclarate, în vederea realizarii unei analize ex-ante a impactului acestora. Ulterior intrarii în vigoare a acestora, Grupul tehnic de lucru poate face sugestii de actiuni corective catre Comitetul interministerial. Comitetul interministerial se consulta pe aspecte tehnice si metodologice cu Grupul tehnic de lucru.
(8) Grupul tehnic de lucru se întruneste ori de cate ori se considera necesar de catre Comitetul interministerial, dar cel putin o data pe trimestru. Fiecare întalnire este urmata de un raport cu caracter de îndrumare tehnico-metodologica.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close