Modificarea si completarea Regulamentului BNR nr. 20/2009 privind institutiile financiare nebancare

In M. Of. nr. 281 din 29 aprilie 2010 a fost publicat Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 5/2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 20/2009 privind institutiile financiare nebancare.
Din cuprins:
ARTICOL UNIC
Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 20/2009 privind institutiile financiare nebancare, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 707 din 21 octombrie 2009, cu completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 74 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
“(2) Daca, într-un caz exceptional si bine justificat, expunerile depasesc limitele prevazute la art. 70 si/sau la art. 71, institutia financiara nebancara trebuie sa raporteze aceasta situatie fara întarziere Bancii Nationale a Romaniei – Directia supraveghere, care poate acorda un termen-limita în care institutia financiara nebancara sa se conformeze la limitele impuse.”
2. Anexa nr. 3 se modifica si se înlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezentul regulament.
3. La anexa nr. 5a, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“b) Pondere 20%:
– elemente de activ constituind creante si elemente din afara bilantului, reprezentand expuneri înregistrate fata de institutiile de credit din zona A;
– elemente de activ constituind creante si elemente din afara bilantului garantate prin depozite în numerar plasate la o institutie de credit din zona A si cesionate în favoarea institutiei împrumutatoare;
– elemente de activ constituind creante si elemente din afara bilantului, reprezentand expuneri înregistrate fata de institutiile de credit din zona B, cu scadenta reziduala mai mica sau egala cu un an, dar care nu constituie fonduri proprii ale acestor institutii;
– elemente de activ constituind creante si elemente din afara bilantului, reprezentand expuneri înregistrate fata de entitati financiare aflate sub supravegherea prudentiala a unor autoritati competente din statele membre;
– elemente de activ constituind creante si elemente din afara bilantului, reprezentand expuneri înregistrate fata de administratiile regionale sau locale din zona A;
– elemente de activ constituind creante si elemente din afara bilantului, reprezentand expuneri garantate în mod direct, expres, irevocabil si neconditionat de administratiile regionale sau locale din zona A.”

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close